Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2019

14.11.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Mądrość Boża nas przemienia, ma moc byśmy odczuli nasze wybranie do kapłaństwa.

Czwartek to dzień, w którym Kościół w sposób szczególny dziękuje za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modli się o nowe powołania do służby Bożej. W tych intencjach, wieczornej Mszy Świętej w świdnickim „Domu Ziarna” przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Ksiądz Rektor na początku swojego rozważania zadał zgromadzonym pytanie: kim jestem – jako człowiek, chrześcijanin, uczeń Chrystusa. Jakimi wartościami się kierujemy i co jest w naszych sercach. Główny celebrans podkreślił również, że my wszyscy jesteśmy dla Jezusa otwartą kartą, ponieważ On nas zna. Co ważne, tego samego Jezusa mamy szukać przede wszystkim w kaplicy, ale także w naszym sercu i życiu codziennym. Homileta podkreślił, że taka postawa prowadzi do systematycznego budowania Królestwa Bożego. Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Rektor przypomniał znaczenie dzisiejszej kolekty, która nawiązywała do wiernego wypełniania służby przez tych, których Bóg już wybrał na sługi i szafarzy swoich sakramentów.

12.11.2019 - 14.11.2019 (wto - czw)
Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym

Już po raz kolejny alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, reprezentowali naszą wspólnotę seminaryjną w XXII Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym, które odbywają się w Częstochowie. Klerycy z 18 seminariów duchownych rywalizują w tamtejszym seminarium o indywidualne i drużynowe mistrzostwo Polski. W tegorocznym turnieju rywalizuje 63 kleryków z Częstochowy, Sosnowca, Ełku, Rzeszowa, Koszalina, Wrocławia, Sandomierza, Tarnowa, Bydgoszczy, Kielc, Przemyśla, Kalisza, Torunia, Krakowa, Legnicy, a także nasi bracia Jarosław, Paweł, Marcin i Janusz. Nasi reprezentanci wygrali pierwszą potyczkę z klerykami z Legnicy. Turniej potrwa do czwartku 14 listopada.

12.11.2019 (wtorek)
Imieniny Księdza Wicerektora

Mówienie o służbie i wierności jest proste. Trudniej jest nimi żyć.

W dzień po liturgicznym wspomnieniu św. Marcina z Tours, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił Tomasz Zięba – Prefekt świdnickiego Seminarium, który w swoim rozważaniu pochylił się nad dwoma słowami: służbą i wiernością. Przykład tego jak mamy służyć innym daje nam dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii – w cichości i pokorze serca. Homileta w nawiązaniu do I czytania z Księgi Mądrości zauważył, że za wierność Bogu jego wyznawców będą czekać cierpienia, ale nagroda jaką jest życie wieczne jest tychże cierpień zdecydowanie warta.

Po zakończonej Mszy Świętej, wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza na uroczyste śniadanie podczas którego dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty, złożyli życzenia solenizantowi.

11.11.2019 (poniedziałek)
Rocznica odzyskania niepodległości

Nasza Ojczyzna jest nam Matką, dlatego należy się jej najwyższy szacunek.

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Do świątyni przybyli także przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podjął dwa wątki. W pierwszym, związanym z dzisiejszą Liturgią Słowa, Główny Celebrans pochylił się nad kwestiami stanowiącymi główną treść dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie zgorszeniem, które jest rezultatem źle wykorzystanej wolności, wiarą – która jest najlepszą bronią przed zgorszeniem, a jeżeli jest ona odpowiednio głęboka to może prowadzić do przebaczenia. W drugiej części homilii Ordynariusz Świdnicki wyjaśnił zebranym, że naszą miłość do Ojczyzny możemy realizować poprzez poznawanie jej dziejów, uczciwą pracą dla jej dobra, a nie w imię partykularnych interesów, obroną Jej dobrego imienia poprzez słowo i czyn, a także gorliwą modlitwą. Swoje słowo Ksiądz Biskup podsumował modlitwą ks. Piotra Skargi w intencji Ojczyzny. Po zakończonej Eucharystii, wierni przeszli na plac katedralny, by przy pomniku św. Jana Pawła II wziąć udział w dalszej części uroczystości. 

10.11.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Jezusowa logika Krzyża polega na dawaniu, a nie braniu.

W XXXII Niedzielę Okresu Zwykłego, porannej Eucharystii w Kaplicy Głównej świdnickiego Domu Ziarna przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii zwrócił on uwagę, że wzorem Jezusa Chrystusa nie powinniśmy ograniczać swoich wysiłków do zdobywania rzeczy przemijających lecz każde nasze dzieło powinniśmy wykonywać w perspektywie wieczności. Na zakończenie homileta zachęcał, aby na wzór Jezusa być człowiekiem, który jest dla innych i do którego każdy będzie miał przystęp.

08.11.2019 (piątek)
Eucharystia za zmarłych kapłanów

O dobrze przeżytym życiu nie decydują godności, pieniądze, czy ilość przeczytanych książek, lecz dobre uczynki wobec drugiego człowieka.

Porannej Mszy Świętej w intencji zmarłych kapłanów Diecezji Świdnickiej przewodniczył Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD w Świdnicy. Homilię wygłosił natomiast Ks. Marcin Dolak – Wicerektor świdnickiego Seminarium. Trwając w głębszej refleksji nad życiem i śmiercią poprzez nawiązanie do 25. rozdziału mateuszowej Ewangelii, Ksiądz Wicerektor zwrócił uwagę na prostotę przekazu ewangelicznego i zalecenia jakie daje Pan Jezus słuchającym go. Aby dobrze przejść przez własną śmierć należy dobrze żyć, a to według Ewangelii oznacza dobrze czynić drugiemu. Homileta zachęcał aby nie traktować słów Pana Jezusa pobłażliwie i jako oderwane od rzeczywistości, ale przyjąć je i zachować ich dosłowne znaczenie.

07.11.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Wychodźmy na poszukiwania tych, którzy się zagubili.

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki, w nawiązaniu do I czytania  zwrócił szczególną uwagę na kwestie egzystencjalną związaną z celem naszego życia jaką jest Bóg. Ksiądz Biskup zauważył, że dzisiejsza Ewangelia podkreśla niezwykłą godność człowieka, z poszukiwań którego Bóg nigdy nie zrezygnuje. Po komunii świętej Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

07.11.2019 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Alumni naszego Seminarium wraz z Księżmi moderatorami udali się dzisiaj na cmentarz, aby modlić się za zmarłych prezbiterów i siostry zakonne. Wicerektor WSD w Świdnicy – ks. Marcin Dolak, wzbudzając refleksję nad życiem wiecznym, rozpoczął w kaplicy cmentarnej koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsca spoczynku księży Diecezji Świdnickiej i sióstr zakonnych posługujących w Świdnicy, gdzie zapalili znicze i zanieśli do Boga modlitwy za dusze zmarłych.

06.11.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do „Domu Ziarna” przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w kolejnym dniu skupienia. Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Po zakończonej Eucharystii księża neoprezbiterzy wzięli udział w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. dr Arkadiusz Chwastyk, Oficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia dla księży neoprezbiterów zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu. 

05.11.2019 (wtorek)
Rada pedagogiczna i imieniny Ks. Rektora

W gmachu głównym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbyła się Rada Pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. Bp Ignacy Dec, Ordynariusz Świdnicki, księża moderatorzy oraz księża profesorowie naszego Seminarium. Głównym tematem były zbliżające się obłóczyny alumnów kursu III. Po zakończonych obradach wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na uroczystą kolację imieninową ks. dr. Tadeusza Chlipały – Rektora WSD w Świdnicy. Na zakończenie wieczerzy, przedstawiciele alumnów złożyli życzenia Księdzu Rektorowi. Głos zabrał również Pasterz naszej Diecezji, który wyraził solenizantowi swoją wdzięczność za wieloletnią pracę i trud włożony w budowę seminarium i troskę o formację alumnów.

Wybierz kronikę