Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Wszyscy

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy w naszym ośrodku naukowym

Ks. Prał. dr Stanisław Chomiak

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 1985 (Wrocław). Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Prepozyt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Dziekan dekanatu Bielawa. Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej.

Doktor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła (PWT Wrocław, 1997). Magister teologii (PWT Wrocław, 1985).

Adres:
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
pl. Stefana kard. Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa
telefon: 74 8334613
e-mail: kanclerz@diecezja.swidnica.pl

Zajęcia w WSD: