Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wydawnictwo > Publikacje

Wyślij link znajomemu Drukuj stronę

Powrót

Świdnickie Studia Teologiczne - Rok 12 (2015) nr 1

Do koszyka
Opis
Rok 12 (2015) nr 1
 
Redaktor wydania: ks. Janusz Michalewski
Ilość stron: 168.
 
Zawartość:
 
 • Od Redakcji
 
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Ks. Krzysztof Adamski, Krytyka cywilizacji technokratycznej w ujęciu filozofów społecznych „szkoły frankfurckiej” oraz jej konsekwencje dla refleksji chrześcijańskiej
 • Ks. Jan Babacz, Estetyka Immanuela Kanta
 • Krystyna Jaskulska-Tomala, Kierkegaard czyli radość życia
 • Krystyna Laszczyńska-Fankanowska, „Miłości – która wszystko to stworzyła. A wszystko piękne!”. Norwidowe ujęcie piękna
 • Andrzej Prasał, Z dziejów muzyki kościelnej w Gorzanowie
 • Anna Sutowicz, Klasztory magdalenek i ich miejsce w miastach Śląska i pogranicza łużyckiego w okresie średniowiecza
 
RECENZJE 
 • Stanislav Balík, Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2013, ss. 400 (rec. ks. Krzysztof Adamski)
 • Bp Ignacy Dec, Siejba słowa. T. 35. Być solą ziemi. Część III.  Homi¬lie i rozważania trzeciego  kwartału roku 2013, Świdnicka Kuria Biskupia, Świdnica 2015, ss. 343; Siejba słowa. T. 36. Być solą ziemi. Część IV. Homilie i rozważania z czwartego  kwartału roku 2011, Świdnicka Kuria Biskupia, Świdnica 2015, ss. 365 (rec. ks. Stanisław Kowalczyk)
 • Dydaktyka filozofii. Epistemologia, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 565 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Bogusław Jasiński, Modlitwy, Warszawa 2012, ss. 112 (rec. Andrzej Bira)
 • Bogusław Jasiński, Nie napisany wiersz, Warszawa 2012, ss. 52; Po drugiej stronie wiersza, Warszawa 2012, ss. 84; Popiełuszko ZAsłyszany, Warszawa 2013, ss. 108; ZAsłyszenia, Warszawa 2013, ss. 140 (rec. Małgorzata Jaszczuk-Surma)
 • Ks. Sylwester Jaśkiewicz, Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim,  Pallottinum - Poznań 2015, ss. 288 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Marcus Knaup, Leib und Seele oder mind and brain? Zu einem Paradigmenwechsel im Menschenbild der Moderne, Freiburg – München 2012, s. 664 (rec. ks. Jerzy Machnacz)
 • Misericordia et Veritas. Księga Jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca. Tom I. Wokół osoby. Tom II. W darze, red. ks. Andrzej Tomko, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2014, ss. 474 + 455 (rec. bp Andrzej F. Dziuba)
 • Herbert Schambeck, Sein und Sollen. Grundfragen der Philosophie des Rechtes und des Staates, Hg.: H. F. Köck, C.H. del Llano, A. Incampo, A. Szmyt, Berlin 2014, s. 487 (rec. Ks. Jerzy Machnacz)
 • Wokół pojęcia świętości. W nawiązaniu do życia i myśli św. Jana Pawła II, red. W. Dłubacz, Stalowa Wola 2014, s. 240 (rec. bp Ignacy Dec)
 • Zadania współczesnej metafizyki (17). Spór o początek i koniec życia ludzkiego, red. A. Maryniarczyk SDB,   A. Gudaniec, Z. Pańpuch. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2015, ss. 550 (rec. bp Ignacy Dec)
 
 

Publikacja dostępna w formacie PDF do pobrania za darmo (kliknij w ikonkę poniżej, rozmiar pliku 1,4 MB):