Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
TPS > Kronika

Wesprzyj Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej dokonująć wpłaty ofiary online
Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika Towarzystwa Przyjaciół WSD - rok 2012

08.01.2012 (niedziela)
Wizyta prezesów Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

Do świdnickiego "domu ziarna" przyjechali prezesi Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Po Eucharystii wszyscy udali się do auli, gdzie miało miejsce przedstawienie pt. "Kolędnicy". Spotkanie opłatkowe nie obyło się oczywiście bez składania sobie życzeń oraz śpiewu kolęd. Właśnie na wspólne kolędowanie po obiedzie zaprosili organiści seminaryjni.

    

01.03.2012 (czwartek)
Wyjazd do Strzegomia na spotkanie z TPS

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium wraz z ośmioma alumnami udał się do parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej w Strzegomiu na spotkanie z parafialnym oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.

Po Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz rektor, na plebanii odbyło się spotkanie. Uczestniczyła w nim również młodzież angażująca się w życie parafii.

20.10.2012 (sobota)
Rozpoczęcie programu "Drogami Wiary i Rozumu"

Mszą Świętą w kaplicy pw. Dobrego Pasterza w seminarium rozpoczął się dwuletni program formacyjno-edukacyjny "Drogami Wiary i Rozumu", który ma na celu przybliżyć tematykę wiary w perspektywie trwającego Roku Wiary. Eucharystii przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor i dyrektor programu "Drogami Wiary i Rozumu". Mówił w niej o symbolu tego programu, który przedstawia labirynt z katedry w Chartres we Francji, a który można uznać za obraz ludzkiego życia na ziemi. Dojście do jego centrum pojmowane może być jako doskonałe poznanie siebie samego, zaś niezbędną pomocą w dotarciu do tego miejsca jest łaska Boża.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli na właściwą część spotkania. Pierwszym prelegentem był ks. dr Krzysztof Marcjanowicz, liturgista i pracownik Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w Watykanie. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Kościół otwarty na świat czy światowość wlewająca się w Kościół? W 50 lat po Soborze Watykańskim II". Po krótkiej przerwie swój wykład "Katechizm w służbie wiary. W 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego" wygłosił ks. dr Marek Korgul, katechetyk i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Spotkanie zakończyło się dyskusją związaną z tematyką wykładów.

03.11.2012 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W seminarium miało miejsce drugie spotkanie programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast ks. Wojciech Drab, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Mówił w niej o potrzebie łączenia własnej woli z wolą Bożą, po to by objawiała się Jego chwała w naszym życiu.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Święty teatr: wiara w dymie kadzideł". Po krótkiej przerwie ks. Łukasz Czaniecki, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju, wygłosił wykład: "Biblijni mężowie wiary: Abraham, Mojżesz, Dawid i Eliasz". Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją.

15.12.2012 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W seminarium miało miejsce kolejne spotkanie programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjnie Mszą Świętą w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy poprowadził ks. dr Bolesław Orłowski, wykładowca prawa kanonicznego na PWT we Wrocławiu. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Wiara poukładana w paragrafy. Po co nam Kodeks Prawa Kanonicznego?". Po krótkiej przerwie ks. dr Marcin Gęsikowski, wykładowca Biblii w seminarium świdnickim, wygłosił wykład: "Kobiety Biblii w malarstwie". Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

Wybierz kronikę