Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2009

01.06.2009 (poniedziałek)
Eucharystia dla księży przeżywających dwudziestolecie kapłaństwa

Popołudniowej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec. Wzięli w niej udział księża, którzy w tym roku przeżywają dwudzieste rocznice święceń prezbiteratu (wśród nich był ojciec duchowny naszych alumnów, ks. kan. Wiesław Rusin). Pasterz diecezji wygłosił do zgromadzonych homilię, w której nawiązując do Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej mówił o Maryi Matce pomocnej. Ona strzeże każdego kapłana. Kaznodzieja wspomniał też na lata seminaryjne księży obchodzących jubileusze, ponieważ przez cztery lata formacji był ich opiekunem.

Po Eucharystii odbyła się jeszcze kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.

01.06.2009 (poniedziałek)
Msza Święta z okazji jubileuszów kapłaństwa

W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. prał. Marek Korgul, uczestniczyli tego dnia wszyscy księża przełożeni. Była to bowiem Msza Święta upamiętniająca ich rocznice święceń prezbiteratu. Homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Mówił w niej o Maryi Matce Kościoła i wszystkich powołań. Ona umacnia księży w kapłańskiej drodze i prowadzi do Chrystusa.

  

01.06.2009 (poniedziałek)
Początek sesji egzaminacyjnej

W Międzynarodowy Dzień Dziecka alumni większości kursów rozpoczęli sesję egzaminacyjną. Potrwa ona prawie trzy tygodnie.

02.06.2009 (wtorek)
Diecezjalny Dzień Osób Chorych i Niepełnosprawnych

Bracia roku trzeciego uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył pasterz diecezji, bp Ignacy Dec. Zgromadzili się w niej ludzie chorzy i niepełnosprawni wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Jarosławem Geniborem. Główny celebrans głosił również homilię, w której m. in. nawiązał do hasła "Dobrze, że jesteś".

Po Eucharystii wszyscy udali się ulicami miasta z katedry do szkoły specjalnej, gdzie odbył się festyn.

  

04.06.2009 (czwartek)
Pierwszy czwartek czerwca

Jak co miesiąc wspólnota seminaryjna udała się do katedry, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej Przewodniczył jej ks. Julian Rafałko, prefekt, a homilię wygłosił rektor seminarium, ks. prał. Tadeusz Chlipała. Nawiązał w niej do liturgii słowa, w której mowa była o pierwszym i najważniejszym przykazaniu. Po Eucharystii miało miejsce nabożeństwo czerwcowe, gdzie wszyscy modlili się o nowe powołania do służby Bożej.

05.06.2009 (piątek)
Wizyta o. Jacka Wróblewskiego, Ojca Białego

Do świdnickiego seminarium przybył o. Jacek Wróblewski, który przez jedenaście lat był na misjach. Opowiedział on o swoim zgromadzeniu Misjonarzy Afryki (Ojcach Białych) i o jego historii. Pokazał także alumnom Niger ? kraj położony na południu Sahary, gdzie pracował przez osiem lat.

  

05.06.2009 (piątek)
Pogrzeb ks. kan. Antoniego Chabraszewskiego

Czterech alumnów naszego seminarium udało się do Biedrzychowic Dolnych, gdzie miał miejsce pogrzeb ks. kan. Antoniego Chabraszewskiego, który był kapłanem diecezji świdnickiej. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec.

05.06.2009 (piątek)
Msza imieninowa ks. kan. Wiesława Rusina

Na dwa dni przed patronalnym świętem ojca duchownego, ks. kan. Wiesława Rusina, seminarium obchodziło jego imieniny. Z tej okazji przewodniczył on porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej, gdzie homilię wygłosił drugi z ojców, ks. prał. Stanisław Przerada.

  

06.06.2009 (sobota)
II Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Alumni należący do seminaryjnego Koła Misyjnego udali się do parafii pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie odbył się II Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Uczestnicy mieli możliwość "podróżowania po kontynentach" wraz z misjonarzami (m. in. z wczorajszym gościem "domu ziarna", o. Jackiem Wróblewskim). Punktem centralnym była oczywiście Eucharystia, której przewodniczył sam pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec.

    

07.06.2009 (niedziela)
Pielgrzymka Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Jak co roku na początku czerwca Towarzystwo Przyjaciół naszego seminarium uczestniczyło w pielgrzymce. W tym jednak roku nie udali się do Barda, ale w związku z pięcioleciem seminarium przybyli do Świdnicy. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze, gdzie Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Przerada. Mówił w niej o wielkiej roli Towarzystwa i o jego wsparciu dla całej wspólnoty. Nawiązał też do Trójcy Przenajświętszej, której uroczystość obchodziliśmy.

Po Eucharystii wszyscy udali się do "domu ziarna", gdzie w ogrodzie był przygotowany festyn. Na scenie występowali różni ludzie, m. in. tenorzy, zespół z Goczałkowa oraz zespół seminaryjny. Na koniec była litania do Serca Pana Jezusa.

      

08.06.2009 (poniedziałek)
Bierzmowanie w katedrze

We wspomnienie św. Jadwigi, królowej, grupa alumnów udała się do katedry, gdzie miało miejsce bierzmowanie. Sakramentu udzielił bp Ignacy Dec.

09.06.2009 (wtorek)
Msza Święta z księżmi, którzy przeżywają w czerwcu imieniny

Porannej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. dr Władysław Terpiłowski, wykładowca teologii moralnej w naszym seminarium. Homilię z kolei głosił ks. dr Ryszard Kempiak SDB, który wykłada Nowy Testament. Nawiązał w niej do Ewangelii i mówił o tym, co to znaczy być solą ziemi i światłością świata. Mszę Świętą koncelebrowali także prócz seminaryjnych przełożonych ks. lic. Wiesław Mróz i ks. mgr Piotr Ważydrąg.

  

11.06.2009 (czwartek)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

W uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej w katedrze. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. On również wygłosił homilię.

Po Mszy Świętej tradycyjnie ulicami miasta przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Ostatni, czwarty ołtarz, znajdował się przy kościele pw. św. Józefa.

    

12.06.2009 (piątek)
Wręczenie aplikat księżom neoprezbiterom

W seminarium miało miejsce spotkanie bp. Ignacego Deca wraz ze wszystkimi księżmi neoprezbiterami oraz ich nowymi i starymi księżmi proboszczami. Wszystko zaczęło się w kaplicy głównej, gdzie pasterz diecezji świdnickiej wręczył najmłodszym kapłanom swojego Kościoła partykularnego aplikaty, czyli skierowania do pracy duszpasterskiej na konkretne parafie. Od tej pory wiedzą oni oficjalnie, w jakich wspólnotach zostali wikariuszami. Mogli oni również porozmawiać z nowymi księżmi proboszczami w sprawie obowiązków i prac, które będą już za kilka dni ich udziałem.

  

12.06.2009 (piątek)
Prelekcja o ochronie życia poczętego

Do seminarium przybył dr inż. Antoni Zięba z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, czołowy działacz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Wygłosił on do alumnów prelekcję właśnie na temat obrony życia. Podkreślał, iż jest to walka o prawdę. W swoim wystąpieniu wielokrotnie przywoływał postać sługi Bożego Jana Pawła II, m. in. jego wystąpienie z 7 czerwca 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Papież nawoływał wówczas do modlitwy.

Doktor inżynier wspomniał o krucjacie modlitewnej popierającej życie, która istnieje już od 1980 r. Przywołał także rzetelne dane statystyczne dotyczące aborcji oraz poparcia społecznego dla Prawa Bożego. Na koniec rozdał klerykom materiały pomocne do ich późniejszej pracy duszpasterskiej, w których znaleźć mogli te dane, na które powoływał się prelegent podczas wykładu.

  

14.06.2009 (niedziela)
Dzień Trzeźwości

Po raz jedenasty na rynku w mieście biskupim odbył się koncert z okazji Dnia Trzeźwości. Wśród słuchaczy takich zespołów jak Tercet Egzotyczny czy Szymon Wydra i Carpe Diem nie zabrakło kleryków.

15.06.2009 (poniedziałek)
Pożegnanie ks. Juliana Rafałko

W kaplicy głównej odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Julian Rafałko. Była to Eucharystia, w której wspólnota seminaryjna żegnała księdza prefekta. Został on bowiem mianowany proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i dziekanem dekanatu Kłodzko.

Główny celebrans głosił również homilię, w której m. in. przywołał postać bł. Jolanty, której wspomnienie tego dnia Kościół obchodzi. Na zakończenie Eucharystii dziekan alumnów złożyli księdzu prefektowi życzenia i ofiarowali skromny prezent od całego seminarium.

  

16.06.2009 (wtorek)
Msza Święta z okazji 150-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi

Wspólnota seminaryjna na zaproszenie sióstr jadwiżanek udała się do Wrocławia do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Miała tam miejsce Msza Święta z okazji 150-lecia istnienia tego zgromadzenia. Przewodniczył jej Henryk kard. Gulbinowicz, który głosił również homilię. Wspomniał w niej postać sługi Bożego ks. Roberta Spiske, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Nawiązał także do swoich lat młodości. We Mszy Świętej oprócz licznie przybyłych sióstr uczestniczyli także księża, nie tylko z Polski.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na obiad do domu sióstr jadwiżanek.

  

17.06.2009 (środa)
Rekolekcje akolitów przed święceniami diakonatu

Wieczorem trzej akolici świdnickiego seminarium rozpoczęli w Wambierzycach święte ćwiczenia duchowe przed przyjęciem święceń diakonatu. Rekolekcje prowadził ks. prał. Stanisław Przerada, ojciec duchowny naszych alumnów.

17.06.2009 (środa)
Nominacje księży neoprezbiterów

Oprócz ks. Juliana Rafałko, który został ustanowiony proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku, seminarium niedawno opuścili księża neoprezbiterzy. Tego dnia ogłoszono, na jakie parafie zostali skierowani.

18.06.2009 (czwartek)
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej na zakończenie oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, on również wygłosił homilię. Nawiązał w niej do postaci św. Pawła oraz do tego, iż uczniem Jezusa jest się stale.

Po Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo czerwcowe ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz procesja do czterech ołtarzy.

  

19.06.2009 (piątek)
Rekolekcje przed przyjęciem posługi akolitatu

Alumni roku czwartego rozpoczęli wieczorem święte ćwiczenia duchowe przed przyjęciem posługi akolitatu. Prowadzi je ks. kan. Wiesław Rusin i tradycyjnie odbywają się one w seminarium.

19.06.2009 (piątek)
Odpust w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy

Ksiądz rektor wraz z dwoma klerykami udali się na parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej odpustowej. Zaprosił ich ks. kan. Jarosław Żmuda, proboszcz tej wspólnoty.

19.06.2009 (piątek)
Początek Roku Kapłańskiego

Ojciec Święty Benedykt XVI chcąc upamiętnić 150-rocznicę śmierci św. Jana Marii Vianney'a, ustanowił od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. Rok Kapłański. Modląc się za kapłanów, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca, można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami.

19.06.2009 (piątek)
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

W uroczystość ku czci Serca Pana Jezusa wspólnota seminaryjna zebrała się w kaplicy głównej na Mszy Świętej Przewodniczył jej ojciec duchowny, ks. kan. Wiesław Rusin, on także głosił homilię. Mówił w niej o Sercu Jezusa i o tym, jakie powinny być serca Jego uczniów.

  

21.06.2009 (niedziela)
Eucharystia w katedrze

Wspólnota seminaryjna wzięła udział we Mszy Świętej w katedrze. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Zaznaczył w niej potrzebę ufności Bogu i kroczenia Jego drogą. Nawiązał także do własnego doświadczenia związanego z pobytem nad Jeziorem Galilejskim.

23.06.2009 (wtorek)
Przysięga przed święceniami diakonatu

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego trzech akolitów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej złożyło przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, przysięgę o dobrowolności święceń diakonatu. Przyjmą te święcenia następnego dnia rano w katedrze.

  

23.06.2009 (wtorek)
Msza Święta z udzieleniem posługi akolitatu

W katedrze świdnickiej miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył bp Adam Bałabuch. Zgromadzili się na niej księża przełożeni oraz proboszczowie braci z roku czwartego. Ci ostatni bowiem otrzymali posługę akolitatu. Od tej pory są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Mogą Ją rozdawać podczas Mszy Świętej oraz nieść Ją do chorych.

Na zakończenie seniorzy w imieniu dziewiętnastu nowych akolitów podziękowali wszystkim obecnym.

    

23.06.2009 (wtorek)
Msza Święta z okazji 25-lecia święceń prezbiteratu

Przed południem Eucharystii w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec. Odbyła się ona z okazji rocznicy 25-lecia otrzymania święceń prezbiteratu przez księży. Wśród jubilatów był m. in. ks. dr hab. Stanisław Araszczuk, wykładowca liturgiki w naszym seminarium. Uczestniczyło w niej także część kleryków.

24.06.2009 (środa)
Początek wakacji

Tradycyjnie po święceniach diakonatu wspólnota seminaryjna rozpoczyna czas trzymiesięcznych wakacji. Nie jest to oczywiście okres całkowitego rozstania się z "domem ziarna". Alumni bowiem pełnią różne funkcje na jego rzecz. I tak bracia z roczników drugiego i trzeciego mają prawie miesięczną grupę roboczą, a rok czwarty dwutygodniową furtę. Ci ostatni uczestniczą także w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Natomiast akolici z roku piątego oraz diakoni z roku szóstego mają we wrześniu praktyki duszpasterskie. Akolici dodatkowo uczestniczą w oazie lub rekolekcjach, a diakoni także idą w pielgrzymce na Jasną Górę.

24.06.2009 (środa)
Święcenia diakonatu

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela wiąże się co roku ze święceniami diakonatu. W tym roku trzech akolitów zostało wyświęconych na diakonów, przez co są włączeni w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej.

Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po homilii obrzędowej nastąpiło przyrzeczenie wybranych na diakonów, po czym włożyli oni swoje ręce w dłonie biskupa. Po tym odbyła się litania do Wszystkich Świętych, podczas której wymienieni zostali wszyscy patronowie nowo wyświęcanych. Po tej modlitwie trzej bracia podeszli kolejny raz do pasterza, a ten nałożył na nich swoje ręce, a następnie wygłosił modlitwę konsekracyjną i bracia, już jako diakoni, ubrali stuły i dalmatyki. Na koniec obrzędu święceń biskup udzielił nowo wyświęconym pocałunku pokoju. Na zakończenie Mszy Świętej diakoni złożyli wszystkim podziękowania.

      

27.06.2009 (sobota)
Zakończenie Roku Świętego Pawła

W strzegomskiej bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbyła się Msza Święta z okazji zakończenia Roku Świętego Pawła. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, obecni byli także bp Adam Bałabuch, ks. inf. Kazimierz Jandziszak, ks. inf. Józef Strugarek, ks. inf. Julian Źrałko, księża pracujący w Świdnickiej Kurii Biskupiej i seminarium, dziekan oraz inni licznie zgromadzeni duchowni. Nie zabrakło także sióstr zakonnych i kleryków świdnickiego "domu ziarna".

Pasterz diecezji świdnickiej głosił homilię, w której nawiązał do dwóch postaci ? św. Pawła oraz św. Jana Marii Vianney'a. Pierwszy jest związany z kończącym się Rokiem Świętego Pawła, drugi z rozpoczynającym się Rokiem Kapłańskim.

Po Komunii Świętej bp Adam Bałabuch złożył bp. Ignacemu Decowi życzenia z okazji 40-lecia przyjęcia święceń prezbiteratu. Zostały także poświęcone odremontowane ołtarze Matki Bożej Szkaplerznej i św. Andrzeja oraz wręczone odznaczenia diecezjalne. Eucharystia była transmitowana na żywo przez Telewizję "Trwam" i Radio "Maryja".

  

Wybierz kronikę