Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Wszyscy

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy w naszym ośrodku naukowym

Ks. mgr lic. Tomasz Zięba

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 2011 (Świdnica). Prefekt WSD Diecezji Świdnickiej. Członek Komisji Liturgicznej Diecezji Świdnickiej. Ceremoniarz katedralny Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej. Wykładowca na zaocznym studium teologii dla osób świeckich.

Licencjat z liturgii (Papieski Instytut Liturgiczny "S. Anselmo", Rzym, 2015). Magister teologii (PWT Wrocław, 2011).

Adres:
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica
telefon: 74 856 49 00
e-mail: x.tomasz.z@gmail.com
internet: wsd.liturgyworks.org

Zajęcia w WSD:

Zajęcia na studiach dla świeckich: