Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2009

01.10.2009 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek października alumni udali się do katedry, gdzie uczestniczyli w prowadzonym przez diakona różańcu. Po nabożeństwie odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca. Celebrowali ją również bp Adam Bałabuch oraz przełożeni i profesorowie "domu ziarna". Pasterz Kościoła świdnickiego głosił homilię, w której wspomniał m. in. kazanie papieża z niedzielnej Eucharystii w Brnie. Benedykt XVI mówił w niej o absurdach związanych z odrzuceniem Boga.

  

01.10.2009 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch oraz księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło braci roku piątego, którzy za miesiąc mają przyjąć kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu.

02.10.2009 (piątek)
Wybory dziekanów alumnów

Na początku każdego roku akademickiego alumni wybierają dziekanów, czyli braci, którzy będą ich reprezentować przez cały rok. W głosowaniu klerycy wybrali na swojego dziekan Tomasza Gwizdka, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Gołucha. Z kolei nowym wicedziekanem został Paweł Głąb, zmieniając tym samym Przemysława Pojaska.

03.10.2009 (sobota)
Nowa aula

ak co sobotę wspólnota seminaryjna zebrała się na spotkanie z księdzem rektorem, czyli na tzw. "rektorynkę". Od tej jednak pory spotkania te nie będą odbywać się już w seminaryjnym refektarzu, ale w nowo powstałej auli. Pomieszczenie to dopiero co zostało oddane do użytku i "rektorynka" była pierwszym wydarzeniem, jakie się w nim odbyło.

  

03.10.2009 (sobota)
Konsulta

Tuż po wybraniu nowych seniorów poszczególnych roczników oraz dziekanów alumnów, ma miejsce konsulta. Biorą w niej udział przełożeni seminaryjni oraz właśnie seniorzy i dziekani. Obecny jest także ceremoniarz ogólny. Podejmowane są na niej decyzje dotyczące funkcjonowania "domu ziarna" w nowym semestrze, głównie wybiera się osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

05.10.2009 (poniedziałek)
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

We wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, jednej z największych polskich świętych, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Ta patronka Miłosierdzia Bożego mocno zapisała się w historii Jego kultu, a sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach jest odwiedzane każdego roku przez miliony wiernych. Ostatnia wizyta całej wspólnoty seminaryjnej w tym sanktuarium miała miejsce w 2008 r., kiedy Mszy Świętej przewodniczył ówczesny ksiądz rektor, a teraz biskup pomocniczy świdnicki, bp Adam Bałabuch. Eucharystia transmitowana była przez Telewizję Polską.

07.10.2009 (środa)
Nowi spowiednicy

Jak co środę do seminarium zjeżdżają się księża spowiednicy z terenów całej diecezji, aby móc kierować duchowo alumnów. Od tego roku w "domu ziarna" są dwaj nowi spowiednicy ? ks. kan. Krzysztof Ambrożej, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie oraz ks. kan. Edward Tadeusz Rostkowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piławie Dolnej.

07.10.2009 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Formacja stała księży wiąże się m. in. z ćwiczeniami duchowymi dla księży neoprezbiterów. Odbywają je one w "dom ziarna". Z tej okazji bracia, którzy w maju otrzymali święcenia prezbiteratu, przybyli do seminarium na dzień skupienia. Rozpoczęli od adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejnym punktem dnia była Eucharystia pod przewodnictwem księdza rektora, ks. prał. Tadeusza Chlipały. Po Mszy Świętej był czas na spotkania formacyjne.

08.10.2009 (czwartek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

Mszą Świętą w katedrze rozpoczął się oficjalnie rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego, który także głosił kazanie. Homileta nawiązał m. in. do ostatniej Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, w której biskupi dyskutowali na temat formacji alumnów. Po Komunii Świętej odbyła się jeszcze przysięga nowych księży profesorów: ks. mgr. lic. Zbigniewa Chromego, ks. mgr. lic. Wojciecha Dąbrowskiego, ks. mgr. lic. Marcina Gęsikowskiego, ks. mgr. Krzysztofa Krzaka, ks. dr. Krzysztofa Ora i ks. mgr. lic. Dominika Ostrowskiego.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się do seminaryjnej auli, gdzie miała miejsce akademia inauguracyjna. Po odśpiewaniu pieśni "Gaude Mater Polonia" przemawiał ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Po nim ks. Tomasz Czubak złożył sprawozdanie za ubiegły rok akademicki. Kolejnym ważnym punktem dnia była immatrykulacja studentów pierwszego roku, dzięki czemu zostali włączeni w poczet osób uczących się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Po przemówieniu przedstawiciela młodzieży i występie skrzypcowym kleryka Rafała Szuby nastąpił wykład inauguracyjny. Wygłosił go ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, a jego temat brzmiał:"Integracyjna funkcja Kościoła na Śląsku po 1945 roku w perspektywie zjednoczonej Europy".

Tradycyjnie na końcu była alokucja bp. Ignacego Deca oraz śpiew pieśni akademickiej "Gaudeamus igitur". Całość obchodów zamknął obiad w seminaryjnym refektarzu.

    

10.10.2009 (sobota)
Wizyta moderatora ruchu "Światło-Życie"

W sobotni wieczór w auli odbyło się spotkanie księży przełożonych i alumnów z ks. Adamem Wodarczykiem, głównym moderatorem ruchu "Światło-Życie". Obecny był także diecezjalny moderator oazowy, ks. Marcin Ogórek, obecnie wikariusz w katedrze.

Spotkanie dotyczyło głównie historii ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu. Moderator zapraszał także wszystkich do zapoznania się z duchowością oazową.

  

10.10.2009 (sobota)
Spektakl "Pius XII"

Alumni roku drugiego wystawili w seminaryjnej auli spektakl "Pius XII". Premiera tego przedstawienia odbyła się 22 maja 2009 r., w przeddzień święceń prezbiteratu. W ten sposób wtedy jeszcze bracia z roku pierwszego chcieli pożegnać diakonów.

  

11.10.2009 (niedziela)
Koncert gospel

W świdnickim Kościele Pokoju odbył się koncert charytatywny zespołu Opole Gospel Choir. Z tego powodu wybrała się tam również część przełożonych i kleryków.

11.10.2009 (niedziela)
IX Dzień Papieski

Mszą Świętą w katedrze świdnickiej wspólnota seminaryjna uczciła obchody IX Dnia Papieskiego, przeżywanego pod hasłem "Jan Paweł II ? papież wolności". Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. On również głosił homilię, w której wspomniał postać Wielkiego Polaka, sługi Bożego Jana Pawła II i jego podróż apostolską do Polski z 1991 r. Dzień Papieski otwiera tzw. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

  

11.10.2009 (niedziela)
Diecezjalny dzień ruchu "Światło-Życie"

Alumni związani z ruchem "Światło-Życie" uczestniczyli w diecezjalnym dniu wspólnoty, który odbył się przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Rekolekcjom tym przewodniczył główny moderator, ks. Adam Wodarczyk. W swoich konferencjach ukazał zarówno misję Ruchu Światło-Życie, jak i zadania, przed jakimi stoi on w naszej młodej diecezji.

  

13.10.2009 (wtorek)
Wyjazd do Strzegomia

Trzech alumnów czwartego roku wraz z ks. Tomaszem Czubakiem udało się do Zespołu Szkół do Strzegomia, gdzie wygłosili dwa wykłady. Nawiązywały one do IX Dnia Papieskiego i dotyczyły osoby Jana Pawła II, jego nauczania i życia.

  

15.10.2009 (czwartek)
Obrona doktoratu księdza wicerektora

Ksiądz Dominik Ostrowski udał się do Rzymu, gdzie miał obronę swojej pracy doktorskiej z liturgiki. Miało to miejsce przy Papieskim Instytucie Liturgicznym na Papieskim Ateneum św. Anzelma. Ksiądz wicerektor obronił pracę z wynikiem summa cum laude, tzn. z najwyższą możliwą notą.

15.10.2009 (czwartek)
Dyskusja zorganizowana przez Koło Naukowe

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało panel dyskusyjny, którego temat brzmiał: "Czy formacja seminaryjna zmienia kleryka? Why yes, why not?"

16.10.2009 (piątek)
Uroczystość św. Jadwigi

Dla całej metropolii wrocławskiej wspomnienie św. Jadwigi jest obchodzone jako uroczystość. Jest ona bowiem patronką Śląska. Z tej okazji Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył bp Adam Bałabuch, który także głosił homilię. Biskup zaznaczył również ważność posługi sióstr jadwiżanek w "domu ziarna". One obchodziły swoje patronalne święto.

  

17.10.2009 (sobota)
Epilog pieszej pielgrzymki na Jasną Górę

Około trzydziestu alumnów wzięło udział w epilogu pielgrzymki świdnickiej. Uczestniczyli oni na przełomie lipca i sierpnia w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę i chcieli teraz wraz z innymi pątnikami zakończyć sezon pielgrzymkowo-turystyczny. Przeszli etap z Kamieńca Ząbkowickiego do Barda, gdzie odbyła się Msza Święta Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, który w swojej homilii wspomniał postać kanonizowanego przed kilkoma dniami na Watykanie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Na zakończenie Mszy Świętej zostały wręczone upominki dla wszystkich członków służb porządkowych. Biskup podziękował im za trud, jaki włożyli w organizację tych "rekolekcji w drodze". Docenił także wszystkich kapłanów i kleryków, którzy wraz z innymi wiernymi przeszli trasę z diecezji świdnickiej do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze.

17.10.2009 (sobota)
Imieniny bp. Ignacego Deca

We wspomnienie św. Ignacego z Antiochii nasza diecezja przeżywa małe święto. Jest to bowiem patron jej pasterza, bp. Ignacego Deca. W jego imieniny wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w katedrze, której przewodniczył sam solenizant. Homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, wspominając postać patrona dnia. Na zakończenie Eucharystii zostały bp. Ignacemu Decowi złożone życzenia, m. in. przez dziekan alumnów w imieniu całego seminarium.

18.10.2009 (niedziela)
Spektakl "Człowiek w bieli"

Wieczornej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej oraz ceremoniarz katedralny. Po Eucharystii odbył się jeszcze spektakl słowno-muzyczny pt. "Człowiek w bieli". Aktorzy z Wrocławia przedstawili w nim postać sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

22.10.2009 (czwartek)
Sympozjum naukowe

Mszą Świętą w świdnickiej katedrze rozpoczęło się zorganizowane przez seminarium i Stowarzyszenie "Civitas Christiana" sympozjum naukowe. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, który skierował do wiernych także swoją homilię. Mówił w niej o pielgrzymce Jana Pawła II.

Po Eucharystii obchody przeniosły się do seminaryjnej auli. Tam odbyła się główna część sesji zatytułowanej"Przesłanie i konsekwencje pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny". Otwarcia dokonał pan Henryk Koch z Wrocławia, a pierwszym prelegentem był ks. dr Robert Nęcek z Krakowa. Mówił o godności ludzkiej jako podstawie życia społecznego, w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Po nim głos zabrał dr hab. Mieczysław Ryba z Lublina. Jego temat brzmiał: "Walka kulturowa i ideologiczna PRL za pontyfikatu Jana Pawła II". Trzecim mówcą był ks. dr hab. Stanisław Araszczuk. Ukazał problem piękna celebracji liturgicznej w świetle encykliki "Ecclesia de Eucharistia". Ostatnim prelegentem był ks. dr Sławomir Augustynowicz, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, który mówił o Janie Pawle II jako prekursorze Nowej Ewangelizacji.

Na zakończenie głos zabrał ks. dr Krzysztof Moszumański, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu i wykładowca historii Kościoła. Dokonał on zamknięcia obrad.

    

23.10.2009 (piątek)
Sympozjum z okazji piętnastolecia opieki hospicyjno-paliatywnej w Wałbrzychu

Dwóch kleryków wzięło udział w sympozjum pod hasłem "Otoczmy troską życie", zorganizowanym na Zamku "Książ". Odbyło się ono w związku z piętnastoleciem opieki hospicyjno-paliatywnej w Wałbrzychu. W kaplicy miała miejsce Msza Święta pod przewodnictwem ks. inf. Juliana Źrałki, który w homilii nawiązał do tematu choroby i cierpienia. Dalsza część odbyła się w sali balowej, gdzie można było usłyszeć wykłady na temat opieki hospicyjno-paliatywnej, choroby, cierpienia i śmierci człowieka, a także potrzebie wolontariatu. Wygłosili je m. in. prof. dr hab. Jacek Łuczak, twórca polskiej medycyny paliatywnej i założyciel poznańskiego hospicjum "Palium" oraz ks. dr Piotr Krakowiak SAC, założyciel Fundacji Hospicyjnej i Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

24.10.2009 (sobota)
Dzień skupienia księży

W seminarium odbył się dzień skupienia dla księży, którzy mieli swoje święcenia prezbiteratu w latach 1998-2002. Prowadził je ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny, natomiast Mszy Świętej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

25.10.2009 (niedziela)
Spotkanie z osobami niesłyszącymi

Alumni przygotowali tłumaczenie tekstów liturgicznych, perykopy Ewangelijnej i modlitw pełniących rolę śpiewów. Eucharystia sprawowana była w intencji bliskich zmarłych, których obecni niesłyszący wierni wypisali na kartkach wspominkowych. Wspominając rocznicę poświęcenia kościoła, ks. Sławomir Fernholc w homilii nawiązując do świątyni ludzkiego ciała, podkreślił jej niszczenie przez cywilizację śmierci przejawiającą się w zachwycie niszczenia drugiego człowieka.

25.10.2009 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Przerada, kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz ojciec duchowny alumnów. Kazanie wygłosił ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafii katedralnej. Mówił w niej o potrzebie budowania kościołów jako miejsc, gdzie ludzie mogą szukać pocieszenia.

26.10.2009 (poniedziałek)
Dzień skupienia księży

Po raz kolejny w "domu ziarna" zorganizowany został dzień skupienia dla księży, tym razem wyświęconych w latach 1984-1996. Prowadził go ks. Aleksander Radecki, ojciec duchowny alumnów wrocławskich. Mszy Świętej z kolei przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

27.10.2009 (wtorek)
Imieniny księdza rektora

Wspólnota seminaryjna we wtorkowy wieczór rozpoczyna rekolekcje święte, w związku z tym na porannej Mszy Świętej antycypowała przypadające na następny dzień święto Świętych Szymona i Judy Tadeusza. Jest to patronalne święto księdza rektora, ks. prał. Tadeusza Chlipały. Eucharystia miała zatem charakter uroczysty i przewodniczył jej bp Adam Bałabuch. Kaznodzieją był ks. Krzysztof Ora, prefekt alumnów. Wychodząc od Ewangelii o ziarnku gorczycy nawiązał do powołania apostolskiego i trzech danych dotyczących św. Judy Tadeusza.

Na zakończenie Mszy Świętej dziekan alumnów złożyli księdzu rektorowi życzenia w imieniu całego seminarium. Również Biskup pragnął pogratulować ks. Tadeuszowi Chlipale tego, co już się udało dokonać w "domu ziarna".

  

31.10.2009 (sobota)
Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz uroczyste nałożenie tunik

Jak co roku rekolekcje święte zakończyła Msza Święta w katedrze, podczas której dziewiętnastu akolitów z roku piątego zostało przedstawionych jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. Ponadto główny celebrans, bp Ignacy Dec, nałożył trzynastu alumnom pierwszego roku tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie symbolizującej czystość ducha.

W homilii pasterz diecezji świdnickiej ukazał ważność kandydatury, jako posługi bezpośrednio przygotowującej do przyjęcia święceń. Dodatkowo po Komunii Świętej zostały wręczone niektórym kapłanom naszej diecezji nominacje na członków Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Po Eucharystii klerycy mogli udać się na kilka dni do swoich parafii, gdzie wraz ze swoimi rodzinami mogli przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych.

    

Wybierz kronikę