Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2019

13.10.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Wiara ma być podstawą relacji miłości z Bogiem.

W XXVIII Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. W słowie wstępnym przypomniał zebranym o obchodzonym dzisiaj XIX Dniu Papieskim, pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Homilię wygłosił natomiast o. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny. Pochylił się w niej nad postawą miłości, która cechowała postać Samarytanina z dzisiejszej Ewangelii. Ojciec duchowny wyjaśniał, że miłość zbudowana jest na trzech głównych fundamentach, a mianowicie na szacunku, wymaganiu od siebie i wdzięczności. Homileta na zakończenie zachęcał wszystkich do odpowiedzi na pytanie jaka jest nasza miłość wobec Boga i drugiego człowieka.

Po zakończonej Eucharystii i po spożytym śniadaniu alumni mieli możliwość wyjazdu do rodzinnych miejscowości, celem oddania swojego głosu w dzisiejszych wyborach parlamentarnych.

12.10.2019 (sobota)
Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca, Ordynariusza Diecezji Świdnickiej. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy tegorocznej Rady Duszpasterskiej zgromadzili się w Auli Głównej WSD w Świdnicy na obrady. Po ich zakończeniu wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na obiad, który stanowił zwieńczenie dzisiejszego spotkania.

10.10.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Ogarnijmy naszą modlitwą misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię w każdych miejscach świata!

W trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie" wspólnota seminaryjna spotkała się na uroczystej czwartkowej Eucharystii w Kaplicy Głównej. Mszy Świętej, podczas której w sposób szczególny powierzaliśmy Bogu sprawę misji,  przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Główny celebrans u progu Najświętszej Liturgii wskazał na konieczność modlitwy w intencji misjonarzy i dzieł misyjnych Kościoła, za sprawą których światło Ewangelii dociera do najdalszych zakątków świata. Po proklamowanej Ewangelii zebrani wysłuchali Listu Pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

07.10.2019 (poniedziałek)
Konsulta seniorów

Na początku nowego roku akademickiego zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższy semestr. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

06.10.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Naszym zadaniem jest, by wierzyć Bogu każdego dnia bardziej po to, żebyśmy byli jeszcze lepszymi sługami.

W XXVII Niedzielę Zwykłą, Eucharystii w kaplicy seminaryjnej przewodniczył o. Piotr Gołuch. Homilię wygłosił natomiast o. Krzysztof Mielnik, który pochylił się nad pojawiającymi się w dzisiejszej Ewangelii pojęciami wiary i służby i relacji pomiędzy nimi. Ojciec Krzysztof na wstępie podjął próbę zdefiniowania tego czym jest wiara. Posługując się przy tym definicją z Katechizmu Kościoła Katolickiego wskazał, że wiara jest adekwatną odpowiedzią na Słowo Boga. W dalszej części homileta podkreślił ścisły związek pomiędzy wiarą, a służbą. Wiara, jeżeli jest dobrze przeżywana prowadzi do coraz to doskonalszej służby – podkreślał kaznodzieja, a prośba apostołów z dzisiejszej Ewangelii dot. tak naprawdę nie wiary samej w sobie ale stanowiła suplikę o możność jeszcze doskonalszej służby. Ojciec duchowny na koniec zaznaczył, że dzisiejsze słowa uczniów Jezusa, proszące go o przymnożenie wiary powinny stać się także i naszymi, abyśmy stawali się wierzącymi sługami Boga. 

05.10.2019 - 06.10.2019 (sob - nie)
Dzień skupienia

W sobotni wieczór, śpiewem hymnu „O Stworzycielu, Duchu Przyjdź” wspólnota seminaryjna rozpoczęła pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia, któremu przewodniczył o. Piotr Gołuch. Ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystię, modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, adorację Najświętszego Sakramentu, oraz konferencje i nabożeństwo różańcowe. Dzień skupienia dotykał tematyki ubóstwa, a przyświecało mu hasło zaczerpnięte z 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9).

03.10.2019 (czwartek)
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Niech ten rok będzie szczęśliwy, bogaty w doświadczenia i naznaczony Bożym błogosławieńswem

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Ordynariusz Świdnicki wygłosił również homilię, w której poruszył kwestie związaną z przygotowaniem do ewangelizacji i samą ewangelizacją. Ks. Biskup zwrócił uwagę, że formacja alumnów powinna bazować na Słowie Bożym w wymiarach ascetycznym, humanistycznym, teologicznym i duszpasterskim. Główny Celebrans zauważył, że do ewangelizacji przygotowują liturgia i osobista modlitwa. Zaapelował także, aby klerycy pamiętali o osobistym studium i modlitwie, które są nieodzowne na drodze ich powołania do Chrystusowego Kapłaństwa.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do Auli Głównej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, aby wziąć udział w drugiej części uroczystości. Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru seminaryjnego pod kierownictwem Pani Marty Monety. Następnie słowa powitania wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Po słowach powitania głos zabrał Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy, zdając sprawozdanie z działalności WSD w Świdnicy za rok akademicki 2019/2020. Następnie słowo do zgromadzonych wygłosił Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po słowie przedstawiciela kursu pierwszego, ks. bp Ignacy Dec wręczył nagrody najlepszym studentom w roku akademickim 2019/2020. Wykład inauguracyjny, pt. „Prawo rzymskie jako podstawa kultury europejskiej” wygłosił ks. prof. dr. hab. Antonii Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Po słowie końcowym Biskupa Świdnickiego nastąpiło zakończenie akademii śpiewem „Gaudeamus igitur.” Uroczystość zwieńczył uroczysty obiad, na który zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza.

01.10.2019 (wtorek)
Pożegnanie Sióstr Jadwiżanek

Uwielbiajmy Boga za dobro, które wyświadczył przez posługę Sióstr Jadwiżanek.

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, alumni WSD w Świdnicy wraz z księżmi przełożonymi oraz księżmi gośćmi zebrali się na uroczystej Eucharystii, podczas której odbyło się pożegnanie Sióstr Jadwiżanek, które pełniły posługę w naszej wspólnocie. Mszy Świętej przewodniczył i homilię Wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. W homilii Główny Celebrans, nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa zauważył, że Bóg nie wcielił się po to by nas karać, lecz żeby przebaczać gdy będziemy Go o to prosili i by umacniać nas w drodze ku niebu. Na zakończenie liturgii przedstawiciele wspólnoty seminaryjnej wyrazili Siostrom swoją wdzięczność  wręczając upominki. Następnie Ksiądz Biskup wręczył Siostrom pamiątkowe różańce winszując im, aby zawsze były radosne, cieszyły się przychylnością Boga i aby były pokorne i pełne miłości na wzór patronki dnia dzisiejszego. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą kolację do seminaryjnego refektarza.

01.10.2019 (wtorek)
Wybory dziekanów alumnów

Na początku każdego roku akademickiego we wspólnocie seminaryjnej mają miejsce wybory dziekanów alumnów. W tym roku odbyły się one w małej auli. Dotychczas funkcję tę pełnili: dk. Mateusz Grzegorczyk – dziekan i dk. Michał Pietraszek – wicedziekan. W wyniku głosowania, uzyskując 19 głosów, nowym dziekanem alumnów został akolita Emil Dudek. Wicedziekanem natomiast został wybrany akolita Wojciech Pawlina, który uzyskał 20 głosów.

Wybierz kronikę