Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2019

08.12.2019 (niedziela)
Praktyki duszpasterskie diakonów

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny diakoni naszej seminaryjnej wspólnoty udali się do wyznaczonych parafii Diecezji Świdnickiej, gdzie rozpoczęli drugą część praktyk duszpasterskich. Podczas ich trwania poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania kancelarii, będą również pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych, a także katechizować w szkołach.

 

 

08.12.2019 (niedziela)
Obłóczyny

Ludzie chcą widzieć duchownych w sutannach!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to radość dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to bowiem dzień, w którym alumni roku III przyjmują strój duchowny.

Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Przybyli na nią także księża proboszczowie, rodzice, rodzeństwo i najbliżsi kleryków z kursu III. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podjął tematykę dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obrzędu obłóczyn oraz tematykę adwentu. Ordynariusz Świdnicki wskazując na Maryję, przypomniał, że nasz strój duchowy to nic innego jak nasza przyjaźń z Bogiem i wolność od grzechów. Sutanna natomiast przypomina, że oprócz wartości ziemskich istnieją jeszcze wartości niewidzialne, wskazane przez Boga, które są źródłem ludzkiego szczęścia. Szata kapłańska powinna być narzędziem ewangelizacji.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd obłóczyn. Biskup Świdnicki pobłogosławił alumnów mających przyjąć strój duchowny, a następnie poświęcił ich sutanny, w których włożeniu pomagali księża proboszczowie. Na koniec Eucharystii, przedstawiciele alumnów roku III wyrazili swą wdzięczność JE Ks. Bp. Ignacemu Decowi, księżom przełożonym, proboszczom, rodzicom i najbliższym, dziękując im za wszelki wkład w ich drodze ku kapłaństwu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie teatr seminaryjny wystawił sztukę pt: „Maksymilian. Życie za życie”. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

07.12.2019 (sobota)
Akatyst ku czci NMP

W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się wieczorem w kaplicy głównej świdnickiego „Domu Ziarna”, gdzie miało miejsce szczególne nabożeństwo inspirowane liturgią wschodnią, któremu przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Wszyscy zebrani odśpiewali Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

06.12.2019 - 07.12.2019 (pią - sob)
Dzień skupienia

W sobotni wieczór, śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu Przyjdź” wspólnota seminaryjna rozpoczęła kolejny w tym roku akademickim dzień skupienia, któremu przewodniczył o. Krzysztof Mielnik. Ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię, modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, adorację Najświętszego Sakramentu, oraz konferencje. Dzień skupienia dotykał tematyki wspólnoty, a przyświecało mu hasło zaczerpnięte z Ewangelii według św. Marka: „Wspólnota miejscem wzrostu” (Mk 3,13-15).

Ten czas to także bezpośrednie przygotowanie dla alumnów kursu III, którzy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przyjmą strój duchowny. To ważne wydarzenie nie tylko dla kleryków mających w najbliższych dniach przyjąć sutannę, lecz dla całej społeczności seminaryjnej.

05.12.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez braci z naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Na zakończenie liturgicznego zgromadzenia Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

04.12.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W świdnickim „Domu Ziarna” odbył się kolejny dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Adam Bałabuch. Po zakończonej Mszy Świętej księża udali się na przerwę kawową, a następnie uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził Ks. Prałat Stanisław Chomiak – Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

03.12.2019 (wtorek)
Seminaryjne obchody Świętego Mikołaja

Tradycją jest, że obchody św. Mikołaja w seminarium przeżywa się w szczególny sposób. W tym roku gmach Wyższego Seminarium Duchownego zamienił się w bacówkę.

Główne uroczystości rozpoczęły się spektaklem o Świętym Maksymilianie Marii Kolbem pt. „Maksymilian. Życie za życie” w wykonaniu teatru naszego seminarium. Po nim księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację w trakcie której zorganizowane były kalambury oraz tzw. sztuka satyryczna, której celem było ukazanie życia seminaryjnego w krzywym zwierciadle. Na zakończenie św. Mikołaj wręczył wszystkim drobne upominki.

02.12.2019 (poniedziałek)
Egzamin "Ex universa theologia"

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się egzamin „Ex universa theologia”, do którego przystąpiło sześciu diakonów. Stanowi on podsumowanie studiów teologicznych i obejmuje całość wykładanego przez lata materiału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej złożonej z wykładowców był Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a wiceprzewodniczącym ks. dr Tadeusz Chlipała - Rektor WSD w Świdnicy. Dzisiejszy egzamin miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, teologii moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki, teologii pastoralnej oraz katolickiej nauki społecznej.

01.12.2019 (niedziela)
I Niedziela Adwentu

Potrzebujemy przyoblekać się w Jezusa, potrzebujemy przyoblekać się w Życie!

Po zakończeniu całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w porannej Mszy Świętej z Jutrznią, której przewodniczył ks. dr Rektor Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – Ojciec Duchowny. Rozważając dzisiejsze Słowo Boże, przypomniał, że czas Adwentu pomimo tego, że obchodzimy go co roku to może uciec nam przez palce. Musimy zatem być przygotowani na przyjście Jezusa, aby nas ono nie zaskoczyło. W nawiązaniu do dzisiejszego II czytania z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Homileta zaznaczył, że musimy odrzucić zło i to co oddala nas od Chrystusa.  

Wybierz kronikę