Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2019

21.04.2019 - 26.04.2019 (nie - pią)
Rekolekcje przed święceniami diakonatu

Alumni kursu V rozpoczęli dziś rekolekcje w Brzeźnicy w domu rekolekcyjnym sióstr Jadwiżanek, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia święceń diakonatu, które odbędą się już w sobotę - 27 kwietnia. Kilkudniowe ćwiczenia duchowe prowadzi ks. Piotr Gołuch – ojciec duchowny WSD w Świdnicy. Polecamy modlitwie sześciu braci akolitów, by jak najlepiej przygotowali się do tego ważnego wydarzenia. 

21.04.2019 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

Ostatnie słowo należy do prawdy, dobra i piękna - należy do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego!

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do Świdnickiej Katedry, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Mszę Świętą rozpoczęła procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, na trzy wymiary zmartwychwstania – Jezusa Chrystusa, każdego człowieka i całego świata. Ponadto wskazywał na wartość dobra, prawdy i piękna. Główny celebrans zachęcał również do zmiany swojego postępowania po przeżyciu Triduum Paschalnego. Po zakończonej Eucharystii brać klerycka wraz z księżmi wychowawcami zgromadziła się w seminaryjnym refektarzu, aby wspólnie zasiąść do śniadania wielkanocnego.

20.04.2019 (sobota)
Wigilia Paschalna

Zmartwychwstały Chrystus zapowiada naszą nieśmiertelność.

Wigilia Paschalna stanowi centralny moment całego roku liturgicznego. Uroczystej Liturgii, która rozpoczęła się od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Po wniesieniu zapalonego paschału do świątyni, odśpiewano Exsultet, czyli orędzie wielkanocne. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, która w tym szczególnym dniu ukazuje historię zbawienia od początku świata, aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad dzisiejszą liturgią słowa, w której obok ukazania całej historii zbawienia przedstawione zostało także wyzwolenie całej ludzkości z niewoli grzechu, zwrócił uwagę, że osoba zmartwychwstałego Jezusa zapowiada naszą nieśmiertelność. Homileta podkreślił, że lekarstwem przeciwko śmierci jest Chrystus i jeżeli się go trzymamy to kroczymy drogą ku życiu wiecznemu, rozpoczynającemu się już tutaj na ziemi. Biskup Świdnicki zauważył, że Wielkanoc skłania nas do tego aby pamiętać nie tylko o zdrowiu fizycznym – które i tak utracimy, ale przede wszystkim o zdrowiu duchowym. Po komunii świętej, JE Ks. Bp Ignacy Dec złożył wiernym życzenia i zaprosił do uczestnictwa w porannej Eucharystii, która rozpocznie się procesją rezurekcyjną.

20.04.2019 (sobota)
Ciemna Jutrznia

Dajmy się wyprowadzić Chrystusowi z otchłani śmierci do nowego życia!

W Wielką Sobotę rano wspólnota seminaryjna wraz z księżmi moderatorami udała się do Katedry Świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. Ciemnej Jutrzni przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej.

 

19.04.2019 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Całując Krzyż Chrystusa trzeba nam pocałować swój własny krzyż i połączyć go z Krzyżem Zbawiciela.

Wielki Piątek to dzień, w którym nie sprawuje się w Kościele Eucharystii. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Liturgia rozpoczęła się procesją wejścia w ciszy, następnie ordynariusz świdnicki w geście uniżenia położył się w prezbiterium krzyżem. Podczas Liturgii chór seminaryjny pod dyrekcją Pani Marty Monety wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej Biskup Świdnicki wygłosił homilię, w której pochylił się nad zbawczym wymiarem męki Chrystusa. Ordynariusz Świdnicki wskazał, że Jezus wziął to co nasze – ludzką naturę, a nam dał to co jest Jego – naturę boską. Homileta zwrócił uwagę na to aby nie zatrzymywać swojego spojrzenia tylko na krzyżu, bo Jezus nie zakończył tam swojej zbawczej misji. Główny celebrans zauważył, że cierpienie i śmierć stanowią tylko pewną część ludzkiego życia. Na zakończenie homilii Biskup Świdnicki zachęcał do tego, abyśmy adorując Krzyż prosili Chrystusa by uczył nas przeżywać cierpienie w taki sposób aby nie zamykało ono nas na innych, lecz aby nasz Krzyż stał się drzewem, które wydaje obfite owoce.

Po modlitwie powszechnej Wielkiego Piątku, JE Ks. Bp Ignacy Dec uroczyście odsłonił krzyż, po czym kapłani, alumni i wszyscy wierni mogli oddać mu cześć. Po Komunii Świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

19.04.2019 (piątek)
Ciemna Jutrznia

Trwajmy w uwielbieniu Chrystusa - Bożego Syna, który odkupił nas swoją krwią.

Tradycyjnie w wielkopiątkowy poranek brać klerycka wraz z księżmi przełożonymi zgromadziła się w Katedrze Świdnickiej, by wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. Ciemnej Jutrzni przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki, a śpiewy prowadzili klerycy naszego chóru seminaryjnego.

 

18.04.2019 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Czerpmy moc i siłę z Eucharystii, którą daje nam Jezus Chrystus!

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął Święte Triduum Paschalne. Uroczystej Eucharystii w Katedrze Świdnickiej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki podkreślił, że rozpoczęty czas stanowi serce i centrum całego roku liturgicznego. Główny celebrans zwrócił uwagę, na trzy rodzaje Paschy, a mianowicie na Paschę Izraela, Jezusa Chrystusa i Kościoła.  Biskup Świdnicki wskazywał, na kwestię jedności z Bogiem jakiej doświadczamy w czasie obchodów wydarzeń paschalnych, której konsekwencją jest posłanie do służby braciom i apostołowania wśród nich. Przypomniał również wiernym, aby dziękować za dar Chleba, Wina i kapłaństwa i zachęcał zgromadzonych do tego aby hojnie dzielili się z innymi tymi skarbami otrzymanymi od Jezusa Chrystusa.

Następnie miał miejsce obrzęd obmycia nóg, który przypomina wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji.

18.04.2019 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

Konsekwencją każdego namaszczenia jest posłanie do ewangelizacji.

Tradycyjnie przed południem w Wielki Czwartek w katedrze świdnickiej była sprawowana Msza Krzyżma Świętego, w której uczestniczyli kapłani naszej diecezji. Uroczystej Eucharystii z obrzędem poświęcenia olejów przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wyjaśnił symbolikę olejów. Podkreślił również, że konsekwencją namaszczenia jest posłanie do ewangelizacji. Następnie przytoczył treść Listu Pasterskiego do Kapłanów na Wielki Czwartek. JE Ks. Bp Ignacy Dec skierował słowa wdzięczności w stronę kapłanów za świadectwo ich życia, posługę i troskę o świątynie. Podziękował też wiernym świeckim za okazywane wsparcie w kapłańskiej służbie.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, a po komunii świętej miała miejsce konsekracja krzyżma.

Na koniec Mszy Świętej ordynariusz świdnicki wręczył nominacje i listy gratulacyjne poszczególnym kapłanom, w tym ks. dr Andrzejowi Majce - dyrektorowi administracyjnemu naszego świdnickiego Seminarium mianując Go Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Wniebowzięcia NMP i św. Franciszka Ksawerego w Kłodzku. Po zakończonej Eucharystii księża przybyli do gmachu naszego seminarium na uroczysty obiad.

14.04.2019 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niech Chrystus żyje w nas, w naszym sercu, w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie!

Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową, upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, a także rozpoczyna w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia. Dzisiejsza Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca rozpoczęła się na zewnątrz świdnickiej katedry od odczytania fragmentu Ewangelii i poświęcenia palm. W czasie Liturgii Słowa chór seminaryjny pod dyrekcją Pani Marty Monety wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Łukasza. Następnie homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki, który zachęcał zebranych do tego aby na wzór Jezusa chętnie przebaczali tym, którzy ich krzywdzą.

12.04.2019 (piątek)
Miejska Droga Krzyżowa

Wspólnota seminaryjna tradycyjnie wzięła udział w Miejskiej Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Procesja rozpoczęła się przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Następnie wierni przeszli ulicami naszego miasta na plac przed katedrą świdnicką. Tegoroczna Droga Krzyżowa zakończyła się błogosławieństwem udzielonym przez pasterzy naszej diecezji i Apelem Jasnogórskim. 

11.04.2019 (czwartek)
Przedstawienie w Wałbrzychu

W czwartkowe popołudnie klerycy z grupy teatralnej naszego seminarium wystawili sztukę poważną pt. „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”. Spektakl odbył się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu, audytorium zaś stanowili podopieczni ośrodka wraz z wychowawcami. Po zakończeniu przedstawienia dyrektor ośrodka podziękowała alumnom za przybycie i wystawienie sztuki oraz zaprosiła na następne spektakle.

11.04.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Odnajdźmy w sposób właściwy kim jest Jezus - nie tylko w aspekcie teologicznym, ale przede wszystkim w naszym życiu.

W czwartkowy wieczór brać seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na wspólnej Eucharystii. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy, który w swoim rozważaniu pochylił się nad zagadnieniami poszukiwania prawdy przez człowieka wskazując, że jego kwintesencją jest sam Jezus Chrystus i wolności, która ostatecznie doprowadza człowieka do poznania Boga. Główny celebrans przestrzegał przed upodabnianiem się do przedstawionych w dzisiejszej Ewangelii żydów, którzy zamiast słuchać słów Jezusa, chcieli Go ukamienować.

07.04.2019 (niedziela)
Msza w Katedrze

Podejdźmy bliżej do Jezusa, aby zaznać w pełni Jego miłosierdzia.

W V Niedzielę Wielkiego Postu brać klerycka udała się do Katedry Świdnickiej na Mszę Świętą. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz Świdnicki JE Ks. Bp. Ignacy Dec, który w homilii zwrócił uwagę na to, że pośród każdej z osób przedstawionych w dzisiejszej Ewangelii, każdy z nas może odnaleźć samego siebie. Podobieństwo do jawnogrzesznicy przejawia się w naszych grzesznych skłonnościach i upodobaniach. Analogia do postaci faryzeuszów odzwierciedla się w naszym nader częstym osądzaniem i potępianiem innych ludzi – szczególnie wtedy, gdy wytykamy im ich błędy i chcemy reformować ich życie. Ksiądz Biskup wskazał, że tylko Jezus jest stały – nie aprobuje naszych grzesznych czynów, nie potępia człowieka lecz mówi do niego „Idź i nie grzesz”. Homileta zachęcał również do naśladowania tego co dobre i do ostrożnego oceniania innych ludzi przez pryzmat Bożych kryteriów, pamiętając aby nie potępiać człowieka, tylko grzech.

06.04.2019 (sobota)
Msza Papieska w Wałbrzychu

Kierowanie się wskazaniami Ewangelii i prawym sumieniem jest niezbędnym warunkiem do budowania cywilizacji miłości i dobra w naszym świecie.

Z racji 14. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II wspólnota seminaryjna wraz z księżmi przełożonymi udała się do Wałbrzycha, by uczestniczyć w Eucharystii na stadionie Aqua Zdroju w Wałbrzychu. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył JE Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz papieża Polaka, a obecnie Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej. W homilii główny celebrans mówił o św. Janie Pawle II, wskazując na rolę jaką odegrał nasz wielki rodak w historii Europy i Świata, na zakończenie homilii zachęcając zgromadzonych do powierzania Bogu wszystkich spraw, prosząc o wstawiennictwo świętego papieża, który spogląda na nas z nieba i z serca nam błogosławi.

04.04.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Słuchajmy Boga i szukajmy Jego woli w naszym życiu !

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do Katedry Świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Eucharystię poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez braci z naszej wspólnoty. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, który wygłosił także homilię. Ordynariusz Świdnicki zwrócił szczególną uwagę na kwestie związaną ze świadectwem jakie Bóg Ojciec daje o Jezusie Chrystusie, nazywając go swoim Synem umiłowanym, a także na fakt, iż Jezus objawia nam Boga jako Ojca, podkreślając przy tym Swoje posłanie. Ksiądz Biskup zauważył, że nam wierzącym dalece bardziej powinno zależeć na opinii jaką ma na nasz temat Bóg, a nie jak postrzegają nas inni ludzie. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

Wybierz kronikę