Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > WSD

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy WSD Diecezji Świdnickiej

Ks. Prał. dr Marek Korgul

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 1985 (Wrocław). Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Konsultor i sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego Konf. Episkopatu Polski. Wikariusz biskupi ds. katechezy. Diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Koordynator diecezjalny Fundacji "Dzieło nowego Tysiąclecia". Ekspert MEN w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Rzeczoznawca do sprawy oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Adiunkt przy Katedrze Katechetyki na PWT we Wrocławiu. Wykładowca w WSD Diecezji Legnickiej. Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej. Wykładowca na zaocznym studium teologii dla osób świeckich.

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej (KUL, 1993). Licencjat teologii (PWT Wrocław, 1989). Magister teologii (PWT Wrocław, 1985).

Adres:
Dom Księży Profesorów
Pl. Wojska Polskiego 2a
58-100 Świdnica
telefon: 47 856 49 00
e-mail: katecheza@diecezja.swidnica.pl

Zajęcia w WSD:

Zajęcia na studiach dla świeckich: