• 18 lutego 2023

Dzień skupienia alumnów

W sobotę, 18 lutego 2023 roku, świdnicki Dom Ziarna stał się miejscem wyjątkowego zasiewu. Odbył się wtedy dzień skupienia dla alumnów w którym wzięli udział klerycy naszego Seminarium na co dzień formujący się we Wrocławiu i klerycy Etapu Propedeutycznego w Świdnicy.

Prowadzący, ks. bp Marek Mendyk, wprowadził w treść dnia skupienia przedstawiając drogę powołania św. Piotra jako drogę, która jest zaproszeniem dla wszystkich: „Zostawić sieci to nie jest to samo, co opuścić na chwilę swój dom. Piotr słyszy, że ma zostawić całe swoje dotychczasowe życie. Ma zostawić łowienie ryb. Ma zostawić środowisko w którym żył. Zostając u siebie wiedział co posiada, na co może liczyć, potrafił przewidzieć jak będzie wyglądało jutro. Jezus natomiast daje obietnicę, która spełni się w nieznanej przyszłości (…). Obietnica zacznie się spełniać, kiedy Piotr zostawi sieci i pójdzie za Jezusem.”