Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
TPS > Kronika

Wesprzyj Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej dokonująć wpłaty ofiary online
Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika Towarzystwa Przyjaciół WSD - rok 2013

13.01.2013 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Do świdnickiego "domu ziarna" w Niedzielę Chrztu Pańskiego zawitali Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej: prezesi Towarzystwa Przyjaciół WSD, studenci świeccy oraz uczestnicy programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Było to spotkanie opłatkowe.

Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej na okolicznościowy wykład pasterza Kościoła lokalnego, którego tytuł brzmiał: "Na skrzydłach wiary i rozumu: rozumieć aby wierzyć, czy wierzyć by rozumieć?". 

Po przedłożeniu wykładu, miał miejsce krótki pokaz artystyczny w klimacie świątecznym alumnów drugiego roku przebranych w stroje ludowe górali żywieckich. Po nim przyszedł czas na łamanie się opłatkiem, poprzedzony życzeniami dziekana alumnów, p. Ewy Miałkowskiej - prezes Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz bp. Ignacego Deca.

Ostatnim punktem spotkania był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu.

 

19.01.2013 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W świdnickim "domu ziarna" odbyła się 5. sesja programu "Drogami Wiary i Rozumu". Tradycyjnie rozpoczęło się ona Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski, wykładowca Biblii na PWT we Wrocławiu z wykładem: "Wiara Maryi".  Po krótkiej przerwie na kawę swoje przedłożenie przedstawił ks. dr Jacek Kacprzak, wykładowca teologii moralnej w WSD w Łodzi. Jego tytuł brzmiał: "Sumienie: kręgosłup człowieka wierzącego". Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

19.01.2013 (sobota)
Opłatkowe spotkanie w Goczałkowie

Alumni czwartego roku udali się wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem do Goczałkowa. Odbyło się tam spotkanie opłatkowe dla Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, które rozpoczęło się Mszą Świętą. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz rektor.

16.02.2013 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W pierwszą sobotę Wielkiego Postu odbyła się już 6. sesja programu "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w katedrze świdnickiej, podczas której została udzielona posługa lektoratu alumnom kursu trzeciego. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy pod tytułem "Wiara Apostołów" poprowadził ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz, wykładowca Pisma Świętego w świdnickim seminarium. Po krótkiej przerwie na kawę swoje przedłożenie przedstawił ks. dr Jacek Grzybowski, wykładowca filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego tytuł brzmiał: "Współczesna siła ateizmu - projekt cywilizacji bez Boga i religii.  Realność czy utopia?". Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

09.03.2013 (sobota)
Kolejne spotkanie "DWiR"

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce 7. spotkanie sesji "Drogami Wiary i Rozumu". Tradycyjnie rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium i koordynator tego programu. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Janusz Michalewski, pełnomocnik rektora ds. nauki i wykładowca psychologii w seminarium.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy pod tytułem Wiara w świetle "szkiełka i oka" psychologii  wygłosił ks. dr Janusz Michalewski. Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład przedstawił ks. dr Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej i wykładowca historii Kościoła w seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: Krzyż i miecz: krucjaty i święte wojny. Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

06.04.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim seminarium miało miejsce już ósme spotkanie z cyklu "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjnie Eucharystią w kaplicy głównej z asystą alumnów, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz, teolog fundamentalny i wykładowca w WSD w Koszalinie.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. dr Zbigniew Chromy, wykładowca teologii fundamentalnej w świdnickim seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Bóg w religiach niechrześcijańskich a wiara Kościoła". Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz: "Teologia fundamentalna w życiu, czyli jak uzasadniać wiarę dzisiaj?". Obydwa bloki wykładowe zakończyły się podsumowującymi dyskusjami.

13.04.2013 (sobota)
Wiosenne sympozjum teologiczne

Już po raz kolejny odbyło się w świdnickim "domu ziarna" wiosenne sympozjum teologiczne, którego tytuł brzmiał tak, jak hasło XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów obradującego w październiku ubiegłego roku w Watykanie: "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej".

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Oprócz wspólnoty seminaryjnej zebrali się na niej także księża prelegenci i wykładowcy, księża neoprezbiterzy, którzy przeżywali tego dnia swój dzień skupienia, studenci świeccy oraz przyjaciele seminarium. Podobnie jak we czwartek tak i tym razem liturgię uświetniły swoim śpiewem połączone siły scholi liturgicznej i zespołu muzycznego.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium dokonał otwarcia sympozjum. Spotkanie poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor.

Pierwszym prelegentem tego sympozjum był biskup świdnicki, który wygłosił wykład: "Kościół ewangelizowany i ewangelizujący". Kolejnym był o. Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik prasowy zakonów w Polsce, a tematem konferencji którą przedłożył było: "Nowa ewangelizacja a nowe media". Ostatni wykład pierwszej części sympozjum zatytułowany: "Jezus Chrystus, ewangelizator" przedłożył ks. dr Stanisław Szczepaniec, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Po dyskusji i krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. dr Krzysztof Ora, wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium, o tytule: "Przemiany w parafii a nowa ewangelizacja. Miejsce ruchów charyzmatycznych w Kościele". Po nim konferencję zatytułowaną: "Przekazywać wiarę, wychowywać człowieka" przedłożył o. prof. PWT dr hab. Jacek Kiciński CMF z Wrocławia. Ostatnim prelegentem był ks. dr Krzysztof Adamski, wykładowca katolickiej nauki społecznej w "domu ziarna" z wykładem: "Konteksty nowej ewangelizacji".

Obrady zakończyło podsumowanie ks. dr. Dominika Ostrowskiego. Po nim wszyscy uczestnicy sympozjum udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

25.04.2013 (czwartek)
Msza o powołania

W czwartek w Tygodniu Modlitw o Powołania, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby razem z braćmi i siostrami zakonnymi oraz przyjaciółmi naszego seminarium modlić się za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mszę Świętą pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła lokalnego, poprzedziło nabożeństwo powołaniowe, które poprowadził ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie wzmożonej ewangelizacji we współczesnym świecie , której musi towarzyszyć pokora, nie szukająca własnej chwały we wszelkich działaniach duszpasterskich, ale chwały Boga. Podkreślił również konieczność znalezienia złotego środka w walce duchowej, pomiędzy niedostrzeganiem działania złego ducha, a jego przeakcentowaniem. Na koniec zachęcał wszystkich przygotowujących się do stanu duchownego, aby zawsze świadczyli swoja przynależność do Chrystusa poprzez strój duchowny.

11.05.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Tradycyjnie rozpoczęło się ono w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza Mszą Świętą. Przewodniczył jej ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor i koordynator programu DWiR. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Grzegorz Strzelczyk, teolog dogmatyczny z Katowic.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Słynne herezje i co z nich wynika". Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. mgr lic. Piotr Dębski, muzykolog i doktorant w Instytucie Muzykologii KUL, którego tytuł brzmiał: "Muzyczna Kultura Kościoła: Wielka wiara, wielkie dzieła". Obydwa bloki wykładowe zakończyły się podsumowującymi dyskusjami.

02.06.2013 (niedziela)
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej przyjechało z pielgrzymką do Świdnicy. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o świadectwie wiary jakie dał Izraelitom rzymski setnik z dzisiejszej Ewangelii. Wskazał także, że Kościół jest drogą, która prowadzi do Boga.

Pod koniec Najświętszej Ofiary głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół. Podziękowali oni za wszystko i złożyli księżom przełożonym oraz alumnom życzenia.

Po Eucharystii wszyscy przenieśli się do ogrodu seminaryjnego, gdzie miał miejsce piknik. Podczas niego na scenie występowali różni ludzie, m. in. zespół "Jerusalem" z Jaroszowa czy alumni należący do zespołu muzycznego "The Clouds". Głos zabrał także ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem litanii do Serca Pana Jezusa.

08.06.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim seminarium miało miejsce ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjnie Eucharystią w kaplicy głównej z asystą alumnów, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak, przedstawiciel Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego i wykładowca teologii dogmatycznej w świdnickim seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Katolicy i protestanci. Co nas dzieli, co nas łączy?". Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor i koordynator programu DWiR: "Eucharystia: źródło i szczyt wiary Kościoła". Obydwa bloki wykładowe zakończyły się podsumowującymi dyskusjami.

03.10.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów. Rozważania różańcowe przygotowały natomiast siostry jadwiżanki.

Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o palącej potrzebie głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie oraz o wskazówkach, jakich Pan Jezus udziela głoszącym. Zachęcał do wytrwałej modlitwy za ewangelizatorów.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Pawła VI o nowe powołania.

12.10.2013 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

Ci, którzy kochają Jezusa, nie mogą nie dawać o tym świadectwa.

W seminarium świdnickim miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014, na którą przybyło wielu gości. Wśród nich był abp Józef Kupny, arcybiskup metropolita wrocławski. On też przewodniczył Eucharystii w katedrze, na której obecni byli m. in. bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Gość z Wrocławia wygłosił również homilię. Zachęcał w niej studentów, aby poprzez studia i pomoc profesorów poznawali słowo Boże i przez to odpowiadali sobie kim są w oczach Pana Boga. Na zakończenie stwierdził, iż teolodzy to ludzie, którzy są posłani, aby karmić ludzi wiarą.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Następnie ks. prof. PWT dr. hab. Andrzej Tomko, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego roku. Było też przemówienie przedstawiciela kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2012/2013. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny abp. Józefa Kupnego.

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

16.10.2013 (środa)
Koncert zespołu w Polanicy

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu muzycznego "The Clouds" udali się z wizytą do parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju. Wzięli tam udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji polanickich dni z bł. Janem Pawłem II, przygotowując jej oprawę muzyczną. Po Eucharystii dali natomiast koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej w Regionalnej Szkole Turystycznej noszącej imię polskiego papieża.

Wizyta zespołu muzycznego zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez TPS z Polanicy.

19.10.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce pierwsze w tym roku akademickim spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", w której udział biorą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, dobroczyńcy i sympatycy oraz pasjonaci wiedzy i kultury katolickiej.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Główny celebrans wygłosił także homilię.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbył się wykład p. Michała Boguckiego, artysty i ikonopisarza, zatytułowany: "Ikona: okno na Boga".  Po krótkiej dyskusji oraz przerwie na kawę p. Michał opowiedział o swoich wspomnieniach z Gruzji.

07.11.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Ustawiczna młodość w Bogu jest wspaniałą sprawą!

W pierwszy czwartek listopada wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo wypominkowe, które poprowadził ks. Tomasz Federkiewicz, wikariusz parafii katedralnej.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Zachęcał w niej do dbania o młodość swojego ducha, która może dokonywać się w Panu Bogu, do oddawania swojego życia Panu Jezusowi oraz do prowadzenia zagubionych ludzi do prawdziwego szczęścia, jakim jest sam Bóg.

Po homilii nastąpiło przedstawienie Mariusza Pawlaka, alumna roku szóstego, jako kandydata do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumn został publicznie przedstawiony jako ten, który bezpośrednio przygotowuje się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się mu przyglądał, aby móc ocenić, czy może w przyszłości zostać kapłanem.

Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa o powołania papieża Pawła VI.

23.11.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. Pawła Wołczańskiego, ojca duchownego seminarium legnickiego. Dotyczył on duchowości, a jego tytuł brzmiał: "Jak działa modlitwa". Po krótkiej dyskusji oraz przerwie na kawę miała miejsce część praktyczna.

05.12.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek grudnia wspólnota seminaryjna tradycyjnie udała się na Eucharystię do katedry. Mszy Świętej roratniej, którą poprzedziło nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Do katedry przybyli także postulanci i księża przełożeni zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Klaretynów.

Pasterz Kościoła świdnickiego wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie modlitewnego czuwania, które jest gwarantem stabilności budowanego przez każdego człowieka domu swojego życia. Zachęcał zgromadzonych w kościele do radosnego wyznawania i głoszenia Pana Jezusa.

Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa o powołania papieża Pawła VI.

14.12.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. Krzysztofa Wiśniewskiego, ojca duchownego seminarium legnickiego. Dotyczył on dogmatyki, a jego tytuł brzmiał: "Przenajświętsza Trójca Osób - Bóg Jedyny". Miał on swoje miejsce w dwóch panelach: wykładowym i dyskusyjnym, które podzielone zostały krótką przerwą na kawę.

Wybierz kronikę