Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2010

01.04.2010 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

Uroczystej Liturgii w katedrze przewodniczył pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, przełożeni seminaryjni, księża z parafii katedralnej oraz klerycy.

Podczas hymnu "Chwała na wysokości Bogu" dzwoniły wszystkie dzwony i grały organy, które będą milczeć aż do Wigilii Paschalnej. W homilii główny celebrans ukazał znaczenie służby w życiu chrześcijanina. Przypomniał też słowa św. Jana Marii Vianney'a dotyczące kapłaństwa. Zaznaczył, iż współcześni ludzie bardzo często nie pojmują tego sakramentu i chcą za wszelką cenę ośmieszyć oraz poniżyć księży.

Po homilii miał miejsce obrzęd zwany mandatum. Biskup Ignacy w geście pokory i służby dokonał obmycia nóg dwunastu mężczyznom, co nawiązywało do wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończeniu Mszy Świętej puszka z Najświętszym Sakramentem została przeniesiona na ołtarz adoracji, gdzie wierni będą mogli oddawać Mu cześć przez cały następny dzień.

      

01.04.2010 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

W katedrze świdnickiej miała miejsce Msza Krzyżma Świętego, która co roku odprawiana jest w Wielki Czwartek przed południem. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, księża infułaci oraz większość księży tworzących prezbiterium diecezji świdnickiej.

Podczas homilii główny celebrans mówił o roli kapłanów w życiu wiernych. Przypomniał również fragmenty Listu Biskupów Polskich do Kapłanów na Wielki Czwartek 2010 oraz złożył księżom podziękowania i życzenia. Po homilii kapłani odnowili przyrzeczenia składane podczas święceń.

W trakcie modlitwy eucharystycznej biskup dokonał błogosławieństwa oleju chorych, natomiast po Komunii Świętej konsekracji krzyżma. Miały też miejsce nominacje diecezjalne. W związku z tym kanonikami Expositorii Canonicalis zostali mianowani m. in. ks. Tomasz Czubak, ks. Krzysztof Ora oraz ks. Dominik Ostrowski, na co dzień pracujący w "domu ziarna". Z kolei ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, został kanonikiem gremialnym Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Został także wręczony kamień z Wieczernika, który umieszczony zostanie w nowej kaplicy seminaryjnej.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do seminarium. Miał tam miejsce uroczysty obiad, podczas którego m. in. bp Adam Bałabuch złożył biskupowi diecezjalnemu i innym kapłanom życzenia.

      

02.04.2010 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Wierni jednak zgromadzili się w katedrze świdnickiej, aby pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca wziąć udział w liturgii Męki Pańskiej.

Rozpoczęła się ona od prostracji, czyli leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po homilii zaś, w czasie której biskup poruszył temat Królestwa Jezusa oraz oddania przez Niego Niewiasty za Matkę Umiłowanemu Uczniowi, nastąpiła rozbudowana modlitwa powszechna.

Drugą częścią liturgii była adoracja Krzyża. Na początku pasterz Kościoła świdnickiej dokonał jego odsłonięcia, po czym księża, klerycy i wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Będzie tam można adorować Go przez cały dzień następny.

      

02.04.2010 (piątek)
Droga krzyżowa

Część alumnów udała się do katedry świdnickiej na ostatnią w tym roku drogę krzyżową. Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. Rozważania oparte były m. in. na testamencie sługi Bożego Jana Pawła II, którego rocznica śmierci w tym roku przypadła właśnie w Wielki Piątek

02.04.2010 (piątek)
Ciemna Jutrznia

Chór seminaryjny poprowadził w katedrze poranną modlitwę Liturgią Godzin. Tzw. "ciemnej Jutrzni" przewodniczył bp Ignacy Dec, z którym tradycyjnie odmówiona została także Godzina czytań.

  

03.04.2010 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej , składającej się z czterech części, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed katedrą. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego ? i ? oraz cyfr 2010, wszyscy udali się w procesji do katedry. Podczas niej trzykrotnie było zaśpiewane "Światło Chrystusa" i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem był "Exsultet", czyli orędzie wielkanocne, które wykonał ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie lektor odczytał epistołę, czyli fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Diakon Marcin Januszkiewicz przyniósł radosną wieść, że mamy "Alleluja" i po raz pierwszy od rozpoczęcia okresu Przygotowania Paschalnego rozbrzmiało ono w katedrze. Po Ewangelii pasterz diecezji świdnickiej wygłosił homilię, w której szczegółowo opisał wszystkie cztery części liturgii Wigilii Paschalnej.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna. Rozpoczęła się ona od litanii do Wszystkich Świętych, podczas której wszyscy stali. Po błogosławieństwie wody chrzcielnej i zanurzeniu w niej paschału miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrztu i aspersja, czyli pokropienie wiernych wodą święconą.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej Biskup złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji rozpoczętych świąt Wielkiej Nocy i na zakończenie zaprosił ich na Mszę Świętą z procesją rezurekcyjną, która odbędzie się w katedrze w poranek wielkanocny.

      

03.04.2010 (sobota)
Błogosławieństwo pokarmów

Bracia, którzy otrzymali już posługę lektoratu, udali się do swoich rodzinnych parafii, aby pomóc księżom proboszczom w błogosławieństwie pokarmów. Tradycyjnie tego obrzędu dokonuje się w Wielką Sobotę.

03.04.2010 (sobota)
Ciemna Jutrznia

W katedrze podobnie jak w Wielki Piątek odbyła się tzw. "ciemna Jutrznia". Tym razem jednak modlitwom Liturgią Godzin przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

  

04.04.2010 (niedziela)
Msza Święta w poranek wielkanocny

Procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Msza Święta o świcie w dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Zainicjował ją główny celebrans, bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Przez ten pochód wokół placu Jana Pawła II zostało podkreślone największe i najpiękniejsze święto chrześcijańskie.

W homilii biskup Ignacy mówił o naocznych świadkach pustego grobu. Dzięki ich słowom zbudowana została nasza wiara. Takimi świadkami dzisiaj są papieże: tak sługa Boży Jan Paweł II, jak i obecny Ojciec Święty Benedykt XVI.

Po Komunii Świętej zostało odśpiewane uroczyste "Te Deum", podkreślające wielkość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkanocnych i zachęcał ich do tego, aby niestrudzenie trwali przy Zmartwychwstałym Chrystusie.

      

05.04.2010 (poniedziałek)
List rektorów na święta

Tradycyjnie w poniedziałek w oktawie Wielkanocy w kościołach naszej diecezji są zbierane pieniądze na rzecz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. W związku z tym odczytuje się list ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka oraz ks. dr. Tadeusza Chlipały.

08.04.2010 (czwartek)
Msza Święta na Białym Kamieniu w Wałbrzychu

Na stadionie na Białym Kamieniu w Wałbrzychu miała miejsce Msza Święta transmitowana przez Telewizję "Trwam" i Radio "Maryja". Eucharystii odprawianej w intencji beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Uczestniczyło w niej również wielu księży i kleryków z naszego "domu ziarna".

Na początku ks. kan. Krzysztof Ora, prefekt seminarium, przedstawił historię spotkań wiernych na stadionie, które zainicjowano po śmierci Wielkiego Polaka. Później biskup poprowadził nabożeństwo poprzedzające Mszę Świętą, które składało się z krótkiego rozważania opartego na encyklice Jana Pawła II "Dives in misericordia"oraz koronki do Bożego Miłosierdzia.

Przywitania wszystkich zebranych dokonał ks. inf. Julian Źrałko, proboszcz wałbrzyskiej parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej, która znajduje się właśnie w dzielnicy Biały Kamień. Głos zabrał także pan Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha.

W homilii pasterz diecezji świdnickiej mówił o dawaniu świadectwa o zmartwychwstałym Chrystusie. Pierwszym wielkim świadkiem Pana był św. Piotr, który zachęcał do wiary w Tego, który daje uzdrowienie w wymiarze cielesnym i duchowym. Głosi to Kościół Boży, którego głową był Jan Paweł II. Biskup Ignacy przywołał dwa jego orędzia wielkanocne: z 1980 i 1998 roku, w których papież nawoływał do zwrócenia się do Chrystusa. Wspomniał też rocznicę zbrodni katyńskiej, która miała miejsce w 1940 roku.

Na koniec homilii główny celebrans mówił o tym, iż dzisiaj ludzie nie chcą żyć zgodnie z nauką Jana Pawła II. Ten wielki obrońca życia sprzeciwiał się bowiem praktykom mordowania nienarodzonych dzieci oraz eutanazji. Oponował także przeciwko bezpodstawnym atakom na Kościół i duchowieństwo.

Po Komunii Świętej ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju, złożył wszystkim serdeczne życzenia. Połączono się także telefonicznie z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia "Maryja", który pogratulował wiernym pięknej uroczystości.

  

10.04.2010 (sobota)
Diecezjalna pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik

Na zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego po parafiach ziemi świdnickiej cała diecezja udała się na pielgrzymkę do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Odbyło się to w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia, podobnie jak przed trzema laty, kiedy ta peregrynacja rozpoczynała się.

Spotkanie w Krakowie zainicjowała Msza Święta, w której uczestniczyło kilkudziesięciu księży. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, obecny był także bp Jan Zając, biskup pomocniczy krakowski oraz kustosz sanktuarium w Łagiewnikach. Do intencji dziękczynnej za dar peregrynacji dołączono modlitwę za ofiary katastrofy lotniczej w rosyjskim Smoleńsku, głównie za parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich oraz bp. Tadeusza Płoskiego, biskupa polowego Wojska Polskiego.

W homilii główny celebrans zaznaczył, że nie można nie mówić o wielkiej łasce danej przez Boga diecezji świdnickiej w związku z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego. Trzeba świadczyć o Jego Miłości do człowieka, która obliguje ludzi do szczególnej troski o swoje życie (zwłaszcza w obliczu tragicznej śmierci ukazującej kruchość naszej egzystencji).

Po Eucharystii i krótkiej przerwie miał miejsce kolejny punkt dnia. Była nim konferencja, którą wygłosił ks. Emilian Sigel SAC, dyrektor peregrynacji. Mówił w niej o szczególnej wartości Komunii Świętej przyjmowanej w Niedzielę Miłosierdzia oraz o potrzebie świadczenia sobie uczynków miłości. Zakończeniem pielgrzymki była koronka, którą poprowadził bp Ignacy Dec.

    

11.04.2010 (niedziela)
Msza Święta w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Wspólnota seminaryjna udała się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod rosyjskim Smoleńskiem. Poprzedzał ją koncert Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego "Pro pace" oraz Orkiestry Symfonicznej "Archi dello Spirito".

Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Uczestniczyli w niej także bp Adam Bałabuch, ks. inf. Kazimierz Jandziszak oraz wielu innych księży. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z terenów diecezji świdnickiej oraz ks. Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy.

W homilii główny celebrans wspomniał kilka osób, które zmarły w sobotniej katastrofie. Wymienił przede wszystkich prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którego cechowały prawość, dobroć i wierność Kościołowi. Powtórzył też słowa abp. Sławoja Leszka Głodzia, iż ta katastrofa jest dla Polski wielką katechezą.

    

11.04.2010 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Po przerwie świątecznej alumni powrócili do "domu ziarna", aby rozpocząć ostatni etap formacji przed wakacjami. Dla diakonów będzie to czas kończący ich drogę do kapłaństwa, ponieważ już w maju otrzymają oni święcenia prezbiteratu. Niezwykle ważne momenty czekają też braci z piątego roku, którzy otrzymać mają święcenia diakonatu oraz alumnów z czwartego roku, którzy przygotowują się do posługi akolitatu.

15.04.2010 (czwartek)
Eucharystia za zmarłych w Katyniu i w katastrofie samolotu

Podobnie jak w niedzielę wieczorem w katedrze, tak teraz w kaplicy głównej w seminarium odbyła się Msza Święta w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz pomordowanych w 1940 r. pod Katyniem. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

W homilii zaznaczył, że dziś trzeba pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyźnie. Podobnie jak Apostołowie zginęli za głoszenie Prawdy, tak i oni woleli się poświęcić, niż zejść z drogi sprawiedliwości.

  

15.04.2010 (czwartek)
Modlitwa Liturgią Godzin za tragicznie zmarłych Polaków

W kaplicy głównej odbyła się Jutrznia z Godziną czytań z oficjum o zmarłych. Alumni i przełożeni seminaryjni modlili się w ten sposób w intencji tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem Polaków.

17.04.2010 (sobota)
Przemarsz ulicami miasta

Przełożeni seminaryjni wraz z alumnami wzięli udział w marszu pamięci ku czci ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Ze zniczami w rękach przeszli ulicami miasta na plac pod katedrę, gdzie zostały odczytane nazwiska wszystkich zmarłych oraz odśpiewany Apel Jasnogórski.

    

17.04.2010 (sobota)
Uroczystości żałobne

W związku z państwowymi uroczystościami żałobnymi ku czci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w seminarium nie odbyły się żadne wykłady dydaktyczne. Alumni mieli dzięki temu możliwość obejrzenia transmisji narodowej Mszy Świętej odprawianej na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przewodniczył jej abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

18.04.2010 (niedziela)
Uroczystości pogrzebowe

Alumni mieli możliwość, podobnie jak dzień wcześniej, obejrzenia w auli seminaryjnej transmisji z uroczystości pogrzebowych pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Mszy Świętej w krakowskim kościele Mariackim przewodniczył Stanisław kard. Dziwisz, metropolita krakowski.

18.04.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny alumnów, a odprawiana była m. in. w intencji naszej Ojczyzny.

W homilii główny celebrans nawiązał do pytania Pana Jezusa skierowanego do każdego z nas: "Czy miłujesz mnie?" Wielu z nas z wygody odchodzi od Niego, ale są i tacy, którzy z tej miłości oddają życie. Polska wydała wiele takich osób, a część z nich Kościół wyniósł na ołtarze czyniąc ich świętymi i błogosławionymi.

19.04.2010 (poniedziałek)
Msza Święta trzeciego roku

Bracia z trzeciego roku udali się do małej kaplicy do pawilonu, aby wziąć tam udział w kursowym dniu skupienia. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium i opiekun tegoż kursu. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Stanisław Przerada, ich ojciec duchowny. Nawiązał w niej do półmetku drogi do kapłaństwa, u progu którego stoi już rok trzeci.

20.04.2010 (wtorek)
Mecz piłki nożnej z wychowankami zakładu poprawczego

Grupa alumnów udała się do pobliskiego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Tradycyjnie rozegrali tam z wychowankami towarzyski mecz piłki nożnej, który zakończył się wynikiem 16:4 dla Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

20.04.2010 (wtorek)
Msza Święta w kaplicy głównej

W związku z II Tygodniem Biblijnym do seminarium przybył ks. dr Marcin Gęsikowski, wykładowca Pisma Świętego w naszym "domu ziarna" oraz sekretarz bp. Ignacego Deca. Przewodniczył on porannej Mszy Świętej W homilii wspomniał m. in. postać sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, który był prawdziwym świadkiem Chrystusa. Podobnie jak św. Szczepan został on umęczony za to, że był wierny swojemu powołaniu. W Roku Kapłańskim jest on dobrym przykładem dla wszystkich przygotowujących się do przyjęcia święceń.

  

22.04.2010 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył tradycyjnie ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Podczas niej wspólnota w szczególny sposób modliła się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W homilii główny celebrans podał przykład św. Filipa jako gorliwego głosiciela słowa Bożego. Zaznaczył, że kapłani powinni przepowiadać, aby w ten sposób budować wiarę ludzi.

  

22.04.2010 (czwartek)
Nabożeństwo biblijne

Trwając na modlitwie w II Tygodniu Biblijnym do seminarium ponownie przybył ks. dr Marcin Gęsikowski, aby tym razem poprowadzić nabożeństwo biblijne. Była to liturgia słowa, podczas której przewodniczący w krótkich rozważaniach wyjaśniał każde usłyszane czytanie.

  

23.04.2010 (piątek)
Nieszpory w kaplicy głównej

W związku z odpustem seminaryjnym w kaplicy głównej odbyły się Nieszpory. W tym dniu miały one szczególnie uroczysty charakter, ponieważ po ich zakończeniu została odczytana modlitwa za wstawiennictwem św. Wojciecha. Cała zaś wspólnota miała okazję ucałować relikwie swojego Patrona.

  

23.04.2010 (piątek)
Uroczystość św. Wojciecha

Uroczystość św. Wojciecha wiąże się w naszym seminarium z odpustem. Z tej okazji Najświętszej Ofierze w kaplicy głównej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki i pierwszy rektor wspólnoty seminaryjnej, oraz inni księża przełożeni, wykładowcy i spowiednicy. Przybyły też siostry zakonne i osoby świeckie pracujące w "domu ziarna".

W homilii pasterz Kościoła partykularnego przypomniał wszystkim życiorys św. Wojciecha, podkreślając jego gorliwość i zapał w głoszeniu Ewangelii. Wspomniał także tragedię, której świadkami byliśmy kilkanaście dni wcześniej.

Jak zaznaczył bp Ignacy Dec, wspomnienie św. Wojciecha rozpoczyna swoisty tryptyk uroczystości związanych z patronami Polski. Już 3 maja będzie nasz Kościół obchodził wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a 8 maja św. Stanisława.

Po Mszy Świętej w seminaryjnym refektarzu miało miejsce uroczyste śniadanie. W związku z odpustem ks. prał. Tadeusz Chlipała ogłosił godziny rektorskie od zajęć dydaktycznych. W kaplicy zaś wystawiono relikwie św. Wojciecha, aby można im było oddawać cześć przez cały dzień.

      

24.04.2010 (sobota)
Sympozjum naukowe

Po raz kolejny Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej zorganizowało sympozjum naukowe. Tym razem wiązało się ono z trwającym Rokiem Kapłańskim i odbyło się pod hasłem: "Życie i posługa kapłana we współczesnym Kościele".

Wszystko rozpoczęło się tradycyjnie od Mszy Świętej w katedrze. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Oprócz niego do matki kościołów świdnickich przybyło wielu księży z całej diecezji. Homilię zaś wygłosił specjalny gość, którym był bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkości Eucharystii. Żaden ludzki czyn, nawet męczeństwo, nie może się z Nią równać, gdyż jest to czyn samego Boga.

Po Mszy Świętej wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej, gdzie miało miejsce sympozjum. Otworzył je ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty, natomiast przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Podczas sympozjum odbyły się trzy wykłady. Pierwszy z nich wygłosił bp dr Stefan Regmunt i mówił nt. osobowości kapłana. Drugim prelegentem był ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Temat jego wystąpienia brzmiał: "Przyczyny kryzysów w życiu kapłańskim". Ostatni wykład miała dr Agnieszka Makarewicz, która prowadzi zajęcia z logopedii w naszym "domu ziarna". Mówiła o kapłanie, jakiego oczekują wierni świeccy.

Po wykładach miał jeszcze miejsce panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania zebranych. Słowo końcowe wygłosił bp Ignacy Dec, a ostatnim akcentem spotkania był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu.

      

25.04.2010 (niedziela)
Wyjazd zespołu "The Clouds" do Dzierżoniowa

Wzorem ubiegłego roku w Niedzielę Dobrego Pasterza zespół udał się do parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, aby razem z tamtejszą wspólnotą modlić się o nowe powołania kapłańskie. W ramach głoszonej przez ks. prał. Tadeusza Chlipały homilii klerycy dawali świadectwa o swoim powołaniu. Po wspólnej koronce do Miłosierdzia Bożego zespół zagrał dla parafian koncert piosenki religijnej związany z Niedzielą Dobrego Pasterza. Na występ przybyła liczna grupa wiernych, którzy dobrze się bawili.

  

25.04.2010 (niedziela)
Msza Święta dla osób niesłyszących

Członkowie grupy AMEN ponownie udali się na Eucharystię dla ludzi niesłyszących, gdzie przygotowali liturgię słowa oraz części stałe Mszy Świętej w języku migowym.

25.04.2010 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza jest tradycyjnie nazywana niedzielą powołaniową. W związku z tym klerycy świdnickiego seminarium udali się na parafie naszej diecezji, aby dzielić się świadectwem swojego powołania i wraz z wiernymi modlić się o nowe powołania do służby Bożej. W tym roku alumni odwiedzili wspólnoty z trzech dekanatów: Głuszyca, Kamieniec Ząbkowicki i Kłodzko.

Celem tych wyjazdów jest uwrażliwienie młodych ludzi na myśl o kapłaństwie oraz zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania.

26.04.2010 (poniedziałek)
Msza Święta czwartego roku

Bracia z czwartego roku zorganizowali w małej kaplicy swój kursowy dzień skupienia. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, opiekun tegoż roku. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Stanisław Przerada, ich ojciec duchowny. Przypomniał w niej o tym, że nie można myśleć o rozwijaniu swojego powołania bez nawrócenia. Inaczej bowiem nie jest się blisko Chrystusa.

29.04.2010 (czwartek)
Wieczorna Eucharystia w kaplicy głównej

W związku z niedawnym wspomnieniem św. Marka na Mszę Świętą do kaplicy głównej przybył ks. dr Marek Korgul, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupi oraz wykładowca katechetyki i dydaktyki w naszym "domu ziarna". Wspólnota seminaryjna chciała w ten sposób uczcić patronalne święto swojego gościa. Nie można też zapomnieć, iż w ten dzień przypadało święto św. Katarzyny ze Sieny, dlatego w kaplicy były obecne również posługujące w domu siostry jadwiżanki wraz z s. Katarzyną Teresą Lewoń CSSH.

Główny celebrans w homilii nawiązał do Chrystusa Dobrego Pasterza i modlitw o powołania, jak także wspomniał życiorys i cechy św. Katarzyny ze Sieny. Po Komunii Świętej dziekan alumnów złożyli w imieniu całej wspólnoty ks. dr. Markowi Korgulowi i s. Katarzynie Teresie Lewoń CSSH życzenia oraz wręczyli im małe upominki.

  

29.04.2010 (czwartek)
Droga światła

W związku z Tygodniem Modlitw o Powołania w kaplicy głównej odbyło się nabożeństwo zwane drogą światła. Przewodniczył mu ks. dr Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca i wykładowca Pisma Świętego w naszym seminarium. Podczas czternastu stacji zostały kolejno zapalane świece oraz rozważano życie i cechy ważniejszych postaci biblijnych.

Wybierz kronikę