Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Wszyscy

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy w naszym ośrodku naukowym

Bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup świdnicki.

Biskup świdnicki. Święcenia prezbiteratu: 1969 (Wrocław). Święcenia biskupie: 25.03.2004 (Świdnica). Członek Rady Naukowej i Komisji Duchowieństwa Konf. Episkopatu Polski. Kierownik Katedry Antropologii Filozoficznej i Etyki na PWT we Wrocławiu. Wykładowca na PWT we Wrocławiu. Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej.

Profesor zwyczajny PWT we Wrocławiu (2001). Profesor nauk teologicznych (1999). Doktor habilitowany Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 1991. Doktor filozofii chrześcijańskiej (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 1976). Magister teologii fundamentalnej (Wydział Teologiczny KUL, 1975). Magister filozofii chrześcijańskiej (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL, 1973). Magister oraz Licencjat teologii (PWT Wrocław, 1971).

Adres:
Świdnicka Kuria Biskupia
pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
telefon: 74 85 64 400

Zajęcia w WSD: