Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2010

02.02.2010 (wtorek)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej, wspólnota udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp Ignacego Deca. Obecni również na niej byli bp Adam Bałabuch, przełożeni seminaryjni, a także ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. Jest to bowiem też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Eucharystia rozpoczęła się wprowadzeniem, które wygłosił ks. prał. Marek Korgul, diecezjalny referent ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Później odbyła się procesja w katedrze, w której wierni uczestniczyli niosąc ze sobą zapalone świece, symbol Jezusa Chrystusa ? Światłości świata. Homilię z kolei wygłosił ks. Tadeusz Beściak SAC, ojciec duchowny nowicjatu pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. Mówił w niej o tym, iż osoby konsekrowane oddały się Bogu na własność w sposób dobrowolny i świadomy, a Bóg się nimi cieszy. Są ozdobą Kościoła i swoistym tortem danym ludziom, aby ukazywać miłość Boga.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz ślubów zakonnych. Po Komunii Świętej przedstawiciel osób życia konsekrowanego złożył zebranym podziękowania. Słowa wdzięczności wyraził też pasterz diecezji świdnickiej.

  

04.02.2010 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć tam we Mszy Świętej Przewodniczył jej o. Tomasz Polak CMF z Kudowy-Zdroju, który przybył do katedry wraz z klerykiem klaretyńskim oraz dwoma postulantami.

W homilii główny celebrans mówił m. in. o trzech etapach powołania: wezwania do pójścia za Chrystusem, wezwania do Komunii z Nim oraz do posłania na Jego żniwo. Wspomniał też postać św. Antoniego Marii Clareta, założyciela Zgromadzenie Misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi, zwanych popularnie klaretynami.

Po Mszy Świętej odbyła się jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym miesiącu przygotowało ją Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame ze Świebodzic.

  

04.02.2010 (czwartek)
Pogrzeb ks. prał. Ryszarda Dominika

Kilku alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, udała się do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, aby uczestniczyć w pogrzebie ks. prał. Ryszarda Dominika, byłego dziekan i proboszcza tamtej wspólnoty.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii przedstawił sylwetkę zmarłego, podkreślając przy tym jego oddanie dla parafii.

05.02.2010 (piątek)
Wyjazd alumnów do domu

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna. W związku z tym alumni udali się na krótki odpoczynek do swoich rodzinnych parafii.

07.02.2010 (niedziela)
Powrót kleryków do seminarium

Po krótkiej przerwie międzysemestralnej alumni powrócili do seminarium. Od poniedziałku rozpocznie się nowy semestr akademicki.

08.02.2010 (poniedziałek)
Wybory seniorów

Alumni seminarium świdnickiego dokonali wyborów seniorów. Są to osoby, które przez cały semestr będą reprezentować swój rocznik. Na szczególną uwagę zasługują wybory wśród braci diakonów, ponieważ seniorzy ich ostatniego semestru zostają jednocześnie tzw. "seniorami wieczystymi". Będą oni odpowiedzialni za cały rok już w życiu kapłańskim. W tym roku "seniorem wieczystym" został dk. Michał Jelonek, a jego zastępcą dk. Piotr Pieczątkiewicz.

09.02.2010 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się księża biskupi wraz z przełożonymi i profesorami na radzie pedagogicznej. Dotyczyła ona zakończonej sesji egzaminacyjnej oraz rozpoczętego II semestru studiów. Ponadto uczestnicy dyskutowali nt. posługi lektoratu, którą już niedługo przyjąć mają bracia z trzeciego roku.

10.02.2010 (środa)
Wspomnienie imienin s. Brygidy Doroty Drajok CSSH

Wspólnota seminaryjna we wspomnienie św. Scholastyki zgromadziła się w? kaplicy głównej, aby uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch i związana ona była z niedawnym wspomnieniem św. Brygidy z Kildare oraz ze Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Z tej okazji wraz z przełożonymi i alumnami modliły się siostry jadwiżanki posługujące w naszym "domu ziarna".

W homilii biskup pomocniczy świdnicki zaznaczył, że dziś dla świata liczy się tylko to, co zewnętrzne ? wygląd, modny i oryginalny ubiór. Jednak Chrystus podkreślał, że najważniejsze jest to, co się kryje w ludzkim sercu. To na nim należy się skupić i je wychowywać poprzez bliskość z Panem.

Na zakończenie dziekan alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli s. Brygidzie Dorocie Drajok CSSH życzenia.

11.02.2010 (czwartek)
Wyjazd do Wrocławia

We wspomnienie NMP z Lourdes wspólnota seminaryjna udała się do Wrocławia. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Tarcisio kard. Bertone SDB, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Na Eucharystii obecni byli także abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Henryk Muszyński, prymas Polski oraz biskupi i licznie zgromadzeni księża.

W homilii główny celebrans w nawiązaniu do trwającego Roku Kapłańskiego nawoływał do tego, aby kapłani przez swoją posługę byli jaśniejącymi znakami obecności Chrystusa Zbawiciela.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, aby uczestniczyć w nadaniu Tarcisio kard. Bertone SDB doktoratu honoris causa. Głos zabrało tam wielu przedstawicieli świata nauki i Kościoła, laudacji z kolei dokonał ks. prof. ndzw. dr hab. Waldemar Irek, rektor uczelni. Przedstawiciel prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego odznaczył Jego Eminencję Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Na sam koniec doctor honoris causa wygłosił wykład nt. demokracji w Kościele.

Po obiedzie w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i krótkiej przerwie odbyło się w auli drugie spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Kardynał Bertone chciał się tym razem zobaczyć z przełożonymi i alumnami seminariów duchownych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wspominał wówczas lata swoich studiów i zachęcał przyszłych duchownych do zdobywania wiedzy. Rozdał także wszystkim różańce od Ojca Świętego Benedykta XVI.

Na zakończenie była jeszcze okazja do wspólnego zdjęcia. Po spotkaniu wspólnota seminaryjna udała się w drogę powrotną do Świdnicy.

      

11.02.2010 (czwartek)
Dzień Chorego

Z okazji Dnia Chorego kilku alumnów udało się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, obecny był również ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy.

W homilii przewodniczący mówił o warunkach, które należy spełnić, aby móc godnie przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Zaznaczył, iż nie zawsze musi się on wiązać z bliską śmiercią.

Po kazaniu udzielono niektórym wiernym wspomnianego sakramentu, a po Komunii Świętej został odczytany akt oddania chorych diecezji świdnickiej Najświętszej Maryi Pannie.

12.02.2010 (piątek)
Konsulta

Na początku semestru tradycyjnie zebrała się konsulta, aby podjąć decyzje dotyczące funkcjonowania seminarium przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

14.02.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry, aby uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Przewodniczył jej ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju oraz dziekan Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

W homilii główny celebrans przypomniał Ewangelie, jakie dotąd mogliśmy usłyszeć w okresie zwykłym. Zaznaczył, że uczniowie Jezusa Chrystusa będą błogosławieni, szczęśliwi, gdy zachowają swoją tożsamość. Za przykład dzielnego trwania przy Panu ksiądz infułat podał Franciszka kard. Tomaszka, arcybiskupa Pragi, który w trudnych czasach komunizmu był dla wiernych schronieniem.

15.02.2010 (poniedziałek)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do seminarium przyjechali księża neoprezbiterzy, aby odbyć kolejny dzień skupienia. Ćwiczenia duchowe tradycyjnie rozpoczęli od adoracji Najświętszego Sakramentu, po której była Eucharystia. Kolejnym punktem dnia było spotkanie z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium. Na zakończenie nowo wyświęceni księża zjedli kolację.

  

15.02.2010 (poniedziałek)
Konferencja dziekanów

W seminarium odbyła się konferencja księży dziekanów. Rozpoczęła się od Mszy św. w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Następnie wszyscy przenieśli się do seminaryjnej auli, gdzie miały miejsce obrady dotyczące bieżących spraw w diecezji.

Zakończeniem spotkania był wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

17.02.2010 (środa)
Środa Popielcowa

Okres Przygotowania Paschalnego rozpoczyna Środa Popielcowa. Z tej okazji wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Obecny był także bp Adam Bałabuch.

W homilii pasterz Kościoła świdnickiego mówił o znaczeniu posypania głów popiołem i o nawróceniu wielkopostnym, m. in. na drugiego człowieka. Zaznaczył, że postowi musi towarzyszyć postawa miłości.

  

20.02.2010 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Zwyczajem Adwentu wieczorem w kaplicy głównej odbyła się wigilia 1. niedzieli Przygotowania Paschalnego. We wspólnej modlitwie Liturgią Godzin wzięło udział kilkunastu kleryków wraz ks. prał. Tadeuszem Chlipałą. W homilii ksiądz rektor mówił o czterdziestodniowym okresie Przygotowania Paschalnego oraz o wielkim znaczeniu postu, jałmużny i modlitwy.

20.02.2010 (sobota)
Posługa lektoratu

Tradycyjnie na końcu rekolekcji wielkopostnych w katedrze ma miejsce udzielenie alumnom trzeciego roku posługi lektoratu. To pierwsze oficjalne zadanie, jakie Kościół powierza przygotowującym się do kapłaństwa. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył bp Adam Bałabuch, który w homilii wyjaśnił znaczenie powołania. Wspomniał książkę Jana Pawła II "Dar i tajemnica", w której Ojciec Święty ukazał swoją drogę do kapłaństwa. Biskup pomocniczy świdnicki zaznaczył, że Jezus podtrzymuje powołanego przez siebie człowieka i staje się jego Przyjacielem. Pomaga mu spojrzeć na siebie oczami Boga, a przez to wejść w dialog ze sobą. Tak można dzielić się Słowem z innymi.

Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia lektorów - zostało nimi dziewięciu kleryków. Od tej pory będą szczególnymi świadkami Słowa.

    

21.02.2010 (niedziela)
Gorzkie żale w kaplicy głównej

Pierwszym w tym roku gorzkim żalom przewodniczył dk. Marcin Januszkiewicz. Kazanie pasyjne wygłosił Łukasz Czaniecki. Mówił w nim o św. Piotrze, który mimo, iż był blisko Jezusa, zdradził Go.

21.02.2010 (niedziela)
Msza Święta w kaplicy głównej

W 1. niedzielę Przygotowania Paschalnego Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny. Mówił w niej o utrapieniach, jakie dotknąć mogą nawet tych, którzy pragną bliskości z Panem.

21.02.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Część alumnów, jak co tydzień, udała się do katedry. Uczestniczyli tam w Eucharystii sprawowanej przez ks. prał. Stanisława Chomiaka, kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

W ramach kazania został odczytany list biskupa świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich na Wielki Post. Pasterz diecezji zwrócił w nim uwagę na bardzo ważny wymiar miłości, jakim jest wierność.

22.02.2010 (poniedziałek)
Spotkanie z członkami klubu Anonimowych Alkoholików

Do seminarium przyjechali członkowie klubu Anonimowych Alkoholików z Wałbrzycha wraz z ks. Sławomirem Calikiem, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości oraz proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Konarach.

Na początku została przedstawiona krótka historia klubu Anonimowych Alkoholików oraz zaprezentowane 12 kroków prowadzących do trzeźwości. Później członkowie klubu podzielili się swoimi świadectwami, a na koniec wszyscy odmówili modlitwę o pogodę ducha.

22.02.2010 (poniedziałek)
Święto Katedry św. Piotra

W święto Katedry św. Piotra Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. W homilii zaznaczył, że Piotr, na wierze którego zbudowany jest Kościół, jest gwarantem tego, iż Dobra Nowina głoszona od wieków jest prawdziwa.

25.02.2010 (czwartek)
Msza Święta z księżmi emerytami

Do seminarium przyjechali księża seniorzy z Domu Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej z Polanicy-Zdroju wraz z dyrektorem tegoż domu, ks. Dariuszem Sakalukiem. Celebrowali oni Mszę Świętą w kaplicy głównej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Dudek, natomiast homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Franczak. Wspomniał w niej sytuację dzisiejszego Kościoła i porównał ją z tym, co było przed kilkudziesięcioma laty. Powiedział też, jakim powinien być kapłan.

Po Eucharystii księża emeryci zwiedzali jeszcze przez chwilę "dom ziarna". Na koniec wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza, aby spożyć kolację.

  

25.02.2010 (czwartek)
Krwiodawstwo

Kilku alumnów udało się do "Ars Medica", aby oddać krew. Tradycją już się stało to, iż klerycy uczestniczą w tej akcji pomagając ludziom potrzebującym.

27.02.2010 (sobota)
Wigilia 2. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Kilkunastu alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem wspólnoty, zebrało się w kaplicy głównej na wieczornej modlitwie Liturgią Godzin. Podczas homilii przewodniczący wigilii 2. niedzieli Przygotowania Paschalnego mówił o prawości serca, która często jest dla człowieka krzyżem, ale która pozwala mu nazywać Jezusa Mesjaszem.

27.02.2010 (sobota)
Wyjazd Kleryckiego Koła Misyjnego do Barda

Kilku alumnów z Kleryckiego Koła Misyjnego wraz z ich opiekunem, ks. Tomaszem Czubakiem, udało się do Barda. Odbywał się tam zjazd kolędników misyjnych, który rozpoczął się od Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. inf. Kazimierza Jandziszaka. Główny celebrans w homilii mówił o potrzebie pomocy drugiemu człowiekowi oraz o tym, że iskierkę wiary otrzymaną na chrzcie świętym trzeba nosić przez całe życie. Po Eucharystii miało miejsce spotkanie, podczas którego została wybrana grupa, która miała najlepsze stroje kolędników misyjnych. Zjazd głównie spodobał się licznie zebranym w Bardzie dzieciom, które poznały dzięki temu misyjną działalność Kościoła.

      

28.02.2010 (niedziela)
Nabożeństwo ze śpiewami Taizé

W niedzielny wieczór w kaplicy głównej odbyło się nabożeństwo ze śpiewami Taizé. Grupa alumnów przygotowała medytację słowa Bożego przeplataną kanonami Taizé oraz rozważaniem brata Rogera.

  

28.02.2010 (niedziela)
Msza Święta dla osób niesłyszących

Alumni z grupy AMEN udali się do kościoła pw. Krzyża Świętego, gdzie przygotowali oprawę Eucharystii w języku migowym, zorganizowali również niesłyszącym drogę krzyżową wraz z rozważaniami. Ksiądz Sławomir Fernholz przypomniał, by nie zmarnować Przygotowania Paschalnego i wykorzystać ten czas na nawrócenie serc oraz pogłębienie wiary. Zwrócił także uwagę na to, aby zgromadzeni wierni przygotowali się do spowiedzi, która odbędzie się w Niedzielę Palmową.

  

28.02.2010 (niedziela)
Eucharystia w katedrze

Alumni seminarium świdnickiego udali się do katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby uczestniczyć we Mszy Świętej w 2. niedzielę Przygotowania Paschalnego. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. W homilii mówił o tym, że ogromna moc kroczenia za Jezusem wypływa z Przemienienia Pańskiego. Jaśniejący blaskiem Chrystus to zapowiedź naszej chwały u Boga, co pozwala nam potwierdzać życiem każdą prawdę chrześcijańską.

  

28.02.2010 (niedziela)
Wyjazd do Wierzbnej

Na zaproszenie ks. kan. Andrzeja Walowa, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP, część scholi liturgicznej udała się do Wierzbnej. Uczestniczyli tam we Mszach Świętych, które ubogacali swoim śpiewem, dzielili się także świadectwem swojego powołania. Brali też udział w nabożeństwie gorzkich żali.

Wybierz kronikę