Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Wszyscy

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy w naszym ośrodku naukowym

Bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup świdnicki. » więcej

Metafizyka

Bp dr Adam Bałabuch, Biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. » więcej

Homiletyka fundamentalna, Homiletyka materialna, Homiletyka formalna i szczegółowa, Homiletyka materialna

Ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD » więcej

Teol. mor.: teoria i praktyka spowiedzi, Teologia pastoralna: wykłady specjalistyczne, Wprowadzenie w chrześcijaństwo: chrześcijańskie życie moralne


Ks. dr Krzysztof Adamski » więcej

Katolicka nauka społeczna: etyka polit., Katolicka nauka społeczna, Katolicka nauka społeczna: etyka gospod.

Ks. dr Sławomir Augustynowicz » więcej

Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w świecie (cz. 2: teologia moralna społeczna)

Ks. dr Witold Baczyński » więcej

Wstęp do filozofii, Filozofia Boga

Ks. dr Robert Begierski » więcej

Teologia pastoralna: szczegółowa (cz. 2: parafia)

Ks. dr Włodzimierz Binkowski » więcej

Prawo kanoniczne: wprowadzenie i Księga I, Prawo kanoniczne: Księgi VI i VII, Prawo wyznaniowe, Prawo kan.: Ks. V, VI i VII, Praktyka sądowa

Ks. dr Stanisław Chomiak » więcej

Historia Kościoła: starożytność, Historia Kościoła: średniowiecze

O. dr Wacław Chomik OFM » więcej

Teologia moralna: sakrament pojednania

Ks. dr Zbigniew Chromy » więcej

Religiologia, Teologia fundamentalna: chrystologia, Teologia fundamentalna, Teologia dogmatyczna: eschatologia

Ks. dr Arkadiusz Chwastyk » więcej

Prawo kanoniczne: Księga II, Prawo kanoniczne: Księga IV

Ks. mgr Marcin Dolak » więcej

Logika, Ogólna metodologia nauk, Wstęp do filozofii, Logika, Filozofia Boga z elementami filozofii przyrody, Teoria poznania, Ogólna metodologia nauk, Teoria poznania, Proseminarium

P. dr Tomasz Dziurla » więcej

Historia filozofii: starożytność, Historia filozofii: średniowiecze

Ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz » więcej

Wprowadzenie do Pisma Świętego, Nowy Testament: Listy św. Pawła, Nowy Testament: List do Hebr. i Listy Katolickie (bez 1-3J), Nowy Testament: Ew. Synoptyczne i Dzieje Ap., N. Testament: Listy św. Pawła, Listy Katolickie (bez 1-3 J), Nowy Testament: Tradycja Janowa, N. Testament: listy

Ks. dr Damian Fleszer » więcej

W. fakult. 4, W. fakult. 6

Ks. dr Marcin Gęsikowski » więcej

Stary Testament: Księgi prorockie, Stary Testament: Księgi mądrościowe i Psalmy, Teologia biblijna, S. Testament: ćwiczenia

Ks. mgr lic. Piotr Gołuch » więcej

Teologia moralna ogólna: zag. wstępne, Teologia moralna ogólna: fundament., Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w świecie (cz. 1: bioetyka), Teologia moralna szczegółowa (Chrześcijanin w świecie)

Ks. dr hab. Wiesław Haczkiewicz » więcej

Pedagogika ogólna

Ks. dr Radosław Kisiel » więcej

Historia filozofii: starożytność, Historia filozofii: średniowiecze, Historia filozofii: nowożytność, Historia filozofii: czasy współczesne

Ks. dr Marek Korgul » więcej

Dydaktyka ogólna, Katechetyka fundamentalna, Katechetyka: metodyka katechezy szkoły podstawowej, Katechetyka: katechetyczne aspekty prawa edukacyjnego, Katechetyka szczegółowa, Katechetyka: katechetyczne aspekty prawa edukacyjnego, Katechetyka: metodyka katechezy przedszkolnej

P. mgr Anna Kośna » więcej

Język łaciński

Ks. dr hab. Jarosław Lipniak » więcej

Teologia dogmatyczna: eschatologia, Ekumenizm

Ks. mgr lic. Andrzej Majka » więcej

Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Homiletyka formalna i szczegółowa

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz » więcej

Prawo wyznaniowe, Prawo kanoniczne: kancelaria parafialna

Ks. dr Janusz Michalewski » więcej

Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa i wychowawcza, Psychologia pastoralna

P. mgr Marta Moneta » więcej

Muzyka kościelna I, Muzyka kościelna II, Muzyka kościelna III

Ks. dr Krzysztof Moszumański » więcej

Historia Kościoła powszechnego: starożytność i średniowiecze, Historia Kościoła powszechnego: nowożytna i współczesna, Historia Kościoła: nowożytność, Historia Kościoła: czasy współczesne

Ks. mgr lic. Damian Mroczkowski » więcej

Pedagogika, Katechetyka materialna, Katechetyka: metodyka katechezy gimnazjalnej, Katechetyka: metodyka katechezy szkoły ponadgimnazjalnej, Katechetyka: metodyka katechezy gimnazjalnej, Katechetyka: metodyka katechezy szkoły ponadgimnazjalnej

Ks. mgr lic. Julian Nastałek » więcej

Teologia dogmatyczna: wprowadzenie, Teologia dogmatyczna: sakramentologia, Teologia dogmatyczna: chrystologia, Teologia dogmatyczna: eklezjologia, Teologia dogmatyczna: mariologia, Teologia dogmatyczna: sakramentologia, Teologia dogmatyczna: trynitologia (Bóg Jed. w Tr.), Wprowadzenie w chrześcijaństwo: podstawowe prawdy wiary

Ks. dr Krzysztof Ora » więcej

Teologia dogmatyczna: protologia, Teologia dogmatyczna: trynitologia (Bóg Jed. w Tr.)

Ks. prof. PWT we Wrocławiu dr hab. Dominik Ostrowski » więcej

Liturgika: Liturgia Godzin, Liturgika: Eucharystia, Liturgika: posł. diak., Liturgika: posł. prezb.

Ks. mgr lic. Mirosław Rakoczy » więcej

Teologia pastoralna: szczegółowa (małżeństwo i rodzina), Teologia pastoralna: szczegółowa (cz. 1: duszpasterstwo), Teologia duchowości: wprowadzenie, Teol. duchowości: nurty i szkoły duchow., Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa

Ks. dr Władysław Terpiłowski » więcej

Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w Kościele (cz. 2: etyka seksualna), Teologia moralna szczegółowa (Chrześcijanin w Kościele)

Ks. mgr lic. Paweł Traczykowski » więcej

Patrologia, Język łaciński, J. łaciński z elem. jęz. greckiego, Język łaciński

Ks. dr Grzegorz Umiński » więcej

Teologia pastoralna: ogólna (wprowadzenie i istota Kościoła)

Ks. mgr Piotr Ważydrąg » więcej

Muzyka kościelna IV, Muzyka kościelna V, Muzyka kościelna VI

Ks. mgr lic. Tomasz Zięba » więcej

Liturgika: zagadnienia wstępne, Liturgika: Rok Liturgiczny, Liturgika: zag. wst., Lit. Godzin, rok lit., Liturgika: Eucharystia, sakramenty i sakramentalia, Wprowadzenie w chrześcijaństwo: celebr. misterium chrześc.