Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wydawnictwo > Publikacje

Wyślij link znajomemu Drukuj stronę

Powrót

Świdnickie Studia Teologiczne - Rok 12 (2015) nr 2

Do koszyka
Opis
Rok 12 (2015) nr 2
 
Redaktor wydania: ks. Janusz Michalewski
Ilość stron: 168.
 
Zawartość:
 
 • Od Redakcji
 
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Ks. Jan Babacz, Zagadnienie celowości w myśli Immanuela Kanta
 • Olga Cyrek, Przedstawienia Chrystusa pod postacią anioła w nowożytnej ikonografii na Rusi. Wyjaśnienie teologiczne
 • Krystyna Laszczyńska-Fankanowska, Norwidowe refleksje o pracy w świetle encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”
 • Ks. Jarosław Lipniak, Usprawiedliwiający wymiar sakramentu święceń
 • Elżbieta Markiewicz, Kondycja współczesnej rodziny w zakresie wychowania opiekuńczego
 • Andrzej Prasał, Muzyka w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Roztokach – rys historyczny 
 • Ks. Jerzy Tupikowski CMF, Antropologiczne i aksjologiczne podstawy zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si” oraz wybranych aspektów katolickiej nauki społecznej  
RECENZJE 
 • Josef Beránek, Václav Vacek, Měl jsem štěstí na lidi, Vyšehrad, Praha 2014, ss. 280 (ks. Krzysztof Adamski)
 • Budowniczy mostów pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974, Wrocław 2015, ss.194 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Przebaczamy. Jak polscy biskupi zapoczątkowali pojednanie z Niemcami?, Gmina Wrocław, Narodowe Centrum Kultury, 2015, ss. 280 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Bogusław Jasiński, Popiełuszko ZAsłyszany, Warszawa 2010, ss. 108 (rec. Andrzej Bira)
 • Tomasz Krzyżak, Nie mam nic do stracenia. Abp Józef Michalik. Biografia. Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2015. ss. 420 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Ks. Przemysław Pojasek, Jezus Chrystus współczesnych ateistów, Świdnica 2012, ss. 125 (rec. ks. Jarosław Lipniak)
 • Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, red. Edward Kasperski i Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014 (rec. Jacek Aleksander Prokopski)
 • Manuel Schlägl, Mystik – Atheismus – Dunkle Nacht. Johannes vom Kreuz und Terese von Lisieux im Gespräch mit dem neuzeitlichen Atheismus, Regensburg 2013, s. 403 (rec. Ks. Jerzy Machnacz)
 • Maria Szymanowicz, Propozycje pieśni na niedziele, uroczystości i święta roku liturgicznego, wydanie drugie rozszerzone, dodatek nutowy, Lublin 2013, ss. 150 (rec. Andrzej Prasał)
 • THEOFOS. Czasopismo teologiczno-filozoficzne. Sekcja filozofii. Patronat - Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 2015 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Arcybiskup Stanisław Wielgus, Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia,  Warszawa 2014. ss. 461 (rec. bp Ignacy Dec)
 

Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania za darmo (kliknij w ikonkę poniżej, rozmiar pliku 1,5 MB):