Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Wrzesień 2009

01.09.2009 (wtorek)
Nowi moderatorzy

Służbę w świdnickim "domu ziarna" rozpoczęli nowi księża przełożeni. Wicerektorem został ks. Dominik Ostrowski, dotychczasowy student liturgiki w Rzymie. On również został mianowany ceremoniarzem katedralnym. Natomiast od wakacji funkcję prefekta objął ks. Krzysztof Ora, który wcześniej studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zastąpił na tym stanowisku ks. Juliana Rafałko, który od czerwca pełni funkcję proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku.

16.09.2009 (środa)
Egzamin kończący kurs proboszczowski

Kilkudziesięciu księży wikariuszów z naszej diecezji wzięło udział w zorganizowanym w "domu ziarna" egzaminie wieńczącym kurs proboszczowski. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do przyszłej pracy duszpasterskiej.

16.09.2009 (środa)
Egzamin do seminarium

W drugim terminie na egzamin do seminarium zgłosiło się sześciu kandydatów. Wszystkim udało się zdać go pomyślnie i zostali przyjęci w poczet alumnów roku pierwszego. Swoją formację rozpoczną 23 września.

19.09.2009 (sobota)
Diecezjalne dni młodzieży w Wambierzycach

Pierwszy z dwóch diecezjalnych dni młodzieży odbył się w Wambierzycach. Rozpoczął się Mszą Świętą w bazylice pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha. Uczestniczyli w niej także klerycy. Po Eucharystii miała miejsce konferencja o franciszkanach. Kolejnymi punktami dnia były koncert ewangelizacyjny, przedstawienie teatralne oraz droga krzyżowa, a na koniec wszyscy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim połączonym z iluminacją bazyliki.

20.09.2009 (niedziela)
Początek polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej

Eucharystią w katedrze świdnickiej rozpoczęły się polsko-czeskie dni kultury chrześcijańskiej. Przewodniczył jej bp Dominik Duka, biskup Hradec Králové. On również głosił homilię, w której nawiązał do etymologii słowa "kultura" (od słowa "kult"). We Mszy Świętej uczestniczył także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, który na zakończenie wręczył diecezjalne odznaczenia. Ostatnim akcentem był uroczysty obiad w refektarzu.

  

23.09.2009 (środa)
Przyjazd alumnów roku pierwszego

Trzynastu nowych alumnów, którzy chcą podążać drogą ku Chrystusowemu kapłaństwu, przyjechało do seminarium. Swoją formację rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca. Pasterz Kościoła świdnickiego nie ukrywał swojej radości z tego, iż mamy tylu alumnów na pierwszym roku. W swojej homilii mówił o różnych posłaniach człowieka oraz o czterech rodzajach formacji seminaryjnej. Wspomniał też św. Jana Marię Vianney'a (z racji Roku Kapłańskiego) i św. Pio z Pietrelciny (patrona dnia).

Annus propedeuticus zjechał do "domu ziarna" na tydzień przed pozostałymi klerykami. W tym czasie będzie uczestniczyć w modlitwie, zajęciach integracyjnych oraz spotkaniach z księżmi przełożonymi.

      

23.09.2009 (środa)
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca

Mszą Świętą w parafialnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy parafii pw. NMP Królowej Polski rozpoczęło się sympozjum dotyczące patriotycznego wychowania młodzieży. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, który także głosił homilię. Nawiązał w niej do osoby Jana Pawła II, wielkiego Polaka-patrioty.

24.09.2009 (czwartek)
Koniec praktyk duszpasterskich

Po ponad trzech tygodniach diakoni i akolici naszego seminarium skończyli praktyki duszpasterskie. W tym czasie pomagali księżom na parafii, chodzili do szkół i prowadzili nabożeństwa.

27.09.2009 (niedziela)
Pielgrzymka alumnów roku pierwszego

Bracia z pierwszego roku odbyli pielgrzymkę jeszcze na początku swojego pobytu w "domu ziarna". Była ona wyjątkowa, ponieważ annus propedeuticus wraz ks. Krzysztofem Ora, prefektem, siostrami zakonnymi oraz kilkoma braćmi ze starszych lat udali się do Republiki Czeskiej, aby spotkać się tam z papieżem. Ojciec Święty Benedykt XVI przybył na lotnisko do Brna, gdzie udali się alumni, aby odprawić Mszę Świętą i wygłosić homilię. Mówił w niej o nadziei, dzięki której człowiek otwiera się na problemy innych i całego społeczeństwa. On również poprowadził modlitwę Anioł Pański oraz wygłosił do około 150 tysięcy zgromadzonych na lotnisku ludzi przemówienie.

Nieco po południu Jego Świątobliwość poleciał do Pragi, a wspólnota seminaryjna powróciła do Świdnicy. Był to już drugi wyjazd seminarium świdnickiego na spotkanie z Ojcem Świętym. Pierwszy miał miejsce w 2006 r., kiedy to Benedykt XVI odbywał swoją podróż apostolską po naszym kraju.

      

28.09.2009 (poniedziałek)
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha

Mszy Świętej w małej kaplicy przewodniczył bp Adam Bałabuch. On również wygłosił dla alumnów pierwszego roku homilię, w której nawiązał do tematu służby.

29.09.2009 (wtorek)
Wyjazd roku pierwszego do Barda

Tradycyjnie bracia z pierwszego roku odbyli wraz z ojcem duchownym pielgrzymkę do Barda Śląskiego. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej w bazylice, a także w drodze krzyżowej i innych modlitwach zorganizowanych przez ks. kan. Wiesława Rusina.

  

30.09.2009 (środa)
Koniec wakacji

Wraz z końcem września kończą się dla alumnów wakacje. W związku z tym wszyscy przyjeżdżają do "domu ziarna", aby rozpocząć kolejny rok formacji.

Wybierz kronikę