Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > WSD

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy WSD Diecezji Świdnickiej

Bp dr Marek Mendyk, Biskup świdnicki » więcej

Katechetyka materialna

Bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup Senior diecezji świdnickiej » więcej

Antropologia filozoficzna

Bp dr Adam Bałabuch, Biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. » więcej

Homiletyka materialna

Ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD » więcej

Teol. mor.: teoria i praktyka spowiedzi, Teologia pastoralna: wykłady specjalistyczne, Wychowanie fizyczne, Wprowadzenie w chrześcijaństwo: chrześcijańskie życie moralne


Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Fitych » więcej

Historia Kościoła w Polsce i na Śląsku

Ks. dr hab. Jarosław Lipniak » więcej

Teologia dogmatyczna: chrystologia, Teologia dogmatyczna: pneumatologia i charytologia, Ekumenizm

Ks. dr hab. Dominik Ostrowski prof. PWT we Wrocławiu » więcej

Liturgika: Liturgia Godzin, Liturgika: Eucharystia, Liturgika: Sakramenty i sakramentalia, Liturgika: posł. diak., Liturgika: posł. prezb.

Ks. dr Krzysztof Adamski » więcej

Katolicka nauka społeczna: zag. wst., człowiek, wspóln. rodz., Katolicka nauka społeczna: etyka polit., Katolicka nauka społeczna: etyka gospod.

Ks. dr Sławomir Augustynowicz » więcej

Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w świecie (cz. 2: teologia moralna społeczna)

Ks. dr Witold Baczyński » więcej

Filozofia przyrody

Ks. dr Robert Begierski » więcej

Teologia pastoralna: szczegółowa (cz. 2: parafia), Historia sztuki

Ks. dr Włodzimierz Binkowski » więcej

Prawo kanoniczne: wprowadzenie i Księga I, Prawo kanoniczne: Księgi VI i VII, Praktyka sądowa

Ks. dr Stanisław Chomiak » więcej

Historia Kościoła: starożytność, Historia Kościoła: średniowiecze

O. dr Wacław Chomik OFM » więcej

Teologia moralna: sakrament pojednania

Ks. dr Zbigniew Chromy » więcej

Teologia fundamentalna: eklezjologia

Ks. dr Arkadiusz Chwastyk » więcej

Prawo kanoniczne: Księga IV, Prawo kanoniczne: Księgi III i V, Prawo kanoniczne: małżeńskie

P. dr Tomasz Dziurla » więcej

Wstęp do filozofii, Etyka, Logika, Teoria poznania, Ogólna metodologia nauk, Proseminarium

Ks. dr Damian Fleszer » więcej

Katechetyka szczegółowa, Katechetyka: metodyka katechezy przedszkolnej, Katechetyka: metodyka katechezy gimnazjalnej

Ks. dr Marcin Gęsikowski » więcej

Historia i geografia biblijna, Stary Testament: Pięcioksiąg, Stary Testament: Księgi historyczne, Stary Testament: Księgi prorockie, Stary Testament: Księgi mądrościowe i Psalmy, Teologia biblijna, Język hebrajski, S. Testament: ćwiczenia

Ks. dr Paweł Kilimnik » więcej

Homiletyka materialna, Homiletyka formalna i szczegółowa

Ks. dr Radosław Kisiel » więcej

Historia filozofii: starożytność, Historia filozofii: średniowiecze, Historia filozofii: nowożytność, Historia filozofii: czasy współczesne

Ks. dr Marek Korgul » więcej

Katechetyka fundamentalna, Katechetyka: katechetyczne aspekty prawa edukacyjnego, Katechetyka: metodyka katechezy szkoły podstawowej, Dydaktyka ogólna

Ks. dr Andrzej Majka » więcej

Homiletyka formalna i szczegółowa

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz » więcej

Prawo wyznaniowe, Prawo kanoniczne: kancelaria parafialna

Ks. dr Janusz Michalewski » więcej

Psychologia rozwojowa i wychowawcza, Psychologia pastoralna, Psychologia osobowości, Integracja małej grupy, Komunikacja interpersonalna

Ks. dr Krzysztof Moszumański » więcej

Historia Kościoła: nowożytność, Historia Kościoła: czasy współczesne

Ks. dr Julian Nastałek » więcej

Teologia dogmatyczna: wprowadzenie, Teologia dogmatyczna: mariologia, Teologia dogmatyczna: eklezjologia, Wprowadzenie w chrześcijaństwo: podstawowe prawdy wiary

Ks. dr Krzysztof Ora » więcej

Teologia dogmatyczna: trynitologia (Bóg Jed. w Tr.)

Ks. dr Władysław Terpiłowski » więcej

Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w Kościele (cz. 1: cnoty)

Ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz » więcej

Wprowadzenie do Pisma Świętego, Nowy Testament: Ew. Synoptyczne i Dzieje Ap., Nowy Testament: Tradycja Janowa

Ks. mgr lic. Piotr Gołuch » więcej

Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w Kościele (cz. 2: etyka seksualna), Teologia moralna szczegółowa: chrześcijanin w świecie (cz. 1: bioetyka), Teologia moralna ogólna: zag. wstępne, Teologia moralna ogólna: fundament., Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa

Ks. mgr lic. Krzysztof Mielnik » więcej

Teologia duchowości: wprowadzenie, Teol. duchowości: nurty i szkoły duchow., Wprowadzenie w chrześcijaństwo: celebr. misterium chrześc.

Ks. mgr lic. Damian Mroczkowski » więcej

Katechetyka: metodyka katechezy szkoły ponadgimnazjalnej

Ks. mgr lic. Mirosław Rakoczy » więcej

Teologia pastoralna: ogólna (wprowadzenie i istota Kościoła), Teologia pastoralna: szczegółowa (cz. 1: duszpasterstwo)

Ks. mgr lic. Paweł Traczykowski » więcej

Patrologia, Język łaciński, Język grecki, Język nowożytny

Ks. mgr lic. Tomasz Zięba » więcej

Liturgika: zagadnienia wstępne, Liturgika: Rok Liturgiczny

P. mgr Anna Kośna » więcej

Język łaciński

P. mgr Marta Moneta » więcej

Muzyka kościelna I, Muzyka kościelna II, Muzyka kościelna III, Muzyka kościelna IV, Muzyka kościelna V, Fonetyka pastoralna

P. mgr Jolanta Sajdak » więcej

Język nowożytny

Ks. mgr Piotr Ważydrąg » więcej

Muzyka kościelna VI

P. lek. med. Andrzej Frejnagel » więcej

Medycyna pastoralna