Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Rekrutacja

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Rekrutacja

Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, którzy odczuwają powołanie i wyrażają szczerą chęć służenia Panu Bogu jako kapłani diecezji świdnickiej, powinni odznaczać się właściwą postawą moralną i odpowiednimi uzdolnieniami intelektualnymi.

Nabór na kolejny rok akademicki

Kandydaci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z jednym z przełożonych seminarium, składają osobiście w rektoracie i dziekanacie Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy następujące dokumenty:

 

Kwalifikacja

W tym roku z powodu pandemii nie ma kwalifikacji pisemnej, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. 

Na rozmowę wstępną prosimy zgłaszać się w stroju wizytowym.

Lektura obowiązkowa

Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Rozmowa wstępna do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur (test + rozmowa wstępna):

  • Część pierwsza: WYZNANIE WIARY nr 11 – 24, Symbol Apostolski, nr 33, nr 43 - 47, nr 81 – 84, nr 136 – 140, nr 147 – 152, nr 174,
  • Część druga: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO nr 224 - 225
  • Część trzecia: ŻYCIE W CHRYSTUSIE nr 357 - 400, nr 415 – 421, nr 429 – 441, nr 442 – 533
  • Część czwarta: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM nr 534, nr 548, nr 556, nr 569-571

Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w stosownym czasie (zasadniczo czerwiec-lipiec) do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złozenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów.

 

Dane kontaktowe

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej

Godziny przyjęć: pn-pt 9:00-12:30. Można uzgodnić telefonicznie inne terminy.