Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wydawnictwo > Publikacje

Wyślij link znajomemu Drukuj stronę

Powrót

Ks. R. Begierski, Przestrzeń liturgiczna w myśli teologicznej Josepha kardynała Ratzingera - Benedykta XVI (Biblioteka Diecezji Świdnickiej 27)

Opis

Ks. R. Begierski, Przestrzeń liturgiczna w myśli teologicznej Josepha kardynała Ratzingera - Benedykta XVI

Adalbertus – Wydawnictwo WSD Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2013.

Seria: Biblioteka Diecezji Świdnickiej (nr 27)

244 s., okładka miękka.

ISBN: 978-83-60663-74-5


Ze wstępu:

Zainteresowanie teologiczną refleksją Kardynała spotęgowało się po jego wyborze na Stolicę Piotrową 19 kwietnia 2005 roku. Wydaje się, że krytyczne uwagi dotyczące recepcji liturgicznej reformy Vaticanum II, zauważalne nawet podczas pobieżnej lektury jego dzieł, po wyborze Ratzingera na Stolicę Piotrową stały się boźdzcem do bardziej gruntownego studium jego teologii liturgii.

Na kanwie przemyśleń tego współczesnego nam wybitnego myśliciela, a do niedawna głowy Kościoła katolickiego, rodzi się refleksja nad tym, że podobnie jak w przeszłości dziejów Kościoła, tak i dziś, nie jest bez znaczenia to, jak świątynia jest zbudowana, jaki jest jej kształt, co wyrażają proporcje poszczególnych elementów strukturalnych, na jakim planie ją wzniesiono, w którym kierunku jest zorientowana. Te zwenętrzne, strukturalno-przestrzenne elementy są wyrazem teologicznych treści, które niesie ze sobą świątynia – treści nieobcych naszemu purpuratowi.

Oczywiście, autor niniejszego opracowanie nie ma ambicji definitywnego przedstawienia koncepcji przestrzeni liturgicznej według Josepha Ratzingera. Omówienie bogactwa wątków i głębi refleksji teologicznej Kardynała znacznie przekracza ramy niniejszego studium. Toteż celem pracy jest zarysowanie głównych wątków Ratzingerowskiej refleksji nad tworzeniem sakralnej przestrzeni liturgicznej.


Ks. Robert Begierski, prezbiter diecezji świdnickiej. Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk J. Em. Henryka Kardynała Gulbinowicza 27 maja 1995 roku. Zaraz po święceniach odbył studia licencjacko - doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1995-2001). Po erygowaniu diecezji świdnickiej został powołany na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego w Wałbrzychu. Od czerwca 2006 roku pierwszy proboszcz nowopowstałej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Bielawie. W 2009 roku ukończył studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury i Sztuki.

W Świdnickiej Kurii Biskupiej pełni funkcję Dyrektora Referatu d.s. Sztuki Sakralnej. Jest również wykładowcą teologii pastoralnej, historii sztuki i konserwacji zabytków. Piastuje także urząd wicedziekana dekanatu Bielawa.