Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Studia zaoczne

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy na studiach dla osób świeckich

Ks. Kan. mgr lic. Mirosław Rakoczy

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 24.05.2003 (Legnica). Ojciec duchowny alumnów w WSD Diecezji Świdnickiej. Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej. Wykładowca na zaocznym studium teologii dla osób świeckich.

Doktorant Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki specj. duszpasterstwo rodzin (KUL). Licencjat nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej i katechetyki specj. duszpasterstwo rodzin (KUL 2009). Absolwent podyplomowego Studium z Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla duchowieństwa KUL. Absolwent podyplomowego Studium w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL. Magister teologii (PWT Wrocław, 2003).

Adres:
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica
telefon: 74 856 49 00

Zajęcia w WSD:

Zajęcia na studiach dla świeckich: