Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
TPS > Formacja

Wesprzyj Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej dokonująć wpłaty ofiary online
Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Formacja duchowa dla Towarzystwa Przyjaciół

Seminarium pragnie wychodzić z propozycjami dla naszych Przyjaciół w zakresie dodatkowej formacji duchowej. 

Prezesi kół TPS przyjeżdżają do naszego seminarium wiosną na dzień skupienia.

Na początku czerwca corocznie odbywa się pielgrzymka Towarzystwa Przyjaciół do katedry świdnickiej, aby wspólnie modlić się o potrzebne łaski dla nich i dla naszego seminarium.

Doroczna pielgrzymka do katedry świdnickiej jest tradycyjnie związana z piknikiem w ogrodzie seminaryjnym, podczas którego młodzież duchowna ma okazję do bezpośredniego kontaktu z dobrodziejami i przyjaciółmi seminarium. Odbywa się też koncert naszego seminaryjnego zespołu muzycznego. Spotkanie kończy się wspólną modlitwą.

W roku 2012 r. w Towarzystwie Przyjaciół naszego Seminarium zrodziła się inicjatywa nazwana „Duchową Adopcją Powołanych". Nosi ona nazwę szczególną, bo i ma szczególny charakter. Nie jest to jeszcze jedna forma wsparcia kleryków i wychowawców. Jest to specjalne dzieło duchowej opieki nad tymi młodzieńcami naszej diecezji, którzy będąc w swoich środowiskach domowych, szkołach, na uczelniach, wahają się, czy zrealizować głos powołania. Często delikatny głos Chrystusa jest zagłuszany hałasem innych, na pozór atrakcyjniejszych propozycji, które potrafią zniechęcić do wysiłków związanych z realizacją powołania kapłańskiego. Jeśli bycie w seminarium jest ważnym czasem pracy nad swoją wrażliwością, to dużo bardziej wrażliwym i delikatnym czasem jest okres walki wewnętrznej o wybór właściwej drogi. Każdy z tych młodzieńców ma swoją niepowtarzalną twarz, niepowtarzalną historię, konkretne imię. Ilu z nich przegrało tę walkę, dało się skusić światu, wybrało drogę życia świeckiego, chociaż Bóg ich wzywał do kapłaństwa? Może zabrakło tego jednego impulsu, tej jednej modlitwy za nich, kiedy droga kapłaństwa zaczęła się przed nimi zamazywać?

Co to jest "Duchowa Adopcja Kandydatów"?

Oznacza ona w praktyce objęcie duchową opieką, na wzór troski i opieki rodzicielskiej, jednego anonimowego, ale konkretnego, zgodnie z wolą Bożą, kandydata do naszego konkretnego seminarium, aby kiedyś stał się on konkretnym kapłanem w konkretnej wspólnocie. Każde Koło zatem jest zaproszone do objęcia szczególną modlitwą jednego młodego człowieka, w którego sercu Bóg wzniecił iskrę powołania do naszego seminarium, aby ona nie zgasła, ale rozpaliła się owocując decyzją pójścia za głosem Chrystusa. Uczestnicy tego dzieła są zachęceni do podjęcia systematycznej modlitwy nad wybranym przez Boga kandydatem do naszego seminarium i odmawiania w jego intencji specjalnej przez siebie wybranej modlitwy oraz jednej dziesiątki Różańca.

Praktyka modlitwy za Bogu wiadomą osobę jest w Kościele znana od wieków. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, nie wychodząc z klasztoru, otaczała modlitwą jednego konkretnego misjonarza. Popularna dziś praktyka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego ratuje życie konkretnych dzieci, znanych Bogu. Także nasze nowe dzieło Duchowej Adopcji Powołanych ma na celu ochronę delikatnej łodygi powołania, który z ziarna ma się stać drzewem, w cieniu którego kiedyś będą się chronić inni.

Nasza inicjatywa może być skuteczna tylko w łączności z działaniem Bożym, bo jak sam Chrystus mówi, „proście a będzie wam dane”. Z góry już dzisiaj dziękujemy wszystkim za pozytywną odpowiedź na skierowane zaproszenie.

Najnowszą propozycją, związaną także z Rokiem Wiary, ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI jest Program formacyjno-edukacyjny "Drogami Wiary i Rozumu".

Zapraszamy do zapoznania się z tym Programem na stronie Programu: