Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2010

01.05.2010 (sobota)
Pielgrzymka na Jasną Górę

W związku z żałobą narodową została odwołana pielgrzymka seminariów duchownych na Jasną Górę zaplanowana na 17 kwietnia, toteż alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej udali się do Częstochowy, aby uczestniczyć w pielgrzymce duchowieństwa. Razem z nimi do tronu Matki Bożej udało się większość księży przełożonych. Zorganizowane to było z racji Roku Kapłańskiego.

Spotkanie rozpoczęło się w archikatedrze częstochowskiej pw. Świętej Rodziny, gdzie kapłani zawiązali wspólnotę i odmówiona została Modlitwa w ciągu dnia. Następnie wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę, w której udział wziął niemal cały Episkopat Polski, kilka tysięcy kapłanów z całego kraju oraz wielu alumnów z polskich seminariów. Niesiono także relikwie św. Jana Marii Vianney'a, podczas przemarszu odmówiony został różaniec.

Na Jasnej Górze miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył Cláudio kard. Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. Reprezentował on osobę Ojca Świętego Benedykta XVI. W homilii Eminencja nawoływał m. in. do tego, aby kapłani nie poddawali się rosnącej laicyzacji, lecz jeszcze gorliwiej wypełniali swoją posługę.

      

02.05.2010 (niedziela)
Mecz piłki nożnej z wychowankami zakładu poprawczego

Klerycy po raz kolejny udali się do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, aby rozegrać z tamtejszymi wychowankami mecz piłki nożnej. Tym razem udało się zwyciężyć wynikiem 13:9.

02.05.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby wziąć udział we Mszy Świętej Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystia miała szczególny charakter, ponieważ wiązała się z posłaniem misyjnym Niny Kuniszewskiej, pochodzącej z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Z tej okazji do katedry zjechali się misjonarze, głównie pracujący w Ameryce Południowej, których na początku przywitał ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej i dyrektor administracyjny seminarium.

W homilii świadectwem powołania misyjnego podzielił się ks. Eugeniusz Milewicz, który również pochodzi z diecezji świdnickiej. Opowiedział on o swojej wieloletniej pracy w Argentynie. Biskup Ignacy przybliżył też wiernym sylwetkę nowej misjonarki.

Po kazaniu miał miejsce obrzęd posłania, podczas którego bp Ignacy Dec pobłogosławił i wręczył misjonarce krzyż misyjny, aby umacniał ją podczas posługi w Boliwii. Po Komunii Świętej z kolei głos zabrał ks. Janusz Paciorek, dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, oraz sama Nina Kuniszewska.

    

02.05.2010 (niedziela)
Wyjazd scholi liturgicznej

Na zaproszenie ks. Cezarego Ciupiaka schola liturgiczna udała się wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, na parafię pw. Bożego Ciała w Bielawie. Ubogacali oni tam Msze Święte swoim śpiewem i asystą, ksiądz rektor zaś głosił homilie. Klerycy również dzielili się świadectwem powołania.

Po południu alumni udali się do rodzin, gdzie mieli okazję do rozmowy z wiernymi świeckimi. Zostało też założone przy parafii Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

03.05.2010 (poniedziałek)
Ustanowienie Matki Bożej Bolesnej patronką Wałbrzycha

Przedstawiciele alumnów udali się do Wałbrzycha, aby wziąć udział w obchodach ustanowienia Matki Bożej Bolesnej patronką największego miasta diecezji świdnickiej. Mszy Świętej w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni byli także m. in. ks. inf. Józef Strugarek oraz ks. inf. Julian Źrałko.

Podczas Eucharystii kościół został ustanowiony drugą na Dolnym Śląsku, po kościele Krzyża Świętego i św. Bartłomieja we Wrocławiu, kolegiatą. Prepozytem kapituły kolegiackiej został ks. prał. Bogusław Wermiński, proboszcz parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

W homilii główny celebrans nawiązał do swojego listu pasterskiego dotyczącego kultu Matki Bożej na ziemi świdnickiej. Po kazaniu ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej, odczytał dekret ustanawiający Matkę Bożą Bolesną patronką Wałbrzycha.

03.05.2010 (poniedziałek)
Msza Święta w katedrze świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby wziąć udział we Mszy Świętej w uroczystość NMP Królowej Polski. Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny. Homilię zaś wygłosił ks. Paweł Pleśnierowicz, wikariusz parafialny. Nawiązał w niej m. in. do ślubów króla Jana Kazimierza oraz ustanowienia Maryi patronką Polski przez papieża Jana XXIII.

    

03.05.2010 (poniedziałek)
Wyjazd kursowy czwartego roku

Bracia z czwartego roku zorganizowali kursowy dzień skupienia. W związku z tym wraz z ks. Tomaszem Czubakiem, opiekunem tegoż roku, udali się do Brzegu Dolnego. Zostali tam bowiem zaproszeni przez ks. Jacka Włostowskiego, aby wziąć udział w odpuście parafii pw. NMP Królowej Polski. W międzyczasie odwiedzili też opactwo cystersów w Lubiążu oraz Wrocław.

  

04.05.2010 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch oraz księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło czerwcowych święceń diakonatu oraz posługi akolitatu. W tym czasie tradycyjnie w kaplicy głównej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się nabożeństwem majowym i błogosławieństwem eucharystycznym.

04.05.2010 (wtorek)
Sesja egzaminacyjna diakonów

Bracia diakoni rozpoczęli swoją ostatnią w seminarium sesję egzaminacyjną. Jest to czas zdawania egzaminów związanych ze studiami na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

04.05.2010 (wtorek)
Poranna Msza Święta

We wspomnienie św. Floriana Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii mówił o pokoju, jaki Chrystus wlewa w serca ludzkie poprzez Ducha Świętego.

06.05.2010 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W święto Apostołów Filipa i Jakuba wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby z okazji pierwszego czwartku miesiąca wziąć udział we Mszy Świętej. Poprzedziło ją nabożeństwo majowe, podczas którego krótką medytację poprowadziła siostra jadwiżanka.

Eucharystii przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ora, prefekt alumnów. Tradycyjnie modlono się podczas niej o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie spośród tegorocznych maturzystów.

W homilii główny celebrans ukazał sylwetki obu wspominanych Apostołów. Nawoływał do tego, aby tak jak oni stać się autorytetami głoszącymi miłość Chrystusa.

07.05.2010 (piątek)
Wspomnienie imienin ks. prał. Stanisława Przerady

W przeddzień patronalnego święta ks. prał. Stanisława Przerady, ojca duchownego, wspólnota seminaryjna zebrała się w kaplicy głównej na wspólnej modlitwie. Mszy Świętej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

W homilii główny celebrans zaznaczył, że ludzkie życie ma być wypełnieniem przykazania miłości. Po Komunii Świętej dziekan alumnów w imieniu wszystkich zebranych złożyli ojcu duchownemu życzenia.

  

08.05.2010 (sobota)
Uroczystość św. Stanisława

W uroczystość św. Stanisława, patrona Polski i diecezji świdnickiej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa. Odbyły się tam Nieszpory, którym przewodniczył ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej i prepozyt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Następnie odbyła się procesja do katedry z relikwiami św. Stanisława. Podczas niej odśpiewano litanię loretańską.

W katedrze świdnickiej miała miejsce uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Henryk kard. Gulbinowicz, metropolita senior wrocławski. Eucharystia odprawiana był w intencji dziękczynno-błagalnej za 60 lat kapłaństwa, 40 lat biskupstwa oraz 25 lat kardynalatu Jego Eminencji. Pamiętano również o bp. Adamie Bałabuchu, biskupie pomocniczym świdnickim, który przeżywał drugą rocznicę święceń episkopatu.

Po śpiewie "Gaude Mater Polonia" słowa powitania wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. On również wygłosił homilię, w której określił św. Stanisława dobrym pasterzem, który oddał życie dla owiec. Takim dobrym pasterzem był i jest też Henryk kard. Gulbinowicz, którego życiorys przedstawił biskup Ignacy.

Na zakończenie reprezentanci różnych stanów złożyli kardynałowi życzenia, a przedstawiciele parafii katedralnej wręczyli mu kopię obrazu Matki Bożej Świdnickiej.

Ostatnim akcentem była kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

      

09.05.2010 (niedziela)
Diecezjalny dzień wspólnoty ruchu "Światło-Życie"

Grupa alumnów naszego seminarium udała się na parafię pw. św. Michała Archanioła do Mieroszowa, aby wziąć udział w diecezjalnym dniu wspólnoty ruchu "Światło-Życie". Hasłem tego dnia była "Ewangelizacja bez granic".

W trakcie spotkania klerycy mieli okazję usłyszeć konferencję, którą wygłosił ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafii katedralnej. Były też świadectwa oraz nabożeństwo majowe. Głównym punktem dnia była Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. Krzysztof Cebula, proboszcz parafii w Mieroszowie.

09.05.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej udali się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby wziąć udział w Najświętszej Ofierze. Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny.

W homilii mówił, że Duch Święty Pocieszyciel jest Tym, któremu zawsze możemy powiedzieć, co przeżywamy. On nas wzmacnia, gdyż każdego dnia potrzebujemy Jego pociechy.

10.05.2010 (poniedziałek)
Wizyta w seminarium biskupa z Argentyny

Do seminarium przybył bp Adolfo Armando Uriona z diecezji Anatuya w Argentynie. Przyjechał wraz z ks. Eugeniuszem Milewiczem, który pracuje w jego Kościele partykularnym, a pochodzi z diecezji świdnickiej.

Wizyta rozpoczęła się w auli seminaryjnej, gdzie gość z Ameryki Południowej scharakteryzował alumnom i przełożonym swój kraj i swoją diecezję. Był też czas na zadawanie pytań.

Po spotkaniu miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył Biskup. W homilii podkreślił, że całą naszą pracą ewangelizacyjną kieruje Duch Święty i wszelkie sukcesy są Jego zasługą. On pozwala człowiekowi wzrastać, daje mu też moc do wytrwania wśród chociażby prześladowań.

    

11.05.2010 (wtorek)
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Adolfo Armando Uriony

Biskup Adolfo Armando Uriona, biskup diecezji Anatuya, który dzień wcześniej przybył do seminarium i odprawił Mszę Świętą, przewodniczył Eucharystii w kaplicy głównej również we wtorek. W homilii powiedział, że kapłan poprzez modlitwę, życie sakramentalne oraz życie wspólnotowe daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Dzięki temu może stać się prawdziwym sługą słowa Bożego.

12.05.2010 (środa)
Msza Święta pod przewodnictwem o. Roberta Jurzysty OFM

Wspólnotę seminaryjną odwiedził o. Robert Jurzysta OFM, franciszkanin pracujący na misjach w afrykańskiej Burkinie Faso. Przewodniczył on porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej, podczas której wygłosił homilię. Podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem z pracy misyjnej, opowiedział o warunkach życia tamtejszej ludności. Zebrane zaś przez alumnów podczas przygotowania darów pieniądze przeznaczone będą na potrzeby ich współbraci kleryków z Afryki.

  

13.05.2010 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

W związku z minioną uroczystością św. Stanisława, wspólnota seminaryjna zaprosiła na Mszę Świętą ks. prał. Stanisława Chomiaka, kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej i proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Chciała w ten sposób upamiętnić jego patronalne święto.

W homilii główny celebrans nawiązując do pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Portugalii wspomniał wydarzenia sprzed wielu laty. Dotyczyły one objawień fatimskich oraz zamachu na sługę Bożego Jana Pawła II.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu kanclerzowi życzenia.

  

13.05.2010 (czwartek)
Nadanie honorowego obywatelstwa Ząbkowic Śląskich Henrykowi kard. Gulbinowiczowi

Grupa alumnów udała się do Ząbkowic Śląskich, aby wziąć udział w uroczystości nadania honorowego obywatelstwa tego miasta Henrykowi kard. Gulbinowiczowi, metropolicie seniorowi wrocławskiemu. W związku z tym odbyła się Msza Święta w kościele pw. św. Jadwigi, w której uczestniczył także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Eucharystia odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym.

W homilii dzielił się świadectwem swojego życia. Mówił też o pielęgnowaniu tradycji rodzinnych związanych z błogosławieniem dzieci przez rodziców.

Samo nadanie honorowego obywatelstwa miało miejsce po Komunii Świętej. Wtedy też burmistrz miasta Krzysztof Kotowicz wygłosił laudację. Zostały także przez kardynała wręczone pierścienie milenijne zasłużonym mieszkańcom miasta.

    

13.05.2010 (czwartek)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna odprawiła w kaplicy głównej nabożeństwo maryjne. Składało się ono z różańca oraz litanii loretańskiej.

14.05.2010 (piątek)
Święto św. Macieja Apostoła

W święto św. Macieja Apostoła Eucharystia w kaplicy głównej odprawiana była tradycyjnie, jak w każdy piątek, w języku łacińskim. Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny alumnów. W homilii mówił o powołaniu i o tym, że to Pan wybiera tych, których sam chce.

15.05.2010 (sobota)
Wieczór wspomnień Jana Pawła II

W ramach dni papieskich w teatrze w Świdnicy odbył się wieczór wspomnień Jana Pawła II w gronie osobistych przyjaciół. Udało się tam także kilku alumnów z naszego "domu ziarna". Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Henryka kard. Gulbinowicza, który opowiadał o swoich kontaktach z Ojcem Świętym. Na zakończenie został wyświetlony film przygotowany przez młodzież licealną, w którym wypowiadali się m. in. Stanisław kard. Nagy oraz Franciszek kard. Macharski.

15.05.2010 (sobota)
Promocja ceremoniarzy i lektorów

W kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy odbyła się diecezjalna promocja nowych ceremoniarzy i lektorów, którzy odtąd będą mogli lepiej służyć swoim wspólnotom parafialnym. Obrzędowi przewodniczył ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii na os. Młodych. Udział w nim wzięło także kilku alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, którzy pomogli m. in. w przygotowaniach.

15.05.2010 (sobota)
Jerycho modlitewne

Grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, udała się do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Miało tam bowiem miejsce jerycho modlitewne, w którym wzięli udział.

16.05.2010 (niedziela)
Koncert w kościele pw. Ducha Świętego

Schola liturgiczna udała się do kościoła pw. Ducha Świętego w Świdnicy, aby wziąć udział w koncercie zatytułowanym "Czyńcie ziemię sobie poddaną". Był to program muzyczno-literacki opracowany na bazie tekstów sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Schola seminaryjna pod batutą alumna Łukasza Kopczyńskiego wraz z chórem Studia Piosenki MDK w Świdnicy uświetnili ten program swoim śpiewem.

  

16.05.2010 (niedziela)
Odpust w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy

Grupa alumnów na zaproszenie ks. prał. Edwarda Szajdy udała się do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, aby uczestniczyć we Mszy Świętej odpustowej. Przewodniczył jej ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju. W homilii protonotariusz apostolski nawiązał do męczeństwa św. Andrzeja Boboli.

16.05.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze świdnickiej

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Homilię wygłosił ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafialny. Mówił w niej o tym, iż nauka nie jest w stanie wyjaśnić faktu Wniebowstąpienia. Trzeba tę prawdę przyjąć wiarą.

18.05.2010 (wtorek)
Msza Święta w katedrze świdnickiej

W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin sługi Bożego Jana Pawła II wspólnota seminaryjna zgromadziła się w katedrze świdnickiej, aby celebrować Najświętszą Ofiarę. Przewodniczył jej ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Na Eucharystii obecny był także ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

W homilii główny celebrans mówił o wielkiej miłości Jana Pawła II do człowieka, której przejawy widać było w jego dokumentach, aż do ostatniej "encykliki bez słów o cierpieniu", jak Magnificencja nazwał ostatnie dni życia papieża. Kaznodzieja podkreślił też to, że Jan Paweł II był i jest znakiem pięknego kapłaństwa i człowieczeństwa wypełnionego modlitwą i pracą.

  

20.05.2010 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Roman Tomaszczuk, redaktor świdnickiego dodatku do "Gościa Niedzielnego". Wiązała się ona ze wspomnieniem dziesiątej rocznicy jego święceń prezbiteratu. Pamiętano również o ks. Wiesławie Rusinie, ojcu duchownym, który tego dnia przeżywał dwudziestą pierwszą rocznicę święceń.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o jedności, bez której nie można być uczniem Jezusa. Podkreślił, że cała sześcioletnia formacja seminaryjna ma na celu doprowadzenie do wewnętrznego zjednoczenia w człowieku.

Po Komunii Świętej , rektor wspólnoty seminaryjnej, złożył jubilatowi życzenia. Ten z kolei wręczył świdnickiemu "domowi ziarna" kopię całunu turyńskiego oraz ornat.

  

21.05.2010 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Tradycyjnie diakoni po zakończonych rekolekcjach przed przyjęciem święceń prezbiteratu powrócili na jedną noc do "domu ziarna". W piątkowy wieczór w seminaryjnej auli miało miejsce przedstawienie przygotowane przez alumnów pierwszego roku przy współpracy z zespołem teatralnym. Tytuł brzmiał: "On był jeden, ale za nim są miliony". Najmłodsi klerycy ukazali tam postać sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tabla kursowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

    

22.05.2010 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wieczorną modlitwą Liturgią Godzin wspólnota seminaryjna rozpoczęła obchody uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wigilii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Mówił w niej o znakach Ducha Świętego, szczególnie o wodzie.

22.05.2010 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej jest wieńczony święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec wyświęcił wraz z towarzyszącymi mu bp. Adamem Bałabuchem i innymi księżmi trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Po Ewangelii miała miejsce liturgia święceń. Na początku kandydaci do święceń zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów. Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, z którymi zdawali egzaminy przez cały okres pobytu w "domu ziarna". Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

      

Lista nowo wyświęconych
ks. Marcin Januszkiewicz - parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kiełczowie (archidiecezja wrocławska)
ks. Michał Jelonek - parafia pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
ks. Roman Lubański - parafia pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu (diecezja legnicka)

23.05.2010 (niedziela)
Prymicje księży neoprezbiterów

Tradycyjnie klerycy udali się na parafie, z których pochodzą księża neoprezbiterzy, aby wziąć udział w ich Mszach Świętych prymicyjnych. Po Eucharystiach nowi kapłani diecezji świdnickiej składali bliskim podziękowania i udzielali uroczystych błogosławieństw.

23.05.2010 (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego

Asysta kleryków udała się do katedry świdnickiej, aby wziąć udział we Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii pasterz Kościoła partykularnego powiedział, że Zesłanie Ducha Świętego jest dniem narodzin Kościoła, który działa Jego mocą. Biskup wzywał do odnowienia przyjaźni z Duchem Świętym, tym Bogiem zapomnianym, bo dzięki temu jest się młodym duchowo.

24.05.2010 (poniedziałek)
Rocznice święceń prezbiteratu

W święto NMP Matki Kościoła wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Mszy Świętej , podczas której wspominała rocznice święceń prezbiteratu wszystkich księży przełożonych. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. W homilii podkreślił, jak ważna jest Maryja dla Polski, świata oraz dla wszystkich kapłanów.

25.05.2010 (wtorek)
Wizyta pielgrzymów z Piławy Górnej

Do seminarium przybyła grupa pielgrzymów z parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej wraz ze swoim wikariuszem, ks. Wojciechem Szymańskim. Odprawili oni nabożeństwo majowe przy figurze Matki Bożej znajdującej się w seminaryjnym ogrodzie, zostali także oprowadzeni po "domu ziarna".

27.05.2010 (czwartek)
Prymicje w seminarium

Do "domu ziarna" przyjechali księża neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną. Przewodniczył jej "senior wieczysty" tego kursu, ks. Michał Jelonek. Homilię zaś wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny seminarium. Mówił w niej o tym, jak wielkim skarbem jest kapłaństwo. Jest to dar nie tylko otrzymany przez samego kapłana, ale również przez ludzi, którym będzie służył.

Na koniec trzej księża udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego jest to błogosławieństwo papieskie.

    

28.05.2010 (piątek)
Pielgrzymka księży neoprezbiterów na Jasną Górę

Podobnie jak w latach ubiegłych, księża neoprezbiterzy udali się na Jasną Górę, aby podziękować Bogu za przyczyną Matki Najświętszej za dar kapłaństwa. Odprawili oni tam Mszę Świętą, a towarzyszył im ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny.

29.05.2010 (sobota)
Msza Święta kursu piątego

Bracia z piątego roku mieli w małej kaplicy w pawilonie swoją kursową Mszę Świętą W ten sposób chcieli jeszcze lepiej przygotować się do zbliżających się święceń diakonatu. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. W homilii mówił on o tym, jak ważne jest budowanie wspólnoty kursowej.

30.05.2010 (niedziela)
Mecz piłkarski ze służbami porządkowymi

Drużyna piłkarska na zaproszenie ks. Marka Żmudy, proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej, udała się do Strzegomia. Rozegrali tam mecz piłkarski z przedstawicielami służb porządkowych (policji, straży miejskiej i straży pożarnej). Z powodu złej pogody odbył się on na hali sportowej, a zakończył się wynikiem 11:8 dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

30.05.2010 (niedziela)
Poświęcenie kościoła filialnego w Koszynie

Grupa kleryków wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, udała się do Koszyna, filii parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Bożkowie. Uczestniczyli tam w poświęceniu kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którego dokonał bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii podkreślił wartość Ludu Bożego jako Ciała Chrystusowego.

30.05.2010 (niedziela)
Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Część kleryków poszła do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy, aby uczestniczyć w Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Tomasz Zając, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Obecny był także ks. Sławomir Calik, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Konarach oraz diecezjalny duszpasterz trzeźwości.

W homilii główny celebrans powiedział, że alkoholizm jest to wada narodowa Polaków. Na alkoholików jednak nie można patrzeć z pogardą, lecz Jezusową miłością. Są to ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy.

30.05.2010 (niedziela)
Eucharystia w katedrze

Alumni związani z honorowym krwiodawstwem wzięli udział w Eucharystii sprawowanej w intencji wszystkich krwiodawców. Przewodniczącym Mszy Świętej był ks. Paweł Pleśnierowicz, wikariusz katedralny oraz diecezjalny duszpasterz honorowych dawców krwi. Obecny był także ks. Wojciech Iwanicki, wikariusz parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, który chce zawiązać taką wspólnotę u siebie.

Po Komunii Świętej zostały wręczone podziękowania krwiodawcom. W imieniu kleryków odebrał je Tomasz Gwizdek, dziekan alumnów.

30.05.2010 (niedziela)
Najświętsza Ofiara w seminarium

Wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium. W ramach kazania akolita Łukasz Czaniecki odczytał list Konferencji Episkopatu Polski dotyczący sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i jego beatyfikacji.

30.05.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej grupa alumnów udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej Przewodniczył jej ks. Paweł Pleśnierowicz, wikariusz katedralny, który w homilii nawiązał do życia sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i trudnych czasów, w jakich przyszło mu pracować.

31.05.2010 (poniedziałek)
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej w kaplicy głównej. Przewodniczył jej ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor, który w homilii podkreślił ufność Maryi. Zawierzyła Ona Duchowi Świętemu, nie przejmując się tym, co ludzie powiedzą.

31.05.2010 (poniedziałek)
Sesja egzaminacyjna

Alumni rozpoczęli letnią sesję egzaminacyjną. Jest to trwający trzy tygodnie czas wytężonej nauki i zdawania egzaminów.

Wybierz kronikę