Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2010

01.10.2010 (piątek)
Wybory seniorów

Wszystkie roczniki dokonały wyborów swoich seniorów, którzy będą reprezentować ich przez cały semestr. Są to osoby, które będą przedstawicielami poszczególnych kursów.

01.10.2010 (piątek)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Jak w każdy piątek odbywała się ona w języku łacińskim.

02.10.2010 (sobota)
Wybory dziekanów

Alumni dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok. Dziekani alumnów tradycyjnie są klerykami piątego roku. Na rok akademicki 2010/2011 dziekanem został Paweł Kilimnik, który zastąpił na tym stanowisku dk. Tomasza Gwizdka. Jego zastępcą został Tomasz Spyrka zastępując dk. Pawła Głąba.

02.10.2010 (sobota)
Msza Święta dla studentów świeckich

W kaplicy głównej miała miejsce Eucharystia związana z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim. Przewodniczył jej ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor, i uczestniczyli w niej studenci świeccy uczący się na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym w Świdnicy.

02.10.2010 (sobota)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów miała miejsce Msza Święta w kaplicy głównej. Przewodniczył jej ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium.

03.10.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz kościoła parafialnego pw. św. Stanisława i św. Wacława.

04.10.2010 (poniedziałek)
Konsulta

Na początku roku akademickiego tradycyjnie w seminarium zebrała się konsulta. Księża przełożeni wraz z dziekanami alumnów, ceremoniarzem ogólnym oraz seniorami poszczególnych kursów podejmowali decyzje dotyczące funkcjonowania "domu ziarna" przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

04.10.2010 (poniedziałek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Eucharystii w kaplicy głównej w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił dk. Damian Fleszer, który mówił o potrzebie pomagania wszystkim ludziom.

05.10.2010 (wtorek)
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

Mszy Świętej w kaplicy głównej we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia, przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię z kolei wygłosił dk. Paweł Głąb, który ukazał współbraciom dwie postawy. Kontemplację reprezentuje ewangelijna Maria, natomiast aktywizm i zajmowanie się sprawami doczesnymi jej siostra Marta.

06.10.2010 (środa)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział księża biskupi, przełożeni, moderatorzy oraz profesorowie naszych alumnów. Dotyczyła ona bieżących spraw "domu ziarna", zwłaszcza kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Posługę tę mają przyjąć klerycy z kursu piątego 30 października 2010 r. w katedrze świdnickiej.

06.10.2010 (środa)
Pogrzeb ks. Stanisława Obidzińskiego SDB

Reprezentacja alumnów udała się na parafię pw. św. Antoniego do Pieszyc, aby uczestniczyć w pogrzebie ks. Stanisława Obidzińskiego SDB. Ceremoniom przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

06.10.2010 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W "domu ziarna" miał miejsce dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, a zakończył Mszą Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Wiąże się to wszystko z formacją stałą kapłanów.

07.10.2010 (czwartek)
Eucharystia w katedrze

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedzało ją nabożeństwo różańcowe prowadzone przez ks. Marcina Ogórka, wikariusza katedralnego, oraz młodzież. Samej Mszy Świętej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. On również wygłosił homilię. Mówił w niej o potrzebie pełnego zawierzenia Bogu. Jako przykłady takiej postawy wskazał na świętych, których wspomnienia Kościół obchodził niedawno: św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, św. Franciszka z Asyżu oraz św. Faustynę Kowalską.

Po Komunii Świętej ks. Roman Lubański, wikariusz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu, wręczył na ręce rektora czarną kapę. Był to dar od Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

07.10.2010 (czwartek)
Poranna modlitwa Liturgią Godzin

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w kaplicy głównej miała miejsce wspólnotowa modlitwa Jutrznią z Godziną czytań. Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny.

09.10.2010 (sobota)
Epilog VII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę

Kilkudziesięciu alumnów uczestniczyło w epilogu VII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Na przełomie lipca i sierpnia brali oni udział w samej pielgrzymce do Częstochowy i teraz pragnęli wraz z innymi pątnikami zakończyć sezon pielgrzymkowo-turystyczny. Podzielili się oni na trzy grupy zmierzające do Barda Śląskiego: z Dzierżoniowa, Kłodzka i Kamieńca Ząbkowickiego. W bazylice mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary" odbyła się Msza Święta.

  

09.10.2010 (sobota)
Eucharystia w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy

Na zaproszenie ks. prał. Edwarda Szajdy, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, grupa alumnów udała się do jego kościoła na Mszę Świętą. Przewodniczył jej Henryk kard. Gulbinowicz, metropolita senior wrocławski, a wiązała się ona z dwudziestą rocznicą powstania fundacji "Ut unum sint".

09.10.2010 (sobota)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium. Homilię z kolei wygłosił dk. Jakub Górski, który podkreślał potrzebę odwagi wiary.

10.10.2010 (niedziela)
Eucharystia z okazji X Dnia Papieskiego

Po raz dziesiąty Kościół polski przeżywał tzw. Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło "Jan Paweł II - odwaga świętości". Z tej okazji Mszy Świętej w katedrze, którą poprzedzało nabożeństwo różańcowe, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Udała się na nią także cała wspólnota seminaryjna.

W homilii biskup diecezjalny podkreślał wartość wyrażania wdzięczności Bogu i ludziom. Mówił, że im więcej dziękujemy, tym więcej otrzymujemy.

  

10.10.2010 (niedziela)
Mecz piłki nożnej z wychowankami zakładu poprawczego

Klerycy wraz z ks. Krzysztofem Iwaniszynem udali się do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, aby rozegrać z tamtejszymi wychowankami mecz piłki nożnej. Reprezentanci seminarium zwyciężyli 11:5. Na uwagę zasługuje dobra postawa bramkarza seminaryjnego, Łukasza Kopczyńskiego, który w pierwszej połowie nie wpuścił ani jednej bramki.

10.10.2010 (niedziela)
Eucharystia z okazji 850-lecia istnienia parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor, wraz z kilkoma klerykami udał się do parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Odbywały się tam uroczystości związane z 850. rocznicą powstania tej parafii. Eucharystii z tej okazji przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Obecny był także Henryk kard. Gulbinowicz, który wygłosił homilię.

10.10.2010 (niedziela)
Msza Święta dziękczynna za dar beatyfikacji bł. ks. Gerharda Hirschfeldera

Większość alumnów udała się wraz z ks. Tomaszem Czubakiem, dyrektorem administracyjnym seminarium, oraz z ks. Krzysztofem Ora, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, do Kudowy-Zdroju-Czermnej. Miała tam miejsce Msza Święta dziękczynna za dar beatyfikacji bł. ks. Gerharda Hirschfeldera, który urodził się i posługiwał na terenach obecnej diecezji świdnickiej.

Eucharystii sprawowanej w czterech językach: łacińskim, polskim, niemieckim i czeskim, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni byli także bp Josef Kajnek z czeskiego Hradec Králové, ks. prał. Franz Jung z niemieckiego Münster oraz inni księża. W homilii pasterz Kościoła lokalnego podkreślił heroiczne cechy pierwszej osoby pochodzącej z obecnej diecezji świdnickiej, która została wyniesiona na ołtarze.

Po Komunii Świętej były przemówienia, Biskup wręczył także odznaczenia diecezjalne. Następnie wszyscy udali się z procesją do kościoła pw. św. Bartłomieja, gdzie znajduje się grób błogosławionego Męczennika z Dachau.

    

10.10.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Część kleryków udała się w niedzielny poranek do katedry. Uczestniczyli tam w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. Marcin Ogórka, wikariusza parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława.

11.10.2010 (poniedziałek)
Honorowe krwiodawstwo

Grupa alumnów udała się do świdnickiego Zespołu Szkół Mechanicznych, aby oddać krew. W ten sposób klerycy pragnęli włączyć się w ratowanie życia ludzi potrzebujących.

12.10.2010 (wtorek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 na Papieskim Wydziale Teologicznym

Alumni pierwszego roku wraz z ks. Tomaszem Czubakiem, dyrektorem administracyjnym seminarium, udali się do Wrocławia. Uczestniczyli tam w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita wrocławski i wielki kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Stanisław Araszczuk, prorektor ds. studentów.

Następnie wszyscy udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miała miejsce akademia. Po wystąpieniu rektora i sprawozdaniu za rok akademicki 2009/2010 odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, w tym kleryków stanowiących annum propedeuticum w Świdnicy.

Wykład inauguracyjny zatytułowany: "Relacje dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską a Zakonem Maltańskim"wygłosił bp Andrzej Dziuba, biskup łowicki. Alokucji dokonał abp Marian Gołębiewski.

13.10.2010 (środa)
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

W liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Homilię natomiast wygłosił dk. Tomasz Zięba, który podkreślił potrzebę szukania woli Bożej w otaczającym nas świecie. Należy wyzbywać się uczynków rodzących się z ciała.

14.10.2010 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

Czwartkowa Msza Święta w seminarium miała szczególnie uroczysty charakter. Przybył na nią bowiem bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego, gdyż, jak zaznaczył cytując słowa papieża Jana Pawła II z adhortacji "Pastores dabo vobis", biskup powinien być blisko swoich alumnów.

To właśnie Ekscelencja przewodniczył Eucharystii, podczas której wspomniał zmarłego rano ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS, następcę Karola kard. Wojtyły na Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W homilii skierowanej do alumnów mówił m. in. o trudnościach, jakie czekają przyszłych kapłanów.

  

14.10.2010 (czwartek)
Spotkanie Koła Naukowego

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej po raz kolejny zorganizowało spotkanie. Tym razem dyskutowano na temat: "«Niezbędnik ateisty» - niezbędnikiem księdza".

14.10.2010 (czwartek)
Szkolenie z pierwszej pomocy

Diakoni seminarium duchownego w Świdnicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym przez ks. Marcina Czuchraniuka, kapelana Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, oraz funkcjonariuszy tegoż oddziału. Było to pierwsze tego typu szkolenie w naszym "domu ziarna".

Diakoni mogli bliżej poznać i nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym m. in. w wypadkach drogowych. Zajęcia miały charakter wykładowy, jak również ćwiczebny. Zorganizowano bowiem symulację dwóch wypadków, w których najstarsi klerycy mieli możliwość wykazania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

  

14.10.2010 (czwartek)
Honorowe krwiodawstwo

Grupa alumnów po raz kolejny udała się do świdnickiego Zespołu Szkół Mechanicznych. Mogli oni oddać tam krew uczestnicząc w akcji honorowego krwiodawstwa.

15.10.2010 (piątek)
Wyjazd do Trzebnicy

Znaczna część wspólnoty seminaryjnej udała się do Trzebnicy w archidiecezji wrocławskiej, aby w tamtejszym sanktuarium św. Jadwigi uczestniczyć we Mszy Świętej dla seminarzystów. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, i wiązała się ona z trwającymi uroczystościami odpustowymi ku czci patronki Śląska.

W homilii pasterz Kościoła świdnickiego wskazał na rozmodlenie św. Jadwigi jako wzór postępowania ludzi powołanych. Zachęcił obecnych do wdzięczności za to, że to właśnie ich wybrał Pan.

      

15.10.2010 (piątek)
Wspomnienie św. Teresy z Ávili

W związku z wyjazdem większej części alumnów do Trzebnicy i ich poranną Jutrznią w kaplicy głównej, seminaryjna Msza Święta związana ze wspomnieniem św. Teresy z Ávili odbyła się w małej kaplicy w pawilonie. Przewodniczył jej ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił dk. Marcin Zawada, który mówił o odwadze głoszenia Chrystusa bez względu na konsekwencje.

16.10.2010 (sobota)
Uroczystość św. Jadwigi

W całej metropolii wrocławskiej, a więc także i w diecezji świdnickiej, wspomnienie św. Jadwigi obchodzone jest w randze uroczystości. Jest to bowiem patronka Śląska. Z tej okazji Eucharystia w seminarium miała bardziej uroczysty charakter. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

Homilię do alumnów wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Podkreślił w niej miłość św. Jadwigi do Chrystusa, przez co przylgnęła ona do Niego w całości i wypełniła słowa Ewangelii do końca. Wspomniał też sługę Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, który został wybrany na Stolicę Piotrową właśnie w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi.

  

17.10.2010 (niedziela)
Wizytacja kanoniczna w Imbramowicach

Na zaproszenie ks. kan. Ryszarda Mencela, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach, dwóch kleryków udało się tam na Mszę Świętą z bierzmowaniem. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Eucharystii odbyło się jeszcze krótkie nabożeństwo za zmarłych na parafialnym cmentarzu.

17.10.2010 (niedziela)
Dzień wspólnoty ruchu "Światło-Życie"

Tegoroczne diecezjalne spotkanie ruchu "Światło-Życie" odbyło się w bazylice mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary" w Bardzie Śląskim. Grupa klerycka zaangażowana w działalność tego ruchu miała możliwość uczestniczyć w tych wydarzeniach razem ze swoim opiekunem, ks. Krzysztofem Iwaniszynem. Wszystko zaczęło się od zawiązania wspólnoty, natomiast zwieńczeniem była Msza Święta, której przewodniczył ks. Marcin Ogórek.

17.10.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której mówił o tym, jak zachować wiarę we współczesnym świecie.

18.10.2010 (poniedziałek)
Msza Święta imieninowa w katedrze

W związku z tym, że wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego w tym roku przypadło w niedzielę, obchody imienin bp. Ignacego Deca przesunięto na poniedziałek. W święto św. Łukasza wspólnota seminaryjna udała się zatem do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej.

Na początku Eucharystii, której przewodniczył sam solenizant, głos zabrał bp Adam Bałabuch. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Krzysztof Moszumański, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu oraz wykładowca historii Kościoła w naszym "domu ziarna". Mówił w niej o postawie tak św. Łukasza, jak i św. Ignacego, którzy nie bali się głosić Chrystusa.

Po Komunii Świętej był czas na składanie życzeń pasterzowi Kościoła świdnickiego. Na początku przemówił ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie oraz wykładowca w seminarium. Po nim w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli dziekan alumnów.

    

19.10.2010 (wtorek)
Msza Święta w kaplicy głównej

W archidiecezji warszawskiej, gdzie posługiwał bł. Jerzy Popiełuszko, po raz pierwszy w historii obchodzono jego liturgiczne wspomnienie. W seminarium świdnickim również pamiętano o tym kapłanie i męczenniku. W tym dniu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, natomiast homilię wygłosił dk. Łukasz Czaniecki. Mówił w niej o czujności.

20.10.2010 (środa)
Msza Święta i przewiezienie ciała zmarłego kapłana

Grupa alumnów udała się do parafii pw. św. Marcina w Żelaźnie, aby uczestniczyć we Mszy Świętej żałobnej w intencji zmarłego w niedzielę ks. prał. Teofila Limanówki. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii przewieziono ciało zmarłego do jego rodzinnej parafii pw. św. Katarzyny w Wilkowisku w diecezji tarnowskiej.

20.10.2010 (środa)
Msza Święta za zmarłego kapłana

We wspomnienie św. Jana z Kęt w kaplicy głównej odbyła się Msza Święta w intencji zmarłego w niedzielę ks. prał. Teofila Limanówki. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Homilię wygłosił dk. Sebastian Bardas, który wzywał do oddania się w niewolę Panu.

20.10.2010 (środa)
Sesja popularno-naukowa w seminarium

Już po raz szósty Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przy współpracy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową. Temat obrad brzmiał: "Ojczyzna - kiedy myślę" Polskość jako Ojczyzna duszy Karola Wojtyły. Sesję honorowym patronatem objęli bp Ignacy Dec, biskup świdnicki oraz Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej w intencji Ojczyzny i Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", której przewodniczył bp Ignacy Dec. Po Komunii Świętej bp. Ignacemu Decowi wręczono nagrodę im. ks. Bolesława Domańskiego. Następnie wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej, gdzie otwarcia obrad dokonał Henryk Koch z Wrocławia. Sesję poprowadzili: ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium oraz Karol Irmler, wiceprzewodniczący Rady Głównej "Civitas Christiana". Później zaczęły się wykłady, a pierwszymi prelegentami byli dr Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego z Katowic oraz ks. dr Krzysztof Moszumański, wykładowca historii Kościoła w świdnickim seminarium.

Po krótkiej przerwie swój wykład wygłosił Czesław Ryszka, Senator RP z Częstochowy. Ostatnim prelegentem był Piotr Sutowicz z Wrocławia. Obrady zakończyło podsumowanie ks. dr. Dominika Ostrowskiego.

      

21.10.2010 (czwartek)
Sesja popularno-naukowa w seminarium

Już po raz piąty Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przy współpracy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową. Temat obrad brzmiał "Co nam zostało ze społecznego nauczania Jana Pawła II?"

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej w intencji beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała. Następnie wszyscy przenieśli się do auli, gdzie otwarcia obrad dokonał Henryk Koch z Wrocławia. Później zaczęły się wykłady, a pierwszymi prelegentami byli Zbigniew Borowik z warszawskiego "Społeczeństwa" oraz ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

Po krótkiej przerwie swój wykład wygłosił paulin, o. dr Mariusz Tabulski OSPPE z Wrocławia. Ostatnim prelegentem był dr Piotr Sosiński z Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Obrady zakończyło podsumowanie ks. dr. Tadeusza Chlipały, rektora seminarium.

      

22.10.2010 (piątek)
Spotkanie z misjonarzem

Do seminarium przybył ks. Bogdan Michalski pochodzący z archidiecezji wrocławskiej, który poświęcił swoje życie misjom. Najpierw pracował na Ukrainie, a w ostatnim czasie na przedmieściach Limy - stolicy Peru. Obecnie jest koordynatorem w Polsce Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W seminaryjnej auli miało miejsce spotkanie, podczas którego misjonarz opowiadał o swojej służbie w Ameryce Południowej oraz wyświetlił prezentację multimedialną.

Po spotykaniu tradycyjnie w kaplicy głównej odbyło się nabożeństwo różańcowe. Tym razem jednak modlitwa przybrała wyjątkową formę, gdyż klerycy odmawiali ją w różnych językach.

  

24.10.2010 (niedziela)
Eucharystia i różaniec z osobami niesłyszącymi

Alumni z grupy AMEN przygotowali prezentację multimedialną przedstawiającą tajemnice różańca świętego, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnic światła. Ponadto tradycyjnie już zajęli się tłumaczeniem na język migowy liturgii słowa oraz podstawowych modlitw odmawianym przez Lud Boży.

  

24.10.2010 (niedziela)
Eucharystia w seminarium

W Niedzielę Misyjną Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, który podkreślił potrzebę bycia pokornym.

24.10.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której zazwyczaj przewodniczą kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W tym tygodniu głównym celebransem był ks. prał. Stanisław Przerada, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Wałbrzychu.

26.10.2010 (wtorek)
Msza imieninowa księdza rektora

W związku z nadchodzącym patronalnym świętem księdza rektora oraz rozpoczynającymi się rekolekcjami już dzisiaj wspólnota seminaryjna świętowała to ważne wydarzenie. Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył sam solenizant, który modlił się nie tylko za całą wspólnotę, ale przede wszystkim za siostry jadwiżanki posługujące w "domu ziarna".

Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Porównał w niej urząd rektora do ojca, który nie tylko kieruje i rządzi wspólnotą, ale także się o nią troszczy, opiekuje i jej służy. Na zakończenie wicedziekan alumnów złożył ks. prał. Tadeuszowi Chlipale, rektorowi, życzenia.

  

30.10.2010 (sobota)
Wyjazd alumnów do domu

Po Eucharystii w katedrze alumni udali się do rodzinnych parafii, aby pomóc księżom w przygotowaniu zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. W ten sposób będą mogli spędzić święta w gronie przyjaciół i znajomych.

30.10.2010 (sobota)
Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz uroczyste nałożenie tunik

Tradycyjnie zwieńczeniem rekolekcji była Msza Święta w katedrze, podczas której alumni kursu piątego zostali przedstawieni jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której piętnastu alumnów zostało publicznie przedstawionych jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami.

Oprócz ustanowienia kandydatów do święceń główny celebrans, bp Ignacy Dec, nałożył jedenastu alumnom pierwszego roku tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie, która symbolizuje czystość ducha. Dodatkowo w katedrze miało miejsce zaprzysiężenie nowych wykładowców świdnickiego seminarium oraz cenzorów. Na zakończenie przedstawiciele kursów piątego i pierwszego złożyli zebranym podziękowania.

Później wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej. Odbyło się tam przedstawienie alumnów pierwszego roku związane z bł. ks. Gerhardem Hirschfelderem.

    

Wybierz kronikę