Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wykładowcy > Studia zaoczne

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Wykładowcy na studiach dla osób świeckich

Ks. dr Zbigniew Chromy

Prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia prezbiteratu: 2004 (Świdnica). Sekretarz referatu ds. formacji stałej duchowieństwa. Duszpasterz miłośników klasycznej liturgii rzymskiej w diecezji świdnickiej. Delegat biskupa świdnickiego ds. oceny treści religijnych (cenzor diecezjalny). Wykładowca w WSD Diecezji Świdnickiej. Adiunkt przy Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii na PWT we Wrocławiu. Wykładowca na zaocznym studium teologii dla osób świeckich w świdnickim punkcie dydaktycznym PWT we Wrocławiu.

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej (KUL, 2010). Licencjat teologii fundamentalnej (KUL, 2007). Magister teologii (PWT Wrocław, 2004).

Adres:
Parafia pw. Św. Jerzego i MB Różańcowej
ul. W. Andersa 120
58-304 Wałbrzych
telefon: 74 847 72 80

Zajęcia w WSD:

Zajęcia na studiach dla świeckich: