Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2010

01.01.2010 (piątek)
Msza Święta w katedrze

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi bp Ignacy Dec przewodniczył Eucharystii w świdnickiej katedrze. On również głosił homilię, w której m. in. nawiązał do liturgii słowa i mówił w niej o błogosławieństwie Bożym.

02.01.2010 (sobota)
Msza Święta dla członków Domowego Kościoła i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Wieczornej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, uczestniczyło w niej również trzech alumnów świdnickiego "domu ziarna". Była to Eucharystia zorganizowana dla Domowego Kościoła i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W homilii pasterz Kościoła świdnickiego mówił, że rodzina jest bardzo ważna. Jest to podstawowa komórka społeczeństwa, państwa i diecezji.

03.01.2010 (niedziela)
Eucharystia w katedrze

W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego Mszy Świętej w katedrze przewodniczył wikariusz katedralny. Na Eucharystię przybyła także kilkuosobowa asysta złożona z kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

05.01.2010 (wtorek)
Przyjazd alumnów

Po kilkunastodniowej przerwie świątecznej do "domu ziarna" wrócili wszyscy alumni. W tym czasie przebywali w rodzinnych parafiach, gdzie pomagali swoim wspólnotom i księżom proboszczom. W seminarium nie ma tylko diakonów, którzy kończą praktyki duszpasterskie 7 lutego.

06.01.2010 (środa)
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, gdzie uczestniczyła w wieczornej Mszy Świętej Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. W homilii mówił o Światłości, która przyciągnęła do żłóbka pasterzy i mędrców ze Wschodu. Dziś takim światłem mają być wierni chrześcijanie, którzy świadectwem swojego życia mają prowadzić do Chrystusa. Na zakończenie kazania Biskup tradycyjnie podał daty, w których w tym roku obchodzić będziemy różne uroczystości i święta.

Po Mszy Świętej zostały poświęcone kadzidło, kreda i woda. Będą one używane m. in. podczas wizyty duszpasterskiej.

  

07.01.2010 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Przed Mszą Świętą odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru "Prima voce" z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Świdnicy.

Eucharystii przewodniczył ks. dr Wojciech Więcław SAC, rektor wspólnoty w Ząbkowicach Śląskich i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Homilię głosił ojciec duchowny nowicjatu, ks. Tadeusz Beściak SAC. Mówił w niej o miłości i gorliwości ludzi powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mają oni być prawdziwymi świadkami Pana Boga. Po Mszy Świętej miało jeszcze miejsce nabożeństwo powołaniowe, które w tym miesiącu poprowadzili bracia pallotyni wraz z siostrami prezentkami.

Ostatnim akcentem była kolacja w seminaryjnym refektarzu. Przybyli na nią księża pallotyni i bracia z nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich.

    

10.01.2010 (niedziela)
Wizyta prezesów Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

Do świdnickiego "domu ziarna" przyjechali prezesi Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny. Mówił w niej o powołaniu człowieka do różnych posług. Na końcu Mszy Świętej ksiądz rektor przedstawił gościom nowych przełożonych, którzy służą w seminarium od października ubiegłego roku.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli, gdzie po małym poczęstunku miało miejsce przedstawienie teatralne. Było to "Betlejem polskie", które po raz pierwszy alumni wystawili podczas wigilii seminaryjnej. Widzom szczególnie utkwił w pamięci taniec kleryków.

Spotkanie opłatkowe nie obyło się oczywiście bez składania sobie życzeń oraz śpiewu kolęd. Właśnie na wspólne kolędowanie po obiedzie zaprosił zespół seminaryjny.

    

10.01.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W niedzielę Chrztu Pańskiego część alumnów udała się do katedry, aby uczestniczyć tam we Mszy Świętej Przewodniczył jej ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafii katedralnej pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz tej wspólnoty. Powiedział w niej, że Jezus otrzymując chrzest przyjął nasze grzechy i zaniósł je jako Baranek Boży na Golgotę. Kaznodzieja nawiązał też do dzisiejszego podejścia ludzi do tego sakramentu. Zaznaczył, że nie jest to tylko obrzęd nadania dziecku imienia, a wymagania stawiane w tym miejscu przez Kościół mają swoje uzasadnienie doktrynalne. Kapłan musi często odłożyć chrzest dziecka na czas, kiedy rodzice będą mogli zagwarantować mu chrześcijańskie wychowanie.

11.01.2010 (poniedziałek)
Początek okresu zwykłego

Na początku okresu zwykłego Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. W homilii mówił o niezwykłości tego czasu oraz o mocy Bożej, która pozwala ludziom sprostać wszystkim przeciwnościom.

13.01.2010 (środa)
Pogrzeb taty księdza

Księża przełożeni wraz z delegacją alumnów świdnickiego "domu ziarna" uczestniczyli w pogrzebie taty ks. prał. Edwarda Szajdy. Uroczystości odbyły się w kościele pw. Narodzenia NMP w Lusinie, kościele filialnym parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach. Przewodniczył im bp Ignacy Dec, który w homilii podkreślił rolę ojca w życiu każdego człowieka. We Mszy Świętej uczestniczyli księża z trzech diecezji.

14.01.2010 (czwartek)
Msza Święta w seminarium

Czwartkowej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Odprawiana ona była w intencji osób zmarłych w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti, w szczególności za abp. Josepha Serge Miota, arcybiskupa metropolity Port-au-Prince oraz za ponad 100 kleryków z tamtej diecezji.

W homilii główny celebrans mówił o oczyszczeniu. Człowiek, który prosi Pana o pomoc, zawsze zostanie wysłuchany.

17.01.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się na wieczorną Mszę Świętą do katedry. Głównym celebransem był bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na wstępie wspomniał on wydarzenie, jakie miało miejsce na Haiti. Z kolei podczas homilii mówił o kolędowaniu. Polecił też zaprosić Chrystusa do naszego życia, nie tylko w sytuacjach tragicznych.

Po Eucharystii w ramach Wieczorów Świdnickich odbył się koncert kolęd i pastorałek. Śpiewom przewodniczył chór chłopięcy z archidiecezji wrocławskiej "Pueri Cantores Wratislavienses" pod batutą ks. mgr. Stanisława Nowaka.

Ostatnim akcentem była kolacja w seminaryjnym refektarzu. Oprócz księży przełożonych i alumnów wzięli w niej udział wrocławscy artyści.

17.01.2010 (niedziela)
Wyjazd do Piławy Górnej

Na zaproszenie ks. prał. Zbigniewa Wolanina, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej, do tej miejscowości udał się teatr seminaryjny. W godzinach popołudniowych alumni wystawili w gmachu Miejskiego Ośrodka Kultury jasełka pt. "Betlejem polskie". Następnie odbyła się prezentacja nt. "domu ziarna" oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu seminaryjnego.

Krótką wizytę zakończyło spotkanie na plebanii, w którym udział wzięli klerycy i ks. prał. Tadeusz Chlipała. Rektor bowiem wraz z alumnami udał się do Piławy Górnej.

  

17.01.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Część alumnów udała się do katedry, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej Przewodniczył jej ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafialny. W ramach kazania dk. Roman Lubański odczytał list pasterski Episkopatu Polski nt. języka polskiego.

17.01.2010 (niedziela)
Dzień judaizmu

Jak co roku w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Kościół katolicki w Polsce obchodzi dzień judaizmu. Ustanowił go Episkopat Polski w 1997 roku w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W tym roku jest to już trzynasty taki dzień.

20.01.2010 (środa)
Nabożeństwo szkaplerzne

Dziesięciu alumnów przyjęło w środowy wieczór szkaplerz, przez co zostali oni włączeni do tzw. rodziny karmelitańskiej. W homilii podczas nabożeństwa ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, zaznaczył, że Bóg działa poprzez znaki. Takim znakiem jest też szkaplerz, dzięki któremu na osobę go noszącą spływa wiele łask.

W seminarium świdnickim już kilkudziesięciu kleryków należy do bractwa szkaplerza świętego.

  

21.01.2010 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie św. Agnieszki wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy w budynku głównym, aby uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Przewodniczył jej ks. dr Jarosław M. Lipniak, diecezjalny referent do spraw ekumenizmu, wykładowca teologii dogmatycznej w naszym seminarium oraz proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym. Został on zaproszony w związku z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W homilii główny celebrans przypomniał najważniejsze wydarzenia ekumeniczne ostatnich lat, m. in. wydanie przez Ojca Świętego Benedykta XVI konstytucji apostolskiej "Anglicanorum coetibus", w której ukazał reguły powrotu anglikanów na łono Kościoła katolickiego. Ponadto zwrócił uwagę na to, iż rozłam między członkami Ciała Chrystusowego godzi bezpośrednio w Niego, zadając Mu ból. Trzeba się zatem modlić tak, jak On w Wieczerniku, abyśmy byli jedno.

23.01.2010 (sobota)
Wyjazd do Goczałkowa

Grupa alumnów wraz z ks. Krzysztofem Ora, prefektem, udała się do Goczałkowa. Uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji powołań kapłańskich w tamtejszym kościele pw. Chrystusa Króla. Głównym celebransem był ksiądz prefekt, który również wygłosił homilię.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

23.01.2010 (sobota)
Msza Święta w kościele pw. Krzyża Świętego

Grupa kilku alumnów wraz z ks. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem seminarium, udała się do kościoła pw. Krzyża Świętego w Świdnicy. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej dla Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Róż Różańcowych oraz Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec. W homilii poruszył temat przyjaźni.

Po Eucharystii przyszedł czas na spotkanie przy stole. Po wspólnej modlitwie i połamaniu się opłatkiem wszyscy uczestniczyli w śpiewie kolęd.

24.01.2010 (niedziela)
Msza Święta ekumeniczna

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej ekumenicznej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Uczestniczyli w niej także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy, ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy oraz ks. radca Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Świdnicy.

Słowo Boże wygłosił ks. dr Piotr Nikolski, który wskazał na pokutę jako drogę do jedności. Po Komunii Świętej głos zabrał także ks. radca Waldemar Pytel, który mówił, że należy jej szukać na drodze modlitwy.

  

24.01.2010 (niedziela)
Msza Święta dla niesłyszących

Agenda Młodych Ewangelizatorów Niesłyszących tradycyjnie uczestniczyła we Mszy Świętej zorganizowanej dla osób głuchoniemych. Alumni tym razem zaprosili ich do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Wspólne spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy pierwszego roku, na którą członkowie grupy AMEN przygotowali tłumaczenia tekstów liturgicznych oraz liturgii słowa. Po wspólnej celebracji klerycy zaprosili do głównego budynku na poczęstunek, a następnie oprowadzili gości po seminarium.

  

24.01.2010 (niedziela)
Wyjazd teatru seminaryjnego

Kilkudziesięciu kleryków udało się do dwóch miejscowości naszej diecezji, aby uczestniczyć tam we Mszach Świętych oraz wystawić sztukę "Betlejem polskie". Pierwszą z nich były Krosnowice, gdzie alumnom towarzyszył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. On przewodniczył Mszom Świętym w tamtejszym kościele pw. św. Jakuba i głosił homilię. Druga grupa była na parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Tam z kolei był ks. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny.

Wystawiana popołudniem sztuka spodobała się zarówno mieszkańcom Krosnowic, jak i Ołdrzychowic Kłodzkich. Proboszczowie obu wspólnot zaprosili kleryków na następny rok.

25.01.2010 (poniedziałek)
Święto Nawrócenia św. Pawła

W Święto Nawrócenia św. Pawła Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego. On również wygłosił homilię. Zadał w niej pytanie o to, czy Bóg zawsze musi posuwać się do nadzwyczajnych interwencji, aby człowiek zareagował na Jego wezwanie.

25.01.2010 (poniedziałek)
Zimowa sesja egzaminacyjna

W "domu ziarna" rozpoczęła się zimowa sesja egzaminacyjna. Jest to dwutygodniowy czas wytężonej pracy intelektualnej.

26.01.2010 (wtorek)
Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa

Mszy Świętej w kaplicy głównej we wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii zaznaczył, że aby Ewangelia mogła być głoszona na szeroką skalę, nieustannie trzeba formować nowych uczniów gotowych przekazywać ludziom Dobrą Nowinę o Chrystusie.

28.01.2010 (czwartek)
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Wspomnienie wielkiego doktora Kościoła, jakim niewątpliwie był św. Tomasz z Akwinu, jest dla uczelni katolickich dużym świętem. Jest to bowiem ich patron. Z tego tytułu w "domu ziarna" odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystii koncelebrowali także bp Adam Bałabuch oraz przełożeni i wykładowcy seminaryjni.

W homilii skupił się na trzech przymiotach, jakie cechowały Akwinatę w jego pracy naukowej. Był to człowiek, który z cichością, pokorą i posłuszeństwem kontemplował słowo Boże i poszukiwał prawdy "na kolanach".

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, aby wziąć udział w wykładzie ks. prof. dr. hab. Romana Rogowskiego pt. "Refleksje wokół Objawienia". Na początku była krótka prezentacja gościa z Wrocławia. Sam pochwalił się, iż był recenzentem dorobku naukowego samego Josepha kard. Ratzingera, obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI, gdy ten dostawał doktorat honoris causa na Papieskim Wydziale Teologicznym. Sam wykład dotyczył wielu spraw, które głównie oscylowały wokół tematu miłości, przez którą działa w człowieku wiara. Prelegent nawoływał też do życia rozumnego.

Ostatnim akcentem była wspólna kolacja w seminaryjnym refektarzu. Została na niej wspomniana m. in. promocja doktorska ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora wspólnoty seminaryjnej.

  

28.01.2010 (czwartek)
Promocja doktorska księdza rektora

Tradycyjnie we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyły się promocje świeżo upieczonych doktorów teologii. Wśród nich był także ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

  

30.01.2010 (sobota)
Msza Święta w rocznicę poświęcenia katedry świdnickiej

W uroczystość poświęcenia katedry wspólnota seminaryjna udała się na wieczorną Mszę Świętą do matki kościołów diecezji świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. dr Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca oraz wykładowca Pisma Świętego i języka hebrajskiego w naszym seminarium.

W homilii główny celebrans mówił o Świątyni Salomona. Jej budowa była realizacją dwóch prawd: świątyni jako miejsca obecności Bożej oraz znaku wybrania Bożego. Poprzez nią Bóg był blisko swojego ludu. Jezus jednak zapowiedział zburzenie tej Świątyni, przez co przestała ona spełniać swoje zadanie. Nowym zaś znakiem Bożej obecności stało się Ciało Chrystusa ? Kościół, do którego my należymy.

  

30.01.2010 (sobota)
Jerycho modlitewne w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy

Wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa, aby uczestniczyć w modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, a prowadzili alumni z czwartego roku. Dodatkowo rozważania uświetnił śpiew pieśni o Miłosierdziu.

Po litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa, pasterz Kościoła świdnickiego podzielił się z zebranymi krótką refleksją. Wspominając m. in. tragedię obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau zauważył, że dziś Jezus wciąż cierpi przez grzechy ludzkości.

  

31.01.2010 (niedziela)
Biskup z ukraińskiego Kamieńca Podolskiego w katedrze świdnickiej

Do Świdnicy przybył bp Leon Dubrawski OFM, biskup kamieniecko-podolski. Przewodniczył on popołudniowej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, na którą udała się także delegacja alumnów na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Główny celebrans w homilii mówił o wartościach chrześcijańskich we współczesnym świecie oraz o tym, że ludzie nie słuchają głosu Kościoła.

Na Eucharystii obecni byli także przedstawiciele lokalnych mediów.

31.01.2010 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Część alumnów udała się do katedry, aby uczestniczyć w tzw. Mszy Świętej "kanonickiej". Przewodniczył jej ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafialny. On również wygłosił homilię, w której mówił m. in. o tym, iż w imię miłości znosi się różne przeciwności.

Wybierz kronikę