Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2009

01.11.2009 (niedziela)
Uroczystość Wszystkich Świętych

Miesiąc listopad rozpoczyna się w Kościele od uroczystości Wszystkich Świętych. Wierni tradycyjnie gromadzą się na cmentarzach, gdzie odprawiane są Msze Święte. Również bp Ignacy Dec przewodniczył takiej Eucharystii na świdnickim cmentarzu.

02.11.2009 (poniedziałek)
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Wspomnienie wiernych zmarłych to dzień szczególnej modlitwy za tych, którzy zakończyli już swoją ziemską wędrówkę i potrzebują jeszcze oczyszczenia. Można otrzymać dla nich odpust wybawiający ich z czyśćca. Aby to zrobić, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, odmówić modlitwę "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" oraz modlitwę w intencji Ojca Świętego, a także nawiedzić cmentarz.

03.11.2009 (wtorek)
Powrót alumnów do seminarium

Po kilku dniach spędzonych w rodzinnych parafiach alumni powrócili do "domu ziarna". W swoich miejscowościach pomagali księżom w zorganizowaniu liturgii oraz Mszy Świętej w czasie uroczystości Wszystkich Świętych.

05.11.2009 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Mieszkańcy "domu ziarna" jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca wzięli udział w wieczornej Mszy Świętej w katedrze. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch. Podczas tej Eucharystii szczególnie wspominano zmarłych księży, kleryków oraz braci i siostry zakonne. W homilii biskup pomocniczy świdnicki wskazał na przymioty, jakimi powinien cechować się współczesny i przyszły kapłan. Ma to być przede wszystkim osoba zaangażowana w swoje powołanie.

Po Mszy Świętej miało miejsce jeszcze nabożeństwo powołaniowe przed Najświętszym Sakramentem. Poprowadziły je siostry salezjanki.

  

05.11.2009 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na świdnicki cmentarz, aby pomodlić się nad grobami zmarłych księży. Modlitwę poprowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała. W kaplicy cmentarnej alumni wraz z przełożonymi odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym poszli pomodlić się przy grobach zmarłych kapłanów.

  

08.11.2009 (niedziela)
Wyjazd do Budziszowa Wielkiego

Na zaproszenie ks. Piotra Repelowskiego, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Ujeździe Górnym, grupa czterech kleryków udała się do Budziszowa Wielkiego. Znajduje się tam kościół filialny pw. Dobrego Pasterza. Miała tam miejsce Msza Święta na rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w tej parafii, której przewodniczył ks. inf. Julian Źrałko.

08.11.2009 (niedziela)
Wizyta Joachima kard. Meisnera

Do Świdnicy przyjechał Joachim kard. Meisner, arcybiskup Kolonii, wraz z kilkoma przedstawicielami tamtego Kościoła partykularnego. Przewodniczył on Mszy Świętej w katedrze.

Przed rozpoczęciem Najświętszej Ofiary miał miejsce uroczysty ingres oraz instalacja nowego kanonika honorowego Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Był nim ks. kan. Dominikus Schwaderlapp, wikariusz generalny archidiecezji kolońskiej. Instalacji w języku łacińskim dokonał bp Ignacy Dec.

Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił główny celebrans. Eminencja mówił w niej o wierze, która buduje związek między Kościołem a Jego Oblubieńcem ? Chrystusem. Przestrzegał przed odchodzeniem od sakramentów świętych, to bowiem prowadzi do zatracenia nie tylko skarbu, jakim jest wiara, ale także własnego serca.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Tam, podczas obiadu, ksiądz kardynał powiedział kilka słów do zebranych gości, zwrócił się też bezpośrednio do alumnów.

      

08.11.2009 (niedziela)
Msza "kanonicka" w katedrze

Grupa alumnów udała się na poranną Mszę Świętą do katedry. Jest to tzw. Msza "kanonicka". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świdnicy oraz kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

09.11.2009 (poniedziałek)
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. W homilii nawiązał do historii tej Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta i świata oraz do jej współczesnego wizerunku.

10.11.2009 (wtorek)
Wyjazd na seminaria do Wrocławia

Większość kleryków z roczników od trzeciego do piątego wyjechała do Wrocławia, aby uczestniczyć tam w swoich seminariach naukowych. Mieli oni także możliwość udania się do bibliotek, gdzie mogli znaleźć materiały potrzebne im do pisania prac magisterskich.

11.11.2009 (środa)
Wyjazd alumnów roku trzeciego do Częstochowy

Klerycy z roku trzeciego udali się wraz ks. Tomaszem Czubakiem, opiekunem tegoż kursu, do Częstochowy. Pielgrzymka ta wiązała się z przygotowaniem alumnów do przyjęcia stroju duchownego, które będzie miało miejsce 8 grudnia.

  

11.11.2009 (środa)
Msza Święta w katedrze

W kościelne wspomnienie św. Marcina Polska obchodzi Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji alumni udali się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca. Pasterz diecezji świdnickiej w homilii podkreślał potrzebę szanowania Ojczyzny i kochania jej jak Matki.

Po Eucharystii dodatkowo zostały złożone podziękowania diecezjanom za wsparcie modlitewne i finansowe remontu kościoła pw. św. Kazimierza w Powiewiórce na Litwie.

    

12.11.2009 (czwartek)
Msza Święta w seminarium

Na wieczorną Mszę Świętą do seminarium przybył o. Mirosław Grakowicz CSsR, kustosz bazyliki mniejszej w Bardzie. Przywiózł ze sobą dar dla wspólnoty, jakim była kopia cudownej figurki Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej z relikwiami św. Gerarda Majelli.

Gość przewodniczył Eucharystii, wygłosił również homilię. Nawiązał w niej m. in. do historii Barda. Na zakończenie ksiądz rektor złożył mu podziękowania za to, że czwartym miejscem, gdzie powędrowała figurka, był właśnie "dom ziarna" (wcześniej otrzymali podobne figurki bp Ignacy Dec, Ojciec Święty Benedykt XVI i Joachim kard. Meisner). Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała zawierzył także Matce Boskiej całą wspólnotę seminaryjną.

    

12.11.2009 (czwartek)
Spotkanie Koła Naukowego

Koło Naukowe zorganizowało spotkanie, podczas którego odbyła się dyskusja na temat: "Dekret o posłudze i życiu kapłanów «Presbyterorum ordinis» Soboru Watykańskiego II ? wizja kapłaństwa do lamusa?"

12.11.2009 (czwartek)
Dwudziesta rocznica Mszy Pojednania

Grupa alumnów wraz ks. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, udała się do Krzyżowej. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej z okazji dwudziestej rocznicy Mszy Pojednania, której przewodniczył abp Alfons Nossol, biskup senior opolski. Oprócz niego Eucharystię koncelebrowali abp Marian Gołębiewski oraz bp Ignacy Dec. Obecny był również Georg kard. Sterzinsky, arcybiskup berliński, bp Ryszard Bogusz, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz przedstawiciele innych Kościołów i władz (w tym m. in. Tadeusz Mazowiecki, były premier Polski).

Homilię wygłosił główny celebrans, w której mówił o geście pojednania polsko-niemieckiego sprzed 20 lat. Po Komunii Świętej była jeszcze modlitwa o jedność. Liturgia transmitowana była przez Telewizję Polską oraz inne stacje radiowe i telewizyjne.

      

14.11.2009 (sobota)
Święto nauki wrocławskiej

W związku ze świętem nauki wrocławskiej alumni świdnickiego seminarium udali się do Wrocławia. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Zenon kard. Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej. Obecni byli także Henryk kard. Gulbinowicz, abp Marian Gołębiewski, bp Józef Pazdur, bp Ignacy Dec, bp Marek Mendyk oraz księża przełożeni i profesorowie z PWT. Na początku Eucharystii abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, przywitał wszystkich zgromadzonych.

Eminencja w homilii do zgromadzonych głównie alumnów ze wszystkich seminariów duchownych w metropolii mówił o słowie, dzięki któremu moc Boża zstępuje w życie ludzkie. Odpowiedzią człowieka na ten fakt jest modlitwa i medytacja tegoż słowa, głównie w lectio divina. Po Mszy Świętej słowa podziękowań wypowiedział ks. prof. nadz. dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Po Mszy Świętej obchody przeniosły się do auli fakultetu teologicznego. Tam słowo rozpoczynające wypowiedział ks. prof. ndzw. dr hab. Waldemar Irek. Po tym swoje życzenia do kardynała wypowiedzieli przedstawiciele studentów, a następnie została wręczona Eminencji Księga Pamiątkowa.

Kolejnym punktem dnia był wykład Zenona kard. Grocholewskiego, którego temat brzmiał: "Życie duchowe w centrum formacji kapłańskiej". Alokucji dokonał abp Marian Gołębiewski, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zakończeniem był uroczysty obiad w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

      

15.11.2009 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców alumnów z roczników pierwszego, drugiego i trzeciego

Bardzo przyjemnym zwyczajem jest to, iż rodzice alumnów przyjeżdżają raz do roku na dzień skupienia do "domu ziarna". W tym dnia wspólnota seminaryjna gościła rodziców braci z roczników od pierwszego do trzeciego. Spotkanie zaczęło się w kaplicy, gdzie konferencję wstępną wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Po krótkiej przerwie w refektarzu, rodzice mogli spotkać się z opiekunami swoich synów. Kolejnym punktem dnia była konferencja drugiego z ojców duchownych, ks. prał. Stanisława Przerady, a następnie była możliwość do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Głównym punktem dnia była oczywiście Eucharystia, której przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, ks. prał. Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Ora, prefekt. Wychodząc w niej od doświadczenia strachu nawiązał do czasów ostatecznych.

Po Mszy Świętej był obiad, a dzień skupienia uwieńczyła koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy. Poprowadził ją ks. kan. Wiesław Rusin.

      

16.11.2009 (poniedziałek)
Dzień skupienia roku piątego

Akolici z roku piątego przeżywali swój kursowy dzień skupienia. Prowadzili go ks. kan. Wiesław Rusin i ks. Dominik Ostrowski, kolejno ojciec duchowny i opiekun tegoż kursu. W jego skład wchodziły Msza Święta oraz szereg modlitw i konferencji, które mieli głównie w małej kaplicy.

18.11.2009 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W ramach formacji stałej księża neoprezbiterzy przyjechali do seminarium na dzień skupienia. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, po którym była Msza Święta Po krótkiej przerwie księża mieli spotkania z ks. dr. Krzysztofem Ora, prefektem, oraz ks. Romanem Tomaszczukiem, redaktorem świdnickiego "Gościa Niedzielnego". Spotkanie skończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

19.11.2009 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. dr Janusz Michalewski, wykładowca psychologii w naszym seminarium. Wspólnota bowiem wspominała jego patronalne święto.

Główny celebrans wygłosił homilię, w której mówił o chrześcijańskiej drodze pokoju. Nie można jej budować na dobrach materialnych, układach (politycznych czy ludzkich) ani na zacieraniu istoty wiary. Trzeba oddać się Bogu, który sam ma nas prowadzić.

Na zakończenie dziekan alumnów w imieniu wszystkich zebranych złożyli solenizantowi życzenia.

    

20.11.2009 (piątek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło braci roku trzeciego, którzy 8 grudnia mają przyjąć strój duchowny.

21.11.2009 (sobota)
Prelekcja na temat sekt

Wspólnotę seminaryjną odwiedził dr Andrzej Wronka, specjalista do spraw Świadków Jehowy i innych sekt. W swoim wystąpieniu ukazał alumnom metody socjotechniczne, jakimi posługują się Świadkowie Jehowy w rozmowach z katolikami. Zaprezentował szereg publikacji, w których można znaleźć wyjaśnienia błędnej nauki, jaką głoszą.

  

21.11.2009 (sobota)
Wizyta dzieci

Odwiedzające Świdnicę dzieci przyszły także do "domu ziarna", aby zobaczyć, jak żyją klerycy. Pochodziły one z parafii pw. Wniebowzięcia NMP z Bielawy.

21.11.2009 (sobota)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej Odbyła się ona w ramach pielgrzymki służb kościelnych związanej z minionym pięcioleciem diecezji świdnickiej.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch. Podał w niej przykład Matki Bożej służącej w cichości serca i będącej blisko Jezusa.

Po Mszy Świętej pielgrzymi przenieśli się do Świdnickiej Kurii Biskupiej, gdzie miał miejsce m. in. drobny poczęstunek.

22.11.2009 (niedziela)
Eucharystia z osobami niesłyszącymi

Listopadowa Eucharystia z osobami niesłyszącymi odbyła się w uroczystość Chrystusa Króla. Klerycy przygotowali tłumaczenia liturgii słowa i tekstów liturgicznych. Wykonali także prezentację multimedialną przedstawiającą symbole zwyczajów adwentowych, będącą pomocą w wygłoszeniu homilii, w której ks. Sławomir Fernholc podkreślił znaczenie przygotowanie serca na przyjście Jezusa i jego wyższość nad przygotowaniem mieszkania, posiłków, dekoracji. Zwrócił także uwagę na znaczenie wieńca adwentowego i uczestnictwa w roratach.

      

22.11.2009 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na Eucharystię przybyli też przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej, które powołane był w diecezji świdnickiej dokładnie pięć lat temu.

W homilii pasterz diecezji świdnickiej ukazał postać Jezusa Chrystusa jako Króla Miłości, którego Tronem jest Krzyż. Jest to jedyny Władca, który oddał życie za swoich podwładnych. Biskup nawiązał też do dzisiejszej sytuacji usuwania krzyży z miejsc publicznych.

Po kazaniu było zaprzysiężenie nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a na zakończenie liturgii, złożono bp. Ignacemu Decowi podziękowania.

23.11.2009 (poniedziałek)
Dzień skupienia księży

Do seminarium przyjechali księża, którzy mieli swoje święcenia przed 1983 rokiem. Mieli oni bowiem swój dzień skupienia, który rozpoczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu. Po niej miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył ks. inf. Kazimierz Jandziszak.

Kolejnym punktem dnia był spektakl pt. "Pius XII", który wystawili bracia z drugiego roku. Później odbył się wykład ks. prał. Stanisława Chomiaka, kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej. Dotyczył on właśnie papieża Piusa XII. Dzień skupienia zakończył obiad w seminaryjnym refektarzu.

26.11.2009 (czwartek)
Msza Święta za zmarłych

W kaplicy głównej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor naszego seminarium, przewodniczył Mszy Świętej za zmarłych. Czarne szaty liturgiczne oraz śpiew prowadzony przez scholę były przygotowane specjalnie na tę Eucharystię.

Główny celebrans w homilii mówił o życiu wiecznym. Pokazał, że celem każdego chrześcijanina jest zmartwychwstanie życia, natomiast największych grzeszników czeka zmartwychwstanie potępienia.

  

26.11.2009 (czwartek)
Wykład ks. dr. Sławomira Stasiaka

W ramach wykładów organizowanych przez Koła Naukowe w naszym seminarium gościł ks. dr Sławomir Stasiak, który przedstawił temat: "Poszukiwanie świętego Graala a ustanowienie Ostatniej Wieczerzy". Po przedstawieniu osoby prelegenta przez ks. prał. Tadeusza Chlipałę nasz gość wyjaśnił motywy zainteresowanie tym tematem. Wskazał na źródła, które opisują historie związane z tajemniczym naczyniem. Przedstawił następnie różne opisy tego naczynia ? jako talerza, misy, drogocennego naczynia na kształt kielicha itd. Wskazał także na różne próby rekonstrukcji historii znajdującego się w Walencji starożytnego kielicha. Dokonał także analizy tekstów biblijnych na temat Ostatniej Wieczerzy oraz wyjaśnił, na czym polega symbolika wina w Nowym Testamencie. Na zakończenie podsumowując stwierdził, iż Graal jest wyrazem wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

  

27.11.2009 (piątek)
Spotkanie księży dziekanów i Rady Duszpasterskiej

W seminarium odbyło się spotkanie księży biskupów, dziekanów oraz Rady Duszpasterskiej. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Zasadniczą częścią spotkania były obrady w seminaryjnej auli, podczas których m. in. ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, zaprezentował prace, jakie wykonano w "domu ziarna" przez ostatnie lata. Zakończeniem spotkania był obiad w seminaryjnym refektarzu.

28.11.2009 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Adwentu

Tradycyjnie przywitanie nowego roku liturgicznego jest uroczyście celebrowane w świdnickim "domu ziarna". W nocy rozpoczęły się obchody wigilii 1. niedzieli Adwentu. Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w nowej kaplicy, gdzie odczytano katechezę bp. Zbigniewa Kiernikowskiego "Chrześcijanin człowiekiem adwentu". Zostało w niej m. in. ukazane znaczenie tego okresu liturgicznego. Następnie został poświęcony wieniec adwentowy i zapalona pierwsza świeca.

Później wspólnota udała się do kaplicy głównej, gdzie miała miejsce dalsza celebracja. Składała się ona z pieśni i psalmów Godziny Czytań oraz pieśni wigilii, fragmentu Ewangelii według św. Łukasza oraz homilii. Wygłosił ją ojciec duchowny.

Klerycy i księża przełożeni uczestniczyli we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu do północy. Później, aż do rana, odbywała się adoracja indywidualna.

  

28.11.2009 (sobota)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca. Odbyła się ona w ramach pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów.

Główny celebrans w homilii mówił o uczciwości i służbie narodowi. Nawiązał także do sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Na koniec przedstawiciele samorządowców złożyli pasterzowi świdnickiemu podziękowania.

28.11.2009 (sobota)
Dzień skupienia księży

Kolejny dzień skupienia księży został zorganizowany w seminarium. Tym razem przyjechali księża wyświęceni w latach 2003-2008. Ćwiczenia duchowe obejmowały m. in. konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty i pojednania oraz oczywiście Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch.

29.11.2009 (niedziela)
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Imbramowicach

Na zaproszenie ks. kan. Ryszarda Mencela, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP, diakon i dwóch kleryków udało się do Imbramowic. Uczestniczyli oni tam w powitaniu obrazu Jezusa Miłosiernego, który rozpoczął swoją peregrynację w tej parafii. Mszy Świętej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

29.11.2009 (niedziela)
Początek nowenny przed obłóczynami

Tradycyjnie bracia z trzeciego roku dziewięć dni przed obłóczynami zaczynają nowennę przed tą uroczystością. Jest to bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia stroju duchownego. Klerycy ci przez cały okres trwania nowenny chodzą w garniturach. Jest to symbol ostatnich dni noszenia krawatów.

29.11.2009 (niedziela)
Mecz piłki nożnej z wychowankami zakładu poprawczego

Dziesięciu kleryków udało się do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, aby rozegrać z tamtejszymi wychowankami towarzyski mecz piłkarski. Spotkanie zakończyło się wynikiem 15:5 dla Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

29.11.2009 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów udała się do katedry, aby uczestniczyć tam w tzw. Mszy Świętej "kanonickiej". Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

29.11.2009 (niedziela)
Nowy rok liturgiczny

Po całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu wspólnota seminaryjna zgromadziła się rano w kaplicy głównej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor, natomiast homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Nawiązał w niej do czujności jako postawy oczekiwania na przyjście Pana. Mówił też o potrzebie przezwyciężania trosk doczesnych oraz obżarstwa i pijaństwa rzeczy zmysłowych.

Poranna Eucharystia połączona była z modlitwą Liturgią Godzin. Seminarzyści bowiem odśpiewali Jutrznię.

  

30.11.2009 (poniedziałek)
Święto św. Andrzeja Apostoła

W święto św. Andrzeja Apostoła Mszy Świętej z Jutrznią w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił dk. Marcin Januszkiewicz. Zachęcał w niej do ponownego przyglądnięcia się swojemu powołaniu.

30.11.2009 (poniedziałek)
Dzień skupienia roku trzeciego

Alumni z roku trzeciego podczas nowenny przed obłóczynami przeżywali swój kursowy dzień skupienia. Prowadzili go i ks. Tomasz Czubak, kolejno ojciec duchowny i opiekun tegoż kursu. W jego skład wchodziły Msza Święta oraz szereg modlitw i konferencji, które mieli głównie w małej kaplicy.

Wybierz kronikę