Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Studia zaoczne

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy na studiach dla osób świeckich

Ks. dr Krzysztof Adamski » więcej

Katolicka nauka społeczna

Ks. dr Włodzimierz Binkowski » więcej

Prawo wyznaniowe, Prawo kan.: Ks. V, VI i VII

Ks. dr Zbigniew Chromy » więcej

Religiologia, Teologia fundamentalna, Teologia dogmatyczna: eschatologia

Ks. mgr Marcin Dolak » więcej

Wstęp do filozofii, Logika, Filozofia Boga z elementami filozofii przyrody, Teoria poznania, Ogólna metodologia nauk

P. dr Tomasz Dziurla » więcej

Historia filozofii: starożytność, Historia filozofii: średniowiecze

Ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz » więcej

Nowy Testament: Ew. Synoptyczne i Dzieje Ap., N. Testament: Listy św. Pawła, Listy Katolickie (bez 1-3 J)

Ks. mgr lic. Piotr Gołuch » więcej

Teologia moralna szczegółowa (Chrześcijanin w świecie)

Ks. dr Marek Korgul » więcej

Dydaktyka ogólna, Katechetyka fundamentalna, Katechetyka: katechetyczne aspekty prawa edukacyjnego

Ks. mgr lic. Andrzej Majka » więcej

Wprowadzenie w chrześcijaństwo

Ks. dr Janusz Michalewski » więcej

Psychologia ogólna

Ks. dr Krzysztof Moszumański » więcej

Historia Kościoła powszechnego: starożytność i średniowiecze, Historia Kościoła powszechnego: nowożytna i współczesna

Ks. mgr lic. Damian Mroczkowski » więcej

Pedagogika, Katechetyka: metodyka katechezy gimnazjalnej, Katechetyka: metodyka katechezy szkoły ponadgimnazjalnej

Ks. mgr lic. Julian Nastałek » więcej

Teologia dogmatyczna: chrystologia, Teologia dogmatyczna: eklezjologia, Teologia dogmatyczna: sakramentologia, Teologia dogmatyczna: trynitologia (Bóg Jed. w Tr.)

Ks. mgr lic. Mirosław Rakoczy » więcej

Teologia pastoralna: szczegółowa (małżeństwo i rodzina)

Ks. dr Władysław Terpiłowski » więcej

Teologia moralna szczegółowa (Chrześcijanin w Kościele)

Ks. mgr lic. Paweł Traczykowski » więcej

Patrologia, Język łaciński, J. łaciński z elem. jęz. greckiego

Ks. mgr lic. Tomasz Zięba » więcej

Liturgika: zag. wst., Lit. Godzin, rok lit., Liturgika: Eucharystia, sakramenty i sakramentalia