• 13 lipca 2021

Egzamin wstępny

Po otrzymaniu świadectw maturalnych, dostarczeniu dokumentów i po rozmowach wstępnych z przełożonymi przyszedł czas na egzamin wstępny. Który ma za zadanie sprawdzić znajomość ewangelii według świętego Marka, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Adhortacji apostolskiej Ojca świętego Franciszka Evangelii Gaudium.

Zdany egzamin wstępny w połączeniu z wcześniejszym pozytywnym wynikiem rozmowy z przełożonymi dają możliwość wzięcia udziału w okresie weryfikacyjnym.

Druga tura egzaminu wstępnego odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 10:00.