Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2021

13.05.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Kapłaństwo jest piękne, tylko chciejmy służyć Bogu i ludziom.

We czwartkowy poranek wspólnota seminaryjna zgromadziła się w Kaplicy Dobrego Pasterza na uroczystej Eucharystii dziękczynnej z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prał. Jana Bagińskiego – emerytowanego proboszcza parafii katedralnej w Świdnicy oraz ks. prał. Zbigniewa Wolanina – emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej, który przewodniczył świętym czynnościom. Księża Jubilaci wygłosili również okolicznościowe słowo, w którym podzielili się z zebranymi świadectwem swego życia i powołania w Chrystusowym Kapłaństwie. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się o seminaryjnego refektarza na wspólne śniadanie.

08.05.2021 - 09.05.2021 (sob - nie)
Dzień skupienia

W chrześcijaństwie nie chodzi o wiedzę o Bogu - chodzi o działanie. Idź i ty czyń podobnie!

W sobotni wieczór, śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu Przyjdź” wspólnota seminaryjna rozpoczęła kolejny w tym roku akademickim dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny świdnickiego WSD. Ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię, nabożeństwo do NMP, adorację Najświętszego Sakramentu, oraz konferencje. Ćwiczeniom duchownym przyświecało hasło: „27 kilometrów” – nawiązujące do dystansu dzielącego Jerozolimę od Jerycha opisanej w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37).

08.05.2021 (sobota)
Uroczystość św. Stanisława

Potrzebujemy pasterzy według Serca Jezusowego, którzy nie staną się drapieżnymi wilkami, ani najemnikami!

Wspólnota seminaryjna w południe udała się do Katedry Świdnickiej gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch – Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej. Główny Celebrans wygłosił także homilię, w której za punkt centralny rozważań obrał postać Dobrego Pasterza – będącego w centrum dzisiejszej Liturgii Słowa. Chrystus, do którego należą owce oddał za nie swoje życie i nabył ja na własność własną krwią. Ten chrystusowy przykład dobrego pasterza podjął dzisiejszy patron św. Stanisław ze Szczepanowa – starał się on ogarnąć miłością wszystkie owce, nie był najemnikiem lecz pasterzem, któremu zależało właśnie na owcach, do końca spełniając swe pasterskie zobowiązania – przypomniał Ksiądz Biskup.

 

06.05.2021 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Decyzję o wybieraniu Boga powinienem podejmować każdego dnia. Jaka dzisiaj jest moja decyzja?

Pierwszy czwartek miesiąca maja zgromadził w świdnickiej Katedrze wspólnotę seminaryjną na comiesięcznej modlitwie w intencji nowych powołań do służby w Kościele. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię natomiast wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny, który już na wstępie zasygnalizował, iż dzisiejsza Liturgia Słowa zwraca naszą szczególną uwagę na kwestię wiary. Święty Paweł w I czytaniu pokazuje w kogo uwierzył, Jezus w Ewangelii zachęca uczniów do wiary w niego. Wiara jest odpowiedzią na Słowo Boga, a ma się ona wyrażać w działaniu oraz głębokiej i czynnej relacji z Bogiem – zwracał uwagę o. Krzysztof. W dalszej części kaznodzieja wskazał, że Jezus daje równocześnie wskazówki do tego jak taką relację nawiązać – mówiąc, że to On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Droga jest obrazem ludzkiego życia i ziemskiego pielgrzymowania, podczas którego winniśmy kroczyć tymi samymi ścieżkami jakie wytyczył Jezus. Na tej drodze odkrywamy prawdę o Bogu, gdyż Jezus pokazuje całym swoim życiem, że Bóg jest miłością miłosierną – jest Ojcem, który dla swoich dzieci wyłącznie dobra, przypominał homilista.

Na zakończenie Mszy Świętej, tradycyjnie odmówiona została modlitwa św. Pawła IV o powołania.

Wybierz kronikę