Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Rekrutacja

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Rekrutacja

Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, którzy odczuwają powołanie i wyrażają szczerą chęć służenia Panu Bogu jako kapłani diecezji świdnickiej, powinni odznaczać się właściwą postawą moralną i odpowiednimi uzdolnieniami intelektualnymi.

Nabór na kolejny rok akademicki

Kandydaci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z jednym z przełożonych seminarium, składają osobiście w rektoracie i dziekanacie Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy następujące dokumenty:

 

Kwalifikacja pisemna

Kwalifikacja pisemna odbędzie się w gmachu seminarium.

Na egzamin wstępny prosimy zgłaszać się w stroju wizytowym.

Lektura obowiązkowa

Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Egzamin wstępny do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur (test + rozmowa wstępna):

  • Część pierwsza: WYZNANIE WIARY nr 11 – 24, Symbol Apostolski, nr 33, nr 43 - 47, nr 81 – 84, nr 136 – 140, nr 147 – 152, nr 174,
  • Część druga: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO nr 224 - 225
  • Część trzecia: ŻYCIE W CHRYSTUSIE nr 357 - 400, nr 415 – 421, nr 429 – 441, nr 442 – 533
  • Część czwarta: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM nr 534, nr 548, nr 556, nr 569-571

Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w stosownym czasie (zasadniczo czerwiec-lipiec) do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złozenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów.

 

Dane kontaktowe

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej

Godziny przyjęć: pn-so 9:00-12:30. Można uzgodnić telefonicznie inne godziny.