Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > O seminarium > Plan dnia

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Plan dnia w Seminarium Duchownym w Świdnicy

 


Dzień powszedni

6.00 - Wstanie

6.30 - Modlitwy poranne / Rozmyślanie / Msza św.

7.45 - Śniadanie

8.30-12.45 - Wykłady

13.00 - Anioł Pański / Obiad / Rekreacja

15.00 - Studium

16.00 - Podwieczorek

16.30 - Studium

18.00 - Czytanie duchowne

18.30 - Kolacja

19.00 - Zajęcia własne

20.30 - Modlitwy wieczorne

22.00 - Spoczynek

Zmiany

 


Niedziela i dni świąteczne

7.00 - Wstanie

7.30 - Uroczysta Jutrznia

8.00 - Śniadanie / Zajęcia własne

10.00 - Msza św.

11.30 - Czytanie duchowne

12.20 - Anioł Pański /  Obiad / Rekreacja

16.00 - Podwieczorek

17.00 - Nabożeństwo

18.00 - Kolacja

18.30 - Zajęcia własne / Modlitwy prywatne

22.00 – Spoczynek

Zmiany

 


Sesja egzaminacyjna

6.30 - Wstanie

7.00 - Modlitwy poranne / Rozmyślanie / Msza św.

8.15 - Śniadanie

9.00 - Studium

10.30 - Przerwa

11.00 - Studium

13.00 - Anioł Pański / Obiad / Rekreacja

 


Dni skupienia i rekolekcje

W czasie dni skupienia oraz rekolekcji szczegółowy porządek dnia proponuje Ojciec Duchowny lub Ks. Rekolekcjonista po konsultacji z Ks. Rektorem i zatwierdzeniu przez niego.

 


Ferie / Wakacje

W czasie ferii i wakacji, alumnów przebywających na terenie Seminarium, obowiązuje następujący porządek dnia:

6.30 - Wstanie

7.00 – Modlitwy poranne / Rozmyślanie / Msza św.

8.00 – Śniadanie

9.15 - Odprawa

9.15 -12.00 - Praca

12.20 - Anioł Pański / Obiad

13.00 – 15.30 - Praca

15.30 – 17.00 - Rekreacja

17.30 - Czytanie duchowne

18.00 - Kolacja / Rekreacja

20.30 - Modlitwy wieczorne

22.00 - Spoczynek