Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2007

01.10.2007 (poniedziałek)
Pierwsze wykłady

Po wakacjach do seminarium przyjechali wszyscy alumni i rozpoczęli kolejny rok formacji intelektualno-duchowej przygotowującej ich do kapłaństwa.

11.10.2007 (czwartek)
Sympozjum pt. "Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu"

W czwartkowe popołudnie nasi alumni wzięli udział w II sesji popularno-naukowej zorganizowanej w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Otwarcia obrad dokonał mgr Henryk Koch, Przewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

Pierwszy, wprowadzający w tematykę wykład, przedstawił bp prof. dr hab. Ignacy Dec, biskup świdnicki. Tematem wystąpienia były "Antropologiczne podstawy patriotyzmu w nauczaniu Jana Pawła II". Biskup zaznaczył, iż Ojciec Święty uczył nas ukochania nie tylko Boga, ale i Polski. Wykład podzielony był na trzy części. W pierwszej z nich zarysował szkic człowieka w doświadczeniu samego siebie, w drugiej ukazał papieską antropologię teologiczną, a w ostatniej przedstawił reperkusje tej antropologii w nauczaniu o patriotyzmie. Papież podkreślał, że patriotyzm to umiłowanie tego, co ojczyste, rodzime.

Po biskupie głos zabrał dr Stanisław Michałowski z Uniwersytetu Śląskiego. Mówił o "Pedagogicznym wymiarze nauczania patriotycznego Jana Pawła II". Jak podkreślał dr Michałowski, wizja pedagogiki w nauczaniu Ojca Świętego była otwarta na człowieka. Zadał również pytanie o to, czy istnieje pojęcie prawdy w aspekcie postmodernistycznym, gdzie nie ma nic stałego. Ważne jest, aby temu nie podporządkowywać pedagogiki chrześcijańskiej. Mówca określił Papieża w myśl słów Cypriana Kamila Norwida: "Sercem Polak, ale talentem obywatel".

W ostatnim wystąpieniu przed przerwą dr hab. Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówiła o "Integralnej wizji wychowania Jana Pawła II". Wychowanie to ma być dostosowane do zajmowanego stanowiska, życiowego powołania, wieku itd. Polega ono na budowaniu ludzkich więzi i jest sprawą serca. Wychowanie w wierze uczy nas korzystania z wolności i prowadzi do Boga.

Czwarte wystąpienie dotyczyło "Biblijnych inspiracji patriotyzmu Jana Pawła II". Ksiądz prof. Mariusz Rosik z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przywołał słynne zdanie wypowiedziane przez Ojca Świętego na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Ukazał w ten sposób, jak Papież wykorzystywał teksty biblijne w codziennym życiu. Ten fragment Psalmu został zaaplikowany do konkretnej sytuacji Polski. Jan Paweł II poszerzył literackie znaczenie terminów "duch" i "życie".

Ostatni wykład nosił tytuł: "Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu". Ksiądz prof. Andrzej Zwoliński z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w bardzo energiczny i obrazowy sposób ukazał nam, czym jest ojczyzna, naród. Zacytował zdanie wypowiedziane przez Karola kard. Wojtyłę podczas procesji Bożego Ciała tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową: "Nie uczcie nas miłości do Ojczyzny, my wiemy, jak ją kochać". Ksiądz profesor podkreślał, iż naród tworzy jego kultura. Jan Paweł II był otwarty na różne kultury, które tworzą naszą religię. Szanował tradycje wszystkich ludów i narodów wierzących w Jezusa Chrystusa. Dzięki temu otrzymał przydomek Proboszcza Świata. Mówca zwrócił również uwagę na kulturę globalną, która niszczy narodowość i lokalność. To tzw. "kultura idiotów", z którą walczył Ojciec Święty (m. in. wydając encyklikę "Veritatis splendor"). Chrześcijaństwo to religia Słowa, które stało się Ciałem. Z kolei takie ideologie, jak marksizm czy leninizm, to były tylko słowa (bez ciała), dlatego straciły na znaczeniu. We współczesnym świecie mamy jeszcze do czynienia z tzw. "kulturą autystyczną". Tworzą ją ludzie zamknięci na rzeczywistość, nie pozwalający budować wspólnoty. Dla nich nie liczy się słowo i to, co ono ze sobą niesie. Liczy się obraz. Efektem tego jest chaos w dziedzinie informacji, a patriotyzm staje się obcy, abstrakcyjny. Poza tym spłycone zostaje pojęcie "kochać", które w życiu nie ma czasu przeszłego. Jeżeli ktoś mówi, że kochał, tzn., że nie kochał nigdy. Jest jeszcze "kultura destrukcji", która atakuje tradycyjne elementy kultury narodowej (np. życie, poprzez aborcję i eutanazję). Nie wolno żyć jak w "kulturze wymiany", w której wszystko można zastąpić czymś lepszym. Zbędne jednostki są eliminowane po to, aby osiągnąć doskonałe społeczeństwo. Już kiedyś ktoś chciał takiego czegoś dokonać ? był to Adolf Hitler.

Podsumowania obrad dokonał ks. dr Adam Bałabuch, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Podziękował wszystkim gościom i słuchaczom.

Po sesji w Świdnickim Ośrodku Kultury wszyscy udali się do katedry na uroczystą Eucharystię odprawianą w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. W homilii bp Ignacy Dec porównał osobę Ojca Świętego do św. Jana Ewangelisty (mówiącego o miłości) i św. Pawła Apostoła (misjonarza i podróżnika), których imiona nosił. Ponadto dostrzegł w nim charyzmat także św. Piotra Apostoła, którego był następcą.

Po Mszy Świętej w katedrze odbył się jeszcze krótki program muzyczny pt. "Prowadź mnie Światło". Przy akompaniamencie fortepianu (Mirosław Jabłoński) śpiewała Lidia Michałuszek.

    

13.10.2007 (sobota)
Spotkanie z ks. Pawłem Piotrowskim

Do seminarium przybył ks. Paweł Piotrowski. Opowiedział alumnom o sprawach związanych z misjami świętymi.

    

17.10.2007 (środa)
Imieniny bp. Ignacego Deca

Jak co roku we wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, nasze myśli szczególnie kierujemy w stronę naszego Pasterza. Jest to bowiem dzień jego patronalnego święta.

Uroczyste obchody zostały zainaugurowane Mszą Świętą w naszej świdnickiej katedrze. Przewodniczył jej sam dostojny Solenizant. Liturgię uświetnił śpiew scholi alumnów naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. inf. Kazimierz Jandziszak. Podkreślał w niej chęć męczeństwa, jaka cechowała św. Ignacego. W swoim liście do Rzymian patron dnia napisał, aby nie ratować go z rąk oprawców. Chciał być bowiem rozszarpany przez dzikie zwierzęta, byleby tylko być bliżej Chrystusa. Te wspaniałe świadectwo wiary powinno cechować również chrześcijan w dzisiejszych, bardzo trudnych czasach.

Po Eucharystii życzenia biskupowi złożyli m. in. ks. inf. Józef Strugarek w imieniu wszystkich księży diecezjalnych, alumni, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele szkół oraz różnych grup i środowisk.

  

20.10.2007 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008

Bardzo ważnym dla naszego "domu ziarna" był dzień Inauguracji Roku Akademickiego. Już po raz trzeci uroczystości te odbyły się w Świdnicy i jak co roku, rozpoczęły się od Mszy Świętej w naszej katedrze. Przewodniczył jej specjalnie zaproszony na tę okazję abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński. Dostojny Gość wygłosił również słowo Boże.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do auli Świdnickiej Kurii Biskupiej, gdzie miała miejsce akademia. Tradycyjnie rozpoczęto ją śpiewem "Gaude Mater Polonia". Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych gości przez ks. dr. Adama Bałabucha, rektora, zostało wygłoszone sprawozdanie za ubiegły rok akademicki. Dokonał tego , dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Następnie odbyła się immatrykulacja alumnów roku pierwszego. Dwunastu kleryków zostało oficjalnie włączonych w poczet studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a indeksy wręczył im ks. dr Andrzej Tomko, prorektor ds. studenckich i inwestycji. Następnie wręczono nagrody książkowe klerykom i osobom świeckim, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali najlepsze wyniki w nauce.

Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny, który wygłosił abp dr Wojciech Ziemba. Podkreślał w nim rolę kapłana w dzisiejszym świecie w oparciu o teksty Starego Testamentu. Po wykładzie głos zabrał prof. zw. dr hab. Czesław Dutka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, a także inni zaproszeni goście. Wystąpienie wiążące i podziękowania wygłosił bp prof. zw. dr hab. Ignacy Dec. Kończącym akcentem uroczystości w Kurii był śpiew "Gaudeamus igitur". Na zakończenie wszyscy udali się do seminarium, gdzie pożegnano gości uroczystym obiadem.

      

28.10.2007 (niedziela)
Nowe pomieszczenia sióstr

Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych na poddaszu budynku B, tzw. willi, do użytku zostały oddane nowe pomieszczenia. Mała kaplica, trzy pokoje z oddzielnymi łazienkami, kuchnia z jadalnią i pomieszczenie socjalne. od tej pory będą stanowiły nową placówkę zakonną dla naszych sióstr jadwiżanek.

31.10.2007 (środa)
Uroczyste nałożenie tunik alumnom roku pierwszego

Niesamowitym przeżyciem i wielkim wydarzeniem jest zawsze dla anni propedeutici przyjęcie stroju liturgicznego. W tym roku uroczystość ta miała miejsce w naszej świdnickiej katedrze już po raz trzeci. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, a uczestniczyli w niej m. in. zaproszeni księża proboszczowie z parafii rodzinnych alumnów oraz ich bliscy. Tunikę przyjęło dwunastu nowych adeptów. Jest ona dla nich zewnętrznym znakiem przynależności do grona alumnów, a także pierwszym ich potwierdzeniem pragnienia realizacji powołania do kapłaństwa.

Po Eucharystii klerycy przygotowali akademię, podczas której wystawili sztukę o szukającym Boga Mateuszu. Po podziękowaniach wszyscy udali się do gmachu seminarium, gdzie alumni mogli oprowadzić swoich rodziców po "domu ziarna".

    

Wybierz kronikę