Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
TPS > Kronika

Wesprzyj Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej dokonująć wpłaty ofiary online
Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika Towarzystwa Przyjaciół WSD - rok 2015

11.01.2015 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Do świdnickiego "domu ziarna" w Niedzielę Chrztu Pańskiego zawitali Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej: prezesi Towarzystwa Przyjaciół WSD, studenci świeccy oraz uczestnicy sesji "Drogami Wiary i Rozumu". Było to spotkanie opłatkowe.

Na początku nasi goście, wraz z alumnami uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Swoją refleksję oparł na Ewangelii, opisującej moment chrztu Jezusa w Jordanie. Zbawiciel nie boi się stanąć pośród grzeszników oraz przyjąć chrzest, który odpuszcza grzechy, dając wzór pokory i jedności z ludźmi.

Kolejną częścią spotkania był spektakl teatralny pt.:"Tajemnice Eucharystii", przygotowany przez grupę teatralną ze Świebodzic z parafii p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego, który odbył się w auli naszego seminarium.

Spotkanie zakończyło się obiadem w refektarzu, podczas którego alumni roku drugiego przedstawili jasełka oraz odbyło się dzielenie opłatkiem wszystkich naszych gości wraz z klerykami.

11.01.2015 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe w Bielawie

W niedzielne popołudnie grupa alumnów naszego seminarium przybyła do Bielawy, na spotkanie opłatkowe wspólnoty parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarza ks. prał. Stanisława Chomiaka, proboszcza parafii oraz kanclerza kurii biskupiej. Na opłatku byli obecni również ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium oraz ks. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów.

Na początku nasi alumni przedstawili spektakl pt.:"Brat Naszego Boga", traktujący o św. Bracie Albercie Chmielowskim. Następnie wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd oraz występu chóru parafialnego, którego swoim głosem wspomógł ksiądz wicerektor.

Spotkanie zakończyło się przemówieniem dziekana alumnów, w którym to podziękował wszystkim zebranym na auli za wsparcie szczególnie duchowe wszystkich formujących się w naszym seminarium kleryków.

28.01.2015 (środa)
Św. Tomasza z Akwinu

Dzisiaj w liturgiczne wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na Eucharystii obecni byli również niektórzy wykładowcy naszego seminarium. Główny celebrans w swojej homilii nawiązywał głównie do postaci wielkiego średniowiecznego teologa i filozofa, podkreślając jego ogromne zasługi dla całego Kościoła.

Po Eucharystii, alumni oraz nasi goście udali się do auli, gdzie odbył się wykład ks. prof. dr hab. Jerzego Machnacza pt.: "Myśl św. Tomasza z Akwinu w ontologii Hedwigi Conrad-Martius". Ostatnim punktem uroczystości była wspólna kolacja na refektarzu.

Wybierz kronikę