Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2018

15.10.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy rozpoczęliśmy II część programu popularno-naukowego – Drogami Wiary i Rozumu. W tym roku akademickim tematyka spotkań dotyczyć będzie prawdy wiary: „Wierzę w Jezusa Chrystusa”.

Spotkanie rozpoczęło się słowem powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, który skierował je do tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Wicerektor Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, zapowiedział cały cykl wykładów na najbliższy rok. Dzisiejszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, biblista i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład pt. „Kiedy Jezus stał się Bogiem? – o tym czy Biblia wprost mówi o bóstwie Jezusa”. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i skierowaniu zaproszenia na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. prałat Jan Bagiński.

 

14.10.2018 (niedziela)
XVIII Dzień Papieski

W 28. Niedzielę Zwykłą część alumnów udała się do katedry, by uczestniczyć we Mszy Świętej z okazji XVIII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec.

 

13.10.2018 (sobota)
Nabożeństwo Fatimskie

W sobotni wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Przewodniczył mu ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W czasie procesji różańcowej wokół budynku naszego seminarium, figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli kolejno przedstawiciele poszczególnych roczników. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

 

13.10.2018 (sobota)
Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. Podczas homilii ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, jak obecność Słowa Bożego wpływa na duszpasterską posługę.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie w seminaryjnej auli, podczas którego ks. dr Aleksander Radecki, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa we Wrocławiu, podjął temat „Pastoralne implikacje kultu świętych i błogosławionych. Jak włączyć świętych w troskę duszpasterską?” Następnie ks. dr Krzysztof Ora, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, zaprezentował program duszpasterski.

Po zakończonych obradach wszyscy uczestnicy udali się do refektarza na wspólny posiłek.

 

11.10.2018 (czwartek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Kościół jest fundamentem polskości i ostoją duchową

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Ordynariusz Świdnicki wygłosił również homilię, w której zachęcił do trwania w modlitwie rozważając dzisiejszą Ewangelię. „Chrystus zachęca nas do proszenia, szukania i kołatania.” Ks. Biskup zwrócił uwagę na ewangeliczny obraz miłosiernego Boga Ojca, który cieszy się, kiedy darzymy go swoim zaufaniem. Zaapelował także, abyśmy modlili się o siedem darów Ducha Świętego, by przemieniać siebie a tym samym pomagać innym, by stawali się lepszymi.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do auli, by wziąć udział w drugiej części uroczystości. Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru seminaryjnego. Następnie słowa powitania wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor WSD w Świdnicy.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po słowie przedstawiciela kursu pierwszego, ks. bp Ignacy Dec wręczył nagrody najlepszym studentom w roku akademickim 2017/2018. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, w którym zaznaczył, że „Kościół jest fundamentem polskości i ostoją duchową.” Minister nauki i szkolnictwa wyższego zauważył, że alumni, oprócz pogłębiania formacji intelektualnej muszą „zdobyć się na odwagę świadectwa w świecie, który będzie próbował odwieść ich od powołania.” Pan Premier podziękował za świadectwo wartości, które wymaga codziennego pięcia się ku wyżynom i szczególnej pokory w służbie człowiekowi i Bogu. Na koniec życzył całej kadrze akademickiej i administracyjnej wielu sukcesów i wytrwałości a studentom odwagi wiary, siły, hartu ducha i miłości do Pana Boga i ludzi.

Po słowie końcowym Biskupa Świdnickiego nastąpiło zakończenie akademii śpiewem „Gaudeamus igitur.” Następnie wszyscy goście udali się do seminaryjnego refektarza.

 

10.10.2018 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do „Domu Ziarna” przybyli księża neoprezbiterzy, by odbyć swój pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch. Po zakończonej Eucharystii księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym, które poprowadził ks. Arkadiusz Chwastyk, Oficjał Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

 

09.10.2018 (wtorek)
Inauguracja Roku Akademickiego na PWT

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19. Naszą wspólnotę reprezentowali alumni kursu I wraz z ks. dr Tadeuszem Chlipałą, Rektorem. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego, Wielkiego Kanclerza PWT. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Kot, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miały miejsce kolejne punkty programu. Wykład inauguracyjny wygłosił J.E. Abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski, Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej, który podjął temat „Teologii na skrzydłach wiary i rozumu.”

 

07.10.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 27. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Wicerektor Marcin Dolak. Homilię wygłosił o. Piotr Gołuch, który w nawiązaniu do Liturgii Słowa podkreślił rolę sakramentu małżeństwa.

 

06.10.2018 (sobota)
Studia podyplomowe i DKT

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyły się pierwsze zajęcia studiów podyplomowych teologiczno-katechetycznych i Diecezjalnego Kursu Teologicznego. Naukę rozpoczęło 25 słuchaczy.

 

06.10.2018 (sobota)
Wizyta ks. Pawlukiewicza

Bóg posługuje się błędami, by doprowadzić nas do siebie.

W dniach 4-6 października gościliśmy w naszym domu ks. dra Piotra Pawlukiewicza. Jego wizyta była związana z 8. Ogólnopolskim Kongresem Małżeństw w Świdnicy. W ostatnim dniu pobytu ks. Pawlukiewicz wygłosił do alumnów homilię, w której podkreślił, że chrześcijanin zwycięża wtedy, gdy jego wróg przyznaje, że Jezus jest Panem. Zwrócił też uwagę, że Bóg posługuje się błędami, by doprowadzić nas do siebie. Na zakończenie wyraził wdzięczność za zaproszenie i gościnę.

05.10.2018 (piątek)
Konsulta

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

04.10.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do katedry świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Gołuch, ojciec duchowny, który zwrócił uwagę, że każdy wierzący jest posyłany przez Chrystusa. Pierwszym zadaniem chrześcijanina jest niesienie pokoju. Po komunii świętej główny celebrans odmówił modlitwę Pawła VI o powołania.

01.10.2018 (poniedziałek)
Wybory dziekanów

Na początku każdego roku akademickiego w „Domu Ziarna” mają miejsce wybory dziekanów alumnów. W tym roku odbyły się one w auli. Dotychczas funkcję tę pełnili: dk. Adrian Fajkowski – dziekan i dk. Tomasz Kowalczuk – wicedziekan. W wyniku głosowania, uzyskując 39 głosów, nowym dziekanem alumnów został Mateusz Grzegorczyk. Wicedziekanem został wybrany Michał Pietraszek, który uzyskał 24 głosy.

Wybierz kronikę