Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2019

16.02.2019 (sobota)
Rada kapłańska

Nie ma lepszej recepty na przetrzymanie kryzysu niż karmienie się Chrystusem Eucharystycznym.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca w kaplicy głównej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której pochylając się nad dzisiejsza liturgią słowa wskazał, że pomimo grzechu ze strony człowieka – którego konsekwencje trwają do dziś -  to Bóg podejmuje z nim rozmowę, dając mu obietnice przyjścia Mesjasza. Ordynariusz świdnicki pochylił się również nad cudem rozmnożenia chleba – stanowiącego zapowiedź Eucharystii, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Główny celebrans podkreślił, że Chrystus dając nam pokarm eucharystyczny nie zostawił nas samych na polu walki ze złem, zachęcając także do nabierania mocy z Eucharystii aby stawać się dobrymi kapłanami i synami naszej ojczyzny. Po zakończonej Eucharystii, w auli głównej Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy rozpoczęły się obrady Rady Kapłańskiej. Zwieńczeniem spotkania był wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

14.02.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Miejmy świadomość naszego wybrania i posłania, czując się zwiastunami pokoju Chrystusa.

W czwartkowy wieczór - we wspomnienie liturgiczne świętych Cyryla i Metodego - wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki w swoim rozważaniu zwrócił uwagę na kwestię posłania. Główny celebrans w nawiązaniu do liturgii słowa i patronów dnia podkreślił, że to Bóg posyła tych ludzi, których sam wybiera. Co ważne, Bóg posyła swoich wybranych do ludzi i to często do ludzi wrogo ku nam nastawionych, ale nie powinno nas to zatrzymywać w naszej misji posłania, gdyż Bóg posyła nas z Ewangelią i prawdą. Biskup świdnicki zachęcał, by nieść ludzkim sercom pokój Chrystusa, który czerpiemy z Jego ołtarza. Na zakończenie Ksiądz Biskup złożył życzenia ks. dr. Tadeuszowi Chlipale – rektorowi naszego seminarium, obchodzącego w tym dniu swoje urodziny, podczas których wręczył Księdzu Rektorowi pierścień Diecezji Świdnickiej.

13.02.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w kolejnym dniu skupienia w tym roku akademickim. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Następnie odbyło się  spotkanie formacyjne, które poprowadził Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Świdnickiej - ks. dr Marek Korgul – wikariusz biskupi ds. katechezy. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

10.02.2019 (niedziela)
Msza w Katedrze

W V niedzielę zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej na Mszę Świętą. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił jeden z wykładowców naszego Seminarium – ksiądz prof. Dominik Ostrowski, który w homilii wskazał na analogię pomiędzy wydarzeniami opisanymi w Ewangelii, a naszym życiem, a mianowicie, że pomimo poczucia przez człowieka swojej niegodności i grzeszności Pan Bóg pragnie z nim relacji i chce odgrywać doniosłą rolę w życiu każdego z nas.

08.02.2019 (piątek)
Konsulta

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

07.02.2019 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe, w którym modlitwę i śpiew prowadziły siostry Salezjanki. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że głoszenie nawrócenia jest skierowane do wszystkich ludzi. Nawet z tego co dobre może powstać coś lepszego i piękniejszego. Na zakończenie Eucharystii ks. bp Ignacy Dec odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania. 

07.02.2019 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, której głównym tematem było przedstawienie alumnów kursu III jako kandydatów do przyjęcia posługi lektoratu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

02.02.2019 (sobota)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji część alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec.

01.02.2019 - 03.02.2019 (pią - nie)
Rekolekcje dla młodzieży męskiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „Warsztat cieśli”, której główną postacią był św. Józef. Pierwszy dzień rozpoczął się od Eucharystii, której przewodniczył ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny. Wieczorem rekolektanci obejrzeli film „Przełęcz ocalonych”.

Drugiego dnia uczestnicy wraz z klerykami modlili się Liturgią Godzin, pracowali w grupach zainteresowań oraz wysłuchali konferencji przygotowanych przez księży moderatorów. Po obiedzie wszyscy udali się do Sanktuarium św. Józefa, gdzie o. Dariusz Laskowski przybliżył historię świdnickiego kościoła. Najważniejszym punktem tego dnia była Msza Święta sprawowana przez ks. bp Ignacego Deca. Następnie w auli seminaryjnej Ksiądz Biskup odpowiadał na pytania zadane przez młodzież. Wieczór poświęcony był integracji całej wspólnoty. Podczas niej odbyły się prezentacje wcześniej utworzonych grup: filmowej, teatralnej, muzycznej, powołaniowej i dziennikarskiej.

Trzeci dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy Jutrznią i konferencją. Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Chlipały, Rektora Seminarium.

Wybierz kronikę