Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2018

17.06.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 11. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który zwrócił uwagę, że logika oparta na ciągłym skupianiu się na mocy, sile i wzroście ilościowym, niekoniecznie sprawdza się w myśleniu o Królestwie Bożym. Taka postawa może prowadzić w pychę, a ostatecznie spowodować nawet „wyginięcie” życia duchowego. W dalszej części homilii o. Mirosław podkreślił za kard. Ratzingerem, że nowa ewangelizacja zaczyna się od małego ziarna, które często jest niewidoczne.

14.06.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Człowiek może osiągnąć wszystko, jeśli tylko poświęci życie Jezusowi.

Tradycyjnie, jak co czwartek, alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się w kaplicy głównej, gdzie wieczornej Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której postawił zebranym trzy fundamentalne pytania: Jakimi jesteśmy ludźmi? Z jakimi darami przychodzimy do ołtarza? Jak wygląda nasza relacja z drugim człowiekiem? Ks. Rektor podkreślił, że człowiek może osiągnąć wszystko, jeśli tylko poświęci życie Jezusowi. Wystarczy otworzyć serce i chcieć Go usłyszeć.

13.06.2018 (środa)
Msza Święta i Nabożeństwo Fatimskie

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę na pełną ufności modlitwę Eliasza z pierwszego czytania, a następnie przestrzegł przed współczesnymi bożkami, którymi są: pieniądze, władza i swoboda, ukazując przy tym wartość Tradycji i Ewangelii. W ostatniej części swojego rozważania, główny celebrans zachęcał do nawiedzania sanktuariów Maryjnych.

Po zakończonej Eucharystii, wierni zgromadzeni w katedrze wspólnie odmówili modlitwę różańcową, a potem wyruszyli w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski.

10.06.2018 (niedziela)
Spotkanie TPS w Bardzie

Tegoroczne Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po zakończonej Eucharystii była okazja do oddania czci figurze Matki Bożej Bardzkiej, a także wysłuchania koncertu organowego w wykonaniu alumna Mateusza Grzegorczyka. Następnie przedstawiciele naszego seminarium wraz z członkami TPS udali się na wspólny poczęstunek. Kolejnym punktem była katecheza przygotowana przez ks. Rektora i kleryków dotycząca kwestii powołania, formacji seminaryjnej oraz odpowiedzialności całego Kościoła za rozwój przyszłych kapłanów. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą różańcową. 

07.06.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca, księża moderatorzy wraz z alumnami udali się do katedry świdnickiej, by modlić się o nowe powołania do służby w Kościele. W Eucharystii uczestniczyli także bracia franciszkanie, którzy odbywają postulat w Kłodzku. Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której podkreślił, że Eucharystia mobilizuje nas, by trwać w jedności z Bogiem i bliźnimi.

04.06.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W „Domu Ziarna” odbyło się ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem: „Czy w obliczu cierpienia można Boga nazywać dobrym ojcem?”.

Konferencję rozpoczął Ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który powitał wszystkich przybyłych. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład prof. dr. hab. Jacka Wojtysiaka, kierownika katedry Teorii Poznania KUL. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CFM, Prorektor ds. studenckich PWT.

03.06.2018 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W 9. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który w nawiązaniu do Liturgii Słowa podkreślił, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Wybierz kronikę