Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2010

04.03.2010 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Jak co miesiąc wspólnota seminaryjna udała się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w intencji powołań. Przewodniczył jej ks. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium, który w homilii nawoływał do czuwania. Taka postawa charakteryzowała patrona dnia, św. Kazimierza, w którym ludzie mu współcześni widzieli odbicie samego Chrystusa.

Po Eucharystii odbyło się jeszcze krótkie nabożeństwo eucharystyczne. W tym miesiącu przygotowali je alumni z naszego "domu ziarna".

  

04.03.2010 (czwartek)
Wyjazd do Bielawy

Ksiądz rektor Tadeusz Chlipała wraz z kilkoma alumnami pojechał do Bielawy. Przewodniczył Mszy Świętej w tamtejszym kościele pw. Wniebowzięcia NMP, którego proboszczem jest ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.

04.03.2010 (czwartek)
Krwiodawstwo

W święto św. Kazimierza kilku kleryków ponownie udało się do "Ars Medica", aby oddać krew. W ten sposób mogą pomóc osobom potrzebującym.

05.03.2010 (piątek)
Egzamin diakonów

Bracia diakoni pojechali do Wrocławia, gdzie zdawali egzamin "Ex universa theologia" oraz egzamin jurysdykcyjny. Jest to sprawdzian wiedzy z dziedziny teologii, prawa kanonicznego oraz przedmiotów, których uczyli się przez cały tok studiów. Po jego zdaniu diakoni w sposób bezpośredni przygotowują się do święceń prezbiteratu.

06.03.2010 (sobota)
Wigilia 3. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Tradycyjnie w sobotni wieczór ks. prał. Tadeusz Chlipała wraz z kilkoma alumnami zgromadzili się w kaplicy głównej na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin. W homilii podczas wigilii ksiądz rektor mówił o tym, że współczesny świat nie sprzyja zatrzymaniu się i zastanowieniu nad własnym życiem. Stąd mamy Wielki Post i rekolekcje, które pozwalają zwolnić nieco tempo i wejść osobistą relację z Bogiem.

06.03.2010 (sobota)
Pogrzeb ks. prał. Ryszarda Matuszaka

Grupa alumnów wraz z ks. Stanisławem Przeradą, ojcem duchownym, udała się do Bolkowa, gdzie miał miejsce pogrzeb ks. prał. Ryszarda Matuszaka, proboszcza parafii pw. św. Jadwigi oraz dziekan dekanatu bolkowskiego. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W kazaniu ukazał sylwetkę zmarłego, przedstawił jego oddanie Kościołowi oraz wspólnocie parafialnej. Podkreślił, że na pogrzeb przybyło wyjątkowo dużo kapłanów i wiernych świeckich, co jest dowodem uznania dla śp. ks. prał. Ryszarda Matuszaka.

06.03.2010 (sobota)
Msza Święta w kaplicy głównej

W pierwszą sobotę miesiąca Eucharystia w kaplicy głównej miała szczególnie uroczysty charakter. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch w związku z imieninami ks. Tomasza Czubaka oraz urodzinami ks. Krzysztofa Ora.

Główny celebrans w homilii zaprezentował dwie postawy ? człowieka pragnącego absolutnej wolności oraz człowieka charakteryzującego się legalizmem, dla którego jedynym wyznacznikiem życia jest prawo. Obie te postawy są negatywne, a tylko miłość może prawdziwie wzbudzić w ludziach poczucie wolności. Z nią przestrzega się prawa nie po to, aby coś osiągnąć, ale po to, aby się podobać Bogu.

    

07.03.2010 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców alumnów z roczników czwartego, piątego i szóstego

Do seminarium przyjechali rodzice alumnów z roczników od czwartego do szóstego, aby odbyć swój doroczny dzień skupienia. Ćwiczenia duchowe rozpoczęli od modlitwy w kaplicy głównej, którą poprowadził ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny. Następnie wszyscy udali się do refektarza na mały poczęstunek. Kolejnym punktem dnia było spotkanie z opiekunami poszczególnych roczników. Rodzice mogli dowiedzieć się, co czeka ich synów w najbliższym czasie. Po tym spotkaniu odbyła się w kaplicy konferencja, którą wygłosił drugi z ojców duchownych ? ks. kan. Wiesław Rusin.

Po sakramencie pokuty i pojednania miał miejsce najważniejszy punkt dnia, czyli Eucharystia. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Powiedział w niej, że dzisiaj ludzie chcą widzieć Boga tylko jako dobrego i miłosiernego. Nie chcą Go lepiej poznać, nie dostrzegają Jego sprawiedliwości. Takie postępowanie powoduje, że wszyscy potrzebują nawrócenia.

Po Mszy Świętej i obiedzie był czas na to, aby rodzice mogli dłużej spotkać się ze swoimi synami. Zakończeniem dnia skupienia była modlitwa gorzkimi żalami w kaplicy głównej. Poprowadził ją ks. prał. Stanisław Przerada, natomiast kazanie pasyjne wygłosił Paweł Głąb, alumn piątego roku.

  

07.03.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Część alumnów udała się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, gdzie miała miejsce tzw. Msza Święta "kanonicka". Przewodniczył jej ks. prał. Marek Korgul, wikariusz biskupi ds. katechezy w diecezji świdnickiej.

10.03.2010 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W ramach formacji stałej do "domu ziarna" zjechali się księża neoprezbiterzy, aby odbyć swój kolejny dzień skupienia. Ćwiczenia duchowe tradycyjnie rozpoczęły się od adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy głównej, po której miała miejsce Msza Święta Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch.

Po Eucharystii najmłodsi księża diecezji świdnickiej mieli spotkanie z ks. Robertem Begierskim, proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie oraz wykładowcą historii sztuki w naszym seminarium. Zakończeniem dnia skupienia był obiad w refektarzu.

  

11.03.2010 (czwartek)
Dyskusja zorganizowana przez Koło Naukowe

W sali multimedialnej odbyła się dyskusja na temat "Kiedy sutanna zaczyna uwierać... O kryzysach kapłańskich", którą zorganizowało Koło Naukowe. Inspiracją do spotkania był artykuł prof. dr. hab. Józefa Baniaka pt."Czynniki kryzysu tożsamości kapłańskiej wśród księży rzymskokatolickich w Polsce".

12.03.2010 (piątek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, podczas której księża biskupi, przełożeni i wykładowcy dyskutowali na temat najbliższych święceń prezbiteratu. Tradycyjnie w tym czasie w kaplicy głównej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

12.03.2010 (piątek)
Wizyta gimnazjalistów

Do seminarium przyjechali uczniowie gimnazjum z Bystrzycy Kłodzkiej wraz z panią dr Agnieszką Makarewicz, która prowadzi zajęcia z logopedii w naszym "domu ziarna". Mieli oni okazję zobaczyć, jak żyją alumni oraz obejrzeć seminarium z bliska. Po domu oprowadzał ich ks. Krzysztof Ora, prefekt.

13.03.2010 (sobota)
Wigilia 4. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Ksiądz Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, wraz z grupą alumnów odprawił wigilię 4. niedzieli Przygotowania Paschalnego. Wspólna modlitwa Liturgią Godzin odbyła się w kaplicy głównej. Ksiądz rektor w homilii mówił o Samarytance, która nie widziała żadnych znaków Jezusa. Mimo tego była otwarta na to, co mówił i uwierzyła Jego słowom.

13.03.2010 (sobota)
Praktyka wielkopostna diakonów

Bracia diakoni rozpoczęli ostatni etap przygotowania do święceń prezbiteratu. Jest nim praktyka wielkopostna na parafiach, gdzie będą pomagać w uświęcaniu wiernych oraz w nauczaniu w szkole. Praktyka potrwa do 5 kwietnia.

14.03.2010 (niedziela)
Wyjazd do Witoszowa Dolnego

Kilku alumnów udało się do parafii pw. Nawiedzenia NMP do Witoszowa Dolnego, gdzie proboszczem jest ks. dr Jarosław M. Lipniak, wykładowca teologii dogmatycznej w naszym seminarium. We wspólnocie tej miały bowiem miejsce uroczystości związane z pożegnaniem obrazu Jezusa Miłosiernego. Przewodniczył im bp Ignacy Dec.

Podczas Mszy Świętej pasterz Kościoła świdnickiego udzielił młodzieży bierzmowania, został też poświęcony dzwon, który pierwszy raz zadzwoni na Wielkanoc, oraz wręczone odznaczenia biskupie. W homilii główny celebrans przyrównał wiernych do obu braci z przypowieści o synu marnotrawnym. Podkreślił też miłosierdzie ojca, który z utęsknieniem wyglądał jego powrotu.

14.03.2010 (niedziela)
Wyjście scholi na parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy

Na zaproszenie ks. Jarosława Żmudy schola liturgiczna udała się na parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie uczestniczyła w trzech Mszach Świętych Alumni ubogacili Eucharystie swoim śpiewem i asystą.

Homilie głosił ks. Roman Tomaszczuk, redaktor świdnickiego wydania "Gościa Niedzielnego". Porównał w niej ludzi związanych z Kościołem do starszego syna miłosiernego ojca. Są to ludzie, którzy uczestniczą w życiu sakramentalnym, ale tak na prawdę nie angażują całych siebie. Na czas rozpoczynających się rekolekcji parafialnych wezwał też wiernych do oddania się św. Józefowi na prowadzenie.

  

14.03.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. W homilii mówił on tym, że współczesny człowiek szarga świętością bez uwzględniania życia wiecznego. Dlatego potrzebna jest postawa nawrócenia.

19.03.2010 (piątek)
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Tradycyjnie w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy. Uczestniczyła tam w wieczornej Mszy Świętej , której przewodniczył ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Mucha SAC, który jest jednym z ojców prowadzących misje św. związane z wizytą obrazu Jezusa Miłosiernego na parafii. Przedstawił w niej św. Józefa jako cichego i pokornego opiekuna Chrystusa, który pokazuje nam, jak mamy Go szukać.

  

20.03.2010 (sobota)
Droga krzyżowa ulicami miasta

Wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa, gdzie rozpoczęła się droga krzyżowa ulicami miasta Świdnicy. To wieczorne nabożeństwo zorganizowali księża pallotyni, którzy prowadzą na parafii misje święte. Wierni modlili się głównie za misjonarzy i tych, którzy posługują braciom w różnych częściach świata.

20.03.2010 (sobota)
II Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłkę Nożną Halową

Drużyna piłkarska w składzie: Mateusz Graboń, Dawid Jaworski, Łukasz Kopczyński, Mateusz Kubusiak, Kamil Pawlik, Jacek Piskrzyński, Paweł Siwek i Rafał Zaleski, udała się na Śląsk, aby wziąć udział w II Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłkę Nożną Halową. Turniej organizowali klerycy z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, którzy przed rokiem zwyciężyli w turnieju. Zawody odbywały się na hali "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

Klerycy ze Świdnicy zagrali w grupie z seminariami z Częstochowy, Kalisza, Krakowa i Łodzi. Udało się im pokonać braci z archidiecezji częstochowskiej oraz krakowskiej. O mały włos wyszliby z grupy, gdyby nie przegrana z alumnami z Łodzi (z którymi przez pierwsze minuty meczu prowadzili).

Ostatecznie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej uplasowało się na szóstym miejscu w Polsce, wyprzedzając m. in. obrońców tytułu. W ten sposób poprawili swój wynik sprzed roku. Całe mistrzostwa wygrało seminarium z Radomia, pokonując 2:1 w finale Kalisz.

      

20.03.2010 (sobota)
Dzień skupienia drugiego roku

Alumni z drugiego roku udali się wraz ze swoim opiekunem, ks. Krzysztofem Ora, do Barda Śląskiego. Odbyli oni tam swój kursowy dzień skupienia. We Mszy Świętej uczestniczyli w bazylice mniejszej pw. Nawiedzenia NMP, zwanej powszechnie Matki Bożej "Strażniczki wiary". Odmówili oni również różaniec przy kapliczkach, które znajdują się w otaczających miasto górach. Swoje ćwiczenia duchowe zakończyli wieczorem.

  

21.03.2010 (niedziela)
Gorzkie żale u sióstr w Świebodzicach

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, pojechał wraz z kilkoma alumnami do Świebodzic. Uczestniczyli oni tam w nabożeństwie gorzkich żali w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

21.03.2010 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów udała się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby uczestniczyć we Mszy Świętej Przewodniczył jej ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafialny. Homilię wygłosił ks. prał. dr Marian Biskup, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej, który prowadzi na parafii rekolekcje wielkopostne. Zaznaczył w niej, iż współcześnie młodzi ludzie nie wiedzą, po co jest im potrzebny ksiądz.

21.03.2010 (niedziela)
Dzień skupienia pierwszego roku

Alumni pierwszego roku poszli w ślady swoich starszych braci z drugiego roku i również zorganizowali w Bardzie swój kursowy dzień skupienia. Ich modlitwom przewodniczył opiekun kursowy, ks. Krzysztof Ora, pełniący w seminarium urząd prefekta.

25.03.2010 (czwartek)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, obecni byli także bp Adam Bałabuch, ks. inf. Józef Strugarek, ks. inf. Julian Źrałko, kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz inni księża. Dla diecezji świdnickiej był to szczególny dzień, ponieważ wiązał się on z sześcioleciem jej powstania.

W homilii główny celebrans mówił o ochronie życia oraz o wielkiej rzezi dzieci nienarodzonych, jaka dokonuje się pod majestatem prawa. Po modlitwie powszechnej miał miejsce obrzęd błogosławieństwa ołtarza.

Na zakończenie Eucharystii zostały złożone bp. Ignacemu Decowi życzenia z okazji rocznicy jego sakry biskupiej. Ostatnim akcentem dnia była uroczysta kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

    

25.03.2010 (czwartek)
Nabożeństwo poranne

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie związanym z duchową adopcją dziecka poczętego. Składało się ono z modlitw przypisanych na ostatni dzień nowenny przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego oraz koronki do Miłosierdzia Bożego. Alumni rozważali też fragmenty encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae", a na koniec kilkunastu braci podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego.

  

27.03.2010 (sobota)
Wigilia Niedzieli Palmowej

Tradycyjnie w sobotni wieczór ks. prał. Tadeusz Chlipała wraz z księżmi przełożonymi i kilkoma alumnami zgromadzili się w kaplicy głównej, aby odprawić wigilię. Modlitwa Liturgią Godzin obejmowała m. in. Godzinę czytań z Niedzieli Palmowej.

W homilii ksiądz rektor wezwał zebranych do tego, aby poprzez głębokie przeżycie nadchodzących świąt wielkanocnych, stali się prawdziwymi świadkami męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

27.03.2010 (sobota)
Wizyta młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego

Seminarium odwiedziła młodzież z powiatu dzierżoniowskiego, m. in. ze wspólnoty "Przystań" z parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Wraz z ks. Dominikiem Wargackim, wikariuszem tejże parafii, zwiedzali "dom ziarna" i zobaczyli, jak żyją klerycy. Po seminarium oprowadzał ich ks. Krzysztof Ora, prefekt.

  

27.03.2010 (sobota)
Zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. NMP Królowej Polski, aby wziąć udział we Mszy Świętej kończącej trzyletnią peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, obecni byli także bp Adam Bałabuch, ks. inf. Kazimierz Jandziszak, ks. inf. Józef Strugarek, kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz inni księża. Licznie zgromadzili się także wierni świeccy.

W homilii główny celebrans przypomniał dzień rozpoczęcia peregrynacji, mówił też o krzyżu Chrystusa. Wezwał także młodych, którzy przyjechali do Świdnicy z okazji Światowego Dnia Młodzieży, do tego, aby nie wstydzili się przestrzegać przykazań.

Po Komunii Świętej zostały wręczone odznaczenia diecezjalne ks. Emilianowi Sigielowi SAC oraz warszawskiej prowincji księży pallotynów, którzy byli odpowiedzialni za dzieło peregrynacji. Po Mszy Świętej bp Ignacy Dec dokonał zawierzenia diecezji świdnickiej Miłosierdziu Bożemu, po czym wszyscy udali się na drogę krzyżową ulicami miasta. Zakończył się ona w katedrze pw. Świętych Stanisława i Wacława, gdzie bp Adam Bałabuch poprowadził koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ostatnim punktem dnia był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu. Przybyli na niego księża oraz alumni.

      

28.03.2010 (niedziela)
Wyjazd alumnów do domu

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową po Mszy Świętej alumni mają okazję udać się na czas świąt do swoich rodzinnych parafii. Będą tam pomagać księżom proboszczom w organizowaniu liturgii oraz spędzać czas wśród swoich bliskich.

Część braci wróci do "domu ziarna" w środę, aby wziąć udział w obchodach Triduum Sacrum w świdnickiej katedrze. Są to klerycy, którzy śpiewają w chórze oraz biorą udział w asyście przy biskupie.

28.03.2010 (niedziela)
Niedziela Palmowa z osobami niesłyszącymi

Klerycy z grupy AMEN udali się na Eucharystię z osobami niesłyszącymi. Tradycyjnie przygotowali oprawę liturgiczną do Mszy Świętej , przetłumaczyli teksty liturgiczne i przygotowali opis Męki Pańskiej z podziałem na role. Ksiądz Sławomir Fernholz przeprowadził również wielkopostną spowiedź dla osób niesłyszących.

  

28.03.2010 (niedziela)
Niedziela Męki Pańskiej

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa, rozpoczyna w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia. Upamiętnia ona uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Głównej Mszy Świętej w ten dzień w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Liturgia rozpoczęła się przed świątynią, gdzie została m. in. odczytana Ewangelia. Biskup dokonał też poświęcenia palm. Podczas liturgii słowa został odśpiewany przez alumnów opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Łukasza.

  

Wybierz kronikę