Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2010

01.11.2010 (poniedziałek)
Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych to święto, w którym Kościół wspomina wszystkich tych, którzy już cieszą się chwałą nieba, znanych i nieznanych. Tradycyjnie odprawiane są też Msze Święte na cmentarzach. Również w Świdnicy na katedralnej nekropolii odbyła się Eucharystia wraz z procesją, którym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

02.11.2010 (wtorek)
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Kościół w swoich modlitwach pamięta o zmarłych, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby móc oglądać Boga twarzą w twarz. Oprócz czytanych w listopadzie wypominek, odprawiane są za nich Msze Święte. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych każdy kapłan może odprawić aż trzy Eucharystie. Dodatkowo wszyscy mogą otrzymać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych. Aby to uczynić, należy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić cmentarz, a także odmówić "Ojcze nasz""Wierzę w Boga" oraz dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego.

03.11.2010 (środa)
Powrót alumnów do seminarium

Po kilkudniowym pobycie w rodzinnych parafiach alumni powrócili do seminarium. Kolejny etap formacji rozpoczęli od Mszy Świętej w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny.

04.11.2010 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Z racji pierwszego czwartku miesiąca listopada wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny.

Na wstępie główny celebrans przybliżył postać św. Karola Boromeusza, którego wspomnienie tego dnia Kościół obchodził. W homilii natomiast mówił o zagubieniu człowieka oraz radości z odnalezienia wiary. Przykładem był Fryderyk Chopin, który po latach życia bez Boga nawrócił się i ponownie szedł drogą do Chrystusa, którą zaszczepiła w nim jego matka. Na zakończenie Eucharystii została jeszcze odmówiona modlitwa papieża Benedykta XVI o powołania.

  

04.11.2010 (czwartek)
Spotkanie Koła Naukowego

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej po raz kolejny zorganizowało wykład monograficzny. Tym razem kwestię "Jezusa Chrystusa u współczesnych ateistów" zaprezentował dk. Przemysław Pojasek.

  

04.11.2010 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na świdnicki cmentarz, aby pomodlić się nad grobami zmarłych księży. Modlitwę w kaplicy cmentarnej poprowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Wszyscy obecni modlili się tam koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsce, gdzie spoczywają księża. Tam wraz z bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, oraz ks. prał. Janem Bagińskim, proboszczem katedry, pomodlili się za dusze kapłanów.

05.11.2010 (piątek)
Msza Święta za zmarłych

Poranna Eucharystia w piątek sprawowana była z formularza za zmarłych, a przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W ten sposób wspólnota pragnęła modlić się zwłaszcza za kapłanów, którzy odeszli już do wieczności.

06.11.2010 (sobota)
Wyjazd do Wir

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała udał się wraz z dwoma alumnami do parafii pw. św. Michała Archanioła w Wirach. Miała tam bowiem miejsce Msza Święta dla Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Ksiądz rektor przewodniczył tej Eucharystii oraz wygłosił homilię, w której dziękował Towarzystwu za wsparcie duchowe i materialne.

07.11.2010 (niedziela)
Koncert muzyki poważnej w katedrze

Chętni klerycy udali się do katedry na koncert "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta, który wykonał Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej przy współpracy chóru i orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu oraz solistów. Koncert wieńczył tydzień modlitw za zmarłych.

07.11.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna wraz z młodzieżą uczestniczącą w dniu skupienia udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Na zakończenie Mszy Świętej miała miejsce jeszcze krótka adoracja Najświętszego Sakramentu w związku z pierwszą niedzielą miesiąca, którą przygotowała młodzież z parafii katedralnej.

09.11.2010 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy i profesorowie, aby wspólnie obradować na bieżące tematy związane z funkcjonowaniem seminarium. Głównym kwestią były zbliżające się obłóczyny alumnów trzeciego roku.

09.11.2010 (wtorek)
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Damian Fleszer, który mówił o traktowaniu świątyni jako domu Bożego.

10.11.2010 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do seminarium przyjechali księża neoprezbiterzy, aby odbyć swój kolejny dzień skupienia. Tradycyjnie zaczęło się wszystko od adoracji Najświętszego Sakramentu, po czym była Msza Święta.

10.11.2010 (środa)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Paweł Głąb, który mówił o miłości wypływającej z prawdziwej wiary.

11.11.2010 (czwartek)
Wyjazdy alumnów

W czwartkowe popołudnie alumni mieli okazję do wyjazdów w dowolne miejsca. Dzięki temu mogli, w związku z Narodowym Świętem Niepodległości, spędzić czas na rekreacji.

11.11.2010 (czwartek)
Narodowe Święto Niepodległości

Wspomnienie św. Marcina związane jest w naszym kraju z Narodowym Świętem Niepodległości. W związku z tym wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii mówił m. in. o podniesieniu się Polski.

  

12.11.2010 (piątek)
Wspomnienie św. Jozafata

We wspomnienie św. Jozafata Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił dk. Jakub Górski, który ukazał, jakie powinno być nastawienie chrześcijan związane z powtórnym przyjściem Pana.

13.11.2010 (sobota)
Wykład prof. dr. hab. Jerzego Roberta Nowaka

W seminaryjnej auli miał miejsce zorganizowany przez Koło Naukowe wykład prof. dr. hab. Jerzego Roberta Nowaka, historyka i publicysty. Mówił o roli Kościoła w nowożytnej historii Polski, podkreślając m. in. to, jak fałszowano ją przez ostatnie dziesięciolecia. Na koniec była też okazja do dyskusji.

  

13.11.2010 (sobota)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak. Dyrektor administracyjny seminarium również wygłosił homilię, w której mówił o pomaganiu i służeniu innym.

14.11.2010 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców

Rodzice alumnów z kursów pierwszego, drugiego i trzeciego przeżywali w seminarium swój dzień skupienia. Wszystko rozpoczęło się od modlitwy w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Następnie po śniadaniu miały miejsca spotkania rodziców z księżmi opiekunami poszczególnych roczników. Kolejnymi punktami dnia były konferencja ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego, oraz sakrament pokuty i pojednania.

Szczytowym momentem była oczywiście Eucharystia w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała. Homilię z kolei wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Mówił w niej o radości płynącej z wypełniania Bożego wezwania. Często jest to trudne, bo wymaga poświęceń i wiąże się z prześladowaniami, ale przez wytrwałość prowadzi do życia wiecznego.

Po Mszy Świętej był obiad i czas wolny, podczas którego rodzice mogli dłużej spotkać się ze swoimi synami. Zakończeniem dnia skupienia była koronka do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium.

    

14.11.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. W ramach homilii przeczytał on list metropolity wrocławskiego do wiernych Dolnego Śląska na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza.

17.11.2010 (środa)
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

W liturgiczne wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Grzegorz Mędrala, który mówił o przyjmowaniu i rozwijaniu Bożych darów.

18.11.2010 (czwartek)
Eucharystia w kaplicy głównej

Tradycyjnie w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. W homilii ukazał postać bł. Karoliny Kózkówny, która dzięki wierności Chrystusowi osiągnęła palmę męczeństwa.

Po Komunii Świętej dziekan alumnów złożyli s. Elżbiecie Helenie Szczepaniuk CSSH życzenia. Przełożona jadwiżanek posługujących w naszym "domu ziarna" obchodziła bowiem dzień wcześniej swoje patronalne święto.

18.11.2010 (czwartek)
Nabożeństwo poranne

Poranne nabożeństwo słowa Bożego we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny było w seminarium ostatnią w tym roku okazją do modlitwy wypominkowej. Przewodniczył mu dk. Sebastian Oliszewski.

19.11.2010 (piątek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Eucharystii w kaplicy głównej w liturgiczne wspomnienie bł. Salomei przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił dk. Przemysław Pojasek, który mówił o przeciwnikach świątyni.

20.11.2010 (sobota)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium. Homilię wygłosił dk. Andrzej Raczycki, który mówił o wierze w zmartwychwstanie.

21.11.2010 (niedziela)
Wybory samorządowe

Alumni udali się do rodzinnych miejscowości, aby wziąć udział w wyborach samorządowych. W ten sposób pragnęli spełnić swój obywatelski obowiązek.

21.11.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze świdnickiej

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła partykularnego wygłosił homilię. Mówił w niej o obowiązku słuchania naszego Króla, który oddał za nas życie na krzyżu. On bowiem zwyciężył świat.

Po homilii miało miejsce przyłączenie nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dzień ten bowiem był patronalnym świętem Eucharystycznego Ruchu Młodych, Akcji Katolickiej oraz właśnie tego ruchu.

    

21.11.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry na poranną Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz. Homilię zaś wygłosił ks. Witold Baczyński, rezydent parafii katedralnej oraz wykładowca filozofii w naszym seminarium. Mówił w niej o tym, że wierni na chrzcie stali się tymi, którzy dążą do wiecznej szczęśliwości w niebie.

22.11.2010 (poniedziałek)
Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

W auli miało miejsce szkolenie związane z ochroną przeciwpożarową oraz ewakuacją w przypadku. zagrożenia. Poprowadził je st. asp. Sławomir Mackiewicz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

  

22.11.2010 (poniedziałek)
Wspomnienie św. Cecylii

Wspominana w Kościele św. Cecylia jest patronką chórzystów, organistów oraz scholi liturgicznych. W tym dniu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Homilię wygłosił dk. Marcin Zawada, który podkreślił, iż w dzisiejszych czasach można w dalszym ciągu wypełniać Boże przykazania, chociażby pomagając innym.

24.11.2010 (środa)
Wspomnienie Świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

W liturgiczne wspomnienie męczenników wietnamskich, Świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Sebastian Bardas, który mówił o tym, iż z Chrystusem można przetrwać wszelkie przeciwności.

26.11.2010 (piątek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

W seminarium miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011, na którą przybyło wielu znakomitych gości. Wśród nich był Zenon kard. Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej. On przewodniczył Mszy Świętej w katedrze, na której obecni byli m. in. Henryk kard. Gulbinowicz, abp Marian Gołębiewski, bp Ignacy Dec, bp Stefan Cichy, bp Jan Tyrawa, bp Marek Mendyk, bp Adam Bałabuch oraz rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Gość z Rzymu wygłosił również homilię. Powiedział, iż Jezus Chrystus przedstawił Ducha Świętego jako Światło i Moc. Światło, ponieważ prowadzi głosicieli słowa Bożego do wszystkich ludzi wszystkich czasów; Moc, ponieważ daje siłę do tego, aby być nieugiętym krzewicielem wiary. Za przykład takiej postawy Eminencja ukazał św. Maksymiliana Marię Kolbego. Na koniec wezwał też Ducha Świętego, aby odmienił serca alumnów, by mogli oni razem z Nim wytrwale działać na żniwie Pańskim.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Na początku w nowej kaplicy, która od tej pory stała się kaplicą główną, miała miejsce liturgia słowa, na zakończenie której Zenon kard. Grocholewski dokonał poświęcenia seminarium świdnickiego. Przez ostatnie bowiem lata budynek rozbudowywano i remontowano, aby mogli w nim mieszkać klerycy. Na uwagę zasługuje fakt, iż większość wydarzeń transmitowana była w Telewizji "Trwam" i Radiu "Maryja".

Kolejnym punktem dnia była akademia inauguracyjna. W auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Następnie ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego roku. Było też przemówienie przedstawiciela młodzieży oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2009/2010. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny Zenona kard. Grocholewskiego.

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

        

27.11.2010 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Adwentu

Tradycją już się stało to, iż w seminarium w sposób bardzo uroczysty rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W tym roku obchody te miały szczególny charakter. Wszystko rozpoczęło się od Eucharystii w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecny był na niej także ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. W homilii Ekscelencja mówił o tym, iż czas Adwentu to okres szczególnej refleksji nad życiem, stąd Ojciec Święty Benedykt XVI wezwał Kościół do modlitwy o ochronę życia poczętego. To podstawowy dar Boga dla człowieka, który niszczony jest przez cywilizację śmierci promującą aborcję i eutanazję. Kaznodzieja wspomniał też prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wielkiego promotora życia.

Po Mszy Świętej miała miejsce procesja różańcowa ulicami miasta do katedry, gdzie odbyła się projekcja filmu na temat ochrony życia, były też świadectwa ludzi. Następnie rozpoczęła się wigilia 1. niedzieli Adwentu. Modlitwę Liturgią Godzin, w skład której wchodziła m. in. Godzina czytań, poprowadzili alumni naszego "domu ziarna". W homilii bp Ignacy Dec mówił o różnych wigiliach przeżywanych w ciągu roku, ukazując przez to sens celebrowania wigilii 1. niedzieli Adwentu. Podkreślił też, iż czas obecny to okres pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Pana Jezusa, co w sposób szczególny wspominane jest właśnie w Adwencie. Dlatego też tak ważne jest oczyszczenie serca i zaprawianie się w dobru.

    

27.11.2010 (sobota)
Początek Adwentu

Wieczornymi I Nieszporami 1. niedzieli Adwentu wspólnota seminaryjna rozpoczęła nowy rok liturgiczny. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, który tradycyjnie poświęcił wieniec adwentowy. Od tego dnia w liturgii obowiązuje rok A, cykl I. Zgodnie z tym wybierane będą czytania mszalne.

27.11.2010 (sobota)
Wykład o św. Teresie Benedykcie od Krzyża

W seminaryjnej auli odbył się wykład multimedialny ks. prof. dr. hab. Jana Machnacza z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dotyczył on jednej z patronek Europy - Edyty Stein, czyli św. Teresy Benedykty od Krzyża. Wiązało się to również z immatrykulacją alumnów pierwszego roku studiów świeckich.

  

28.11.2010 (niedziela)
Wyjazd do Wierzbnej

Na zaproszenie ks. Andrzeja Walowa, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Wierzbnej, kilku alumnów udało się tam na Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, i wiązała się z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży oraz poświęceniem dzwonu, plebanii i dachu na kościele.

28.11.2010 (niedziela)
Eucharystia w katedrze świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej . Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Kaznodzieją był ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. Mówił o Adwencie, który jest czasem przychodzenia Chrystusa do człowieka. Nie ma on charakteru pokutnego, ale niewątpliwie coś w nim jest, co każe nam czuwać i zanurzać się w modlitwie przed drugim przyjściem Pana, czyli Paruzją. To czas odwiedzania samego siebie.

28.11.2010 (niedziela)
Jutrznia

Uroczystą Jutrznią o poranku wspólnota seminaryjna zakończyła całonocne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie. Modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

29.11.2010 (poniedziałek)
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Alumni trzeciego roku rozpoczęli nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Modlitwom przewodniczy ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, i mają one na celu bezpośrednio przygotować kleryków do przyjęcia stroju duchownego.

29.11.2010 (poniedziałek)
Spotkanie z osobami niesłyszącymi

Grupie AMEN tym razem z powodu problemów organizacyjnych nie udało się przeprowadzić Eucharystii dla niesłyszących. Klerycy spotkali się jednak z tymi osobami i umówili się na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w grudniu.

29.11.2010 (poniedziałek)
Poświęcenie ołtarza w kaplicy głównej

W kaplicy głównej odbyła się pierwsza Msza Święta. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Oprócz wspólnoty seminaryjnej obecni byli na niej także bp Adam Bałabuch oraz księża dziekani. Tego dnia mieli bowiem swoją konferencję, podczas której obradowali nad sprawami dotyczącymi całej diecezji świdnickiej.

Eucharystia wiązała się z poświęceniem ołtarza. Na początku bp Ignacy Dec pokropił wodą święconą całą kaplicę, po czym zwyczajowo odbyła się liturgia słowa. Na homilii Ekscelencja podjął temat ołtarza jako stołu życia, na którym uobecnia się krzyżowa ofiara Chrystusa. To centralne miejsce każdego kościoła czy kaplicy.

Po homilii odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych, ponieważ zawsze w ważnych momentach Kościół wzywa ich wstawiennictwa. Następnie biskup odmówił modlitwę poświęcenia ołtarza i namaścił go olejami. Po okadzeniu stołu, na którym teraz sprawowana będzie Eucharystia, nałożono na niego obrus i zapalono przy nim świece. Po Komunii Świętej wprowadzono do kaplicy Najświętszy Sakrament.

Od tej chwili kaplica główna pw. Dobrego Pasterza będzie służyła wspólnocie seminaryjnej. To w niej odbywać się będą wszystkie Msze Święte oraz nabożeństwa, a także ważne dla seminarium wydarzenia religijne.

      

30.11.2010 (wtorek)
Święto św. Andrzeja

W święto św. Andrzeja Apostoła Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii ukazał postać Świętego, który uczy nas życia we wspólnocie braterskiej.

Wybierz kronikę