Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Wydawnictwo > Publikacje

Wyślij link znajomemu Drukuj stronę

Powrót

I. Zogas-Osadnik, Przebóstwienie (theosis) jako kategoria antropologiczna w ujęciu św. Grzegorza Palamasa (Biblioteka Diecezji Świdnickiej 24)

Opis

Iwona Zogas-Osadnik, Przebóstwienie (Theosis) jako kategoria antropologiczna w ujęciu św. Grzegorza Palamasa (1296-1359).

Adalbertus - Wydawnictwo WSD Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2012.

Seria: Biblioteka Diecezji Świdnickiej (nr 24)

373 s., okładka miękka.

ISBN: 978-83-60663-59-2


Ze Wstępu:

Człowiek jako najważniejsze ze stworzeń boskich odzwierciedla to co jest boskie. Bóg dał człowiekowi rozum jako piękny dar, czyniąc go swoim krewnym. Bóg przewidział także obdarowanie człowieka najwyższym dobrem, jakim jest zjednoczenie z Bóstwem, nazywane przez ojców Kościoła ‘przebóstwieniem’ lub ‘ubóstwieniem’. W pracy zamierzamy ukazać aspekt antropologiczny wyłoniony z teologicznej doktryny Palamasa dotyczącej problemu przebóstwienia człowieka. Ukazany zostanie wymiar natury ludzkiej w procesie przebóstwienia oraz jej udział w tym procesie, a także główny cel przebóstwienia u Palamasa, czyli harmonia duszy i ciała, która staje się gwarancją zjednoczenia z Bogiem w życiu doczesnym. W pracy tej będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można traktować przebóstwienie jako kategorię antropologiczną, czym ono jest i w jaki sposób człowiek może go dostąpić. W pracy zostanie zastosowana metoda historyczna z elementami analizy i syntezy. Analiza dotyczyć będzie wglądu w historyczne podłoże życia i twórczości Grzegorza Palamasa, w okresie rozwoju jego myśli oraz doktryny. Dotknięty zostanie problem przebóstwienia w dziełach myślicieli wczesnochrześcijańskich, a także ogólna charakterystyka twórczości Palamasa...