Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wydawnictwo > Publikacje

Wyślij link znajomemu Drukuj stronę

Powrót

Świdnickie Studia Teologiczne - Rok 13 (2016) nr 1

Do koszyka
Opis
Rok 13 (2016) nr 1
 
Redaktor wydania: ks. Janusz Michalewski
Ilość stron: 166.
 
Zawartość:
 
 • Od Redakcji
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Ks. Jan Babacz, Antropologia Immanuela Kanta
 • Bogusław Jasiński, Filozoficzna utopia Herberta Marcusego i jej konsekwencje społeczne
 • Krystyna Laszczyńska-Fankanowska, Biblijne konteksty myśli C. K. Norwida
 • Ks. Józef Mandziuk, Początek drogi pojednania polsko-niemieckiego (w 50-lecie wymiany listów biskupów polskich i niemieckich)
 • Andrzej Prasał, Z dziejów kultury muzycznej w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca męczennika w Starym Waliszowie
 • Ks. Jerzy Tupikowski CMF, Od „granic języka” do języka poza granicami logiki. Elementy teologii naturalnej w myśli L. Wittgensteina
 • Robert Zgorzelak, Droga wzrastania do posługi biskupiej i prymasowskiej Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1901-1930
 
RECENZJE 
 • Roger Crowley. Morskie imperia. Batalia o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521-1580. Przełożył Tomasz Hornowski. Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 2012 ss. 403 (rec. bp Andrzej F. Dziuba)
 • Dydaktyka Filozofii (Tom V). Etyka, część I. Koncepcje etyki (ss. 439);  Etyka, część II. Filozoficzna etyka życia spełnionego (ss. 633), red. ks. S. Janeczek, A. Starościc. Wydawnictwo KUL.  Lublin 2016 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Tomasz Dziurla, Dialogiczny paradygmat filozofii Martina Bubera na tle współczesnej filozofii dialogu, Świdnica 2016, ss. 172 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Bogusław Jasiński, Miłość, Wydawnictwo ETHOS, Warszawa 2015, str. 271 (rec. Magdalena Strzałkowska)
 • Ks. Stanisław Kowalczyk, Idea duszy - w refleksji filozoficznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Ks. Stanisław Kowalczyk, Światopogląd chrześcijański. Wybrane problemy. Norbertinum, Lublin 2016, ss. 308 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Walid Phares. The Coming Revolution. Struggle for Freedom in the Middle East. Threshold Editions. New York – London – Toronto – Sydney 2010 ss. XVI + 383 (rec. bp Andrzej F. Dziuba)
 • Ks. Grzegorz Poźniak, Katalog organów diecezji opolskiej, część I-II, Opole 2014-2015, ss. 240 i 266 (rec. Andrzej Prasał)
 • Aleksander Scheman, Liturgia śmierci i kultura współczesna, tłum. J. Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015, ss. 160 (rec. ks. Jacek Froniewski)
 • Ks. Marian Szymonik, Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 389 (rec. bp Ignacy Dec) 
 • Kirill Voytsel, Menschlichkeit Gottes. Proludzki charakter bytu i działania Boga w interpretacji Karla Bartha, Świdnica 2013, ss. 362 (rec. ks. Jarosław M. Lipniak)


Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania za darmo (kliknij w ikonkę poniżej, rozmiar pliku 1,7 MB):