Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2018

19.02.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W „Domu Ziarna” odbyło się trzecie w tym roku spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem „Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg?”.

Ks. Rektor Tadeusz Chlipała rozpoczął spotkanie od modlitwy i powitania tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka, wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

19.02.2018 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów, na którą przybyli kapłani z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca. Po zakończonej Eucharystii księża dziekani udali się do auli, gdzie miały miejsce obrady. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.

18.02.2018 (niedziela)
1 Niedziela Wielkiego Postu

W 1. Niedzielę Wielkiego Postu, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, wskazując w niej na przymioty Boga, który jest Stworzycielem, jest miłosierny i wszechmocny. Zwrócił także uwagę na kwestię przebaczenia. Bóg, przebaczając człowiekowi, unicestwia zło. Ojciec Duchowny w zakończeniu podkreślił, że nawrócenie to ciężka i konkretna praca. 

17.02.2018 (sobota)
Posługa lektoratu

Zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych jest udzielenie alumnom roku trzeciego posługi lektoratu. Jest to pierwsza posługa, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Przez nią stają się oni szczególnymi świadkami i stróżami słowa Bożego.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył JE Ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Po odczytaniu Ewangelii, rozpoczął się obrzęd ustanowienia lektorów. Kandydatów do przyjęcia tej posługi przedstawił Księdzu Biskupowi ks. Tomasz Zięba, opiekun kursu III. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele nowo ustanowionych lektorów wyrazili swą wdzięczność wszystkim zebranym.

13.02.2018 - 17.02.2018 (wto - sob)
Rekolekcje wielkopostne

W przededniu Środy Popielcowej wspólnota seminaryjna rozpoczęła rekolekcje wielkopostne, które poprowadził JE Ks. bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Kilkudniowe ćwiczenia duchowe obejmowały wspólną modlitwę Liturgią Godzin, Eucharystie, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Odbyte rekolekcje stanowiły także bezpośrednie przygotowanie alumnów kursu III do przyjęcia posługi lektoratu.

11.02.2018 (niedziela)
XXVI Światowy Dzień Chorego

W XXVI Światowy Dzień Chorego delegacja alumnów udała się do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki podczas Mszy Świętej udzielił również sakramentu namaszczenia chorych. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślał znaczenie chorych dla Kościoła oraz zachęcał do troski o cierpiących.

08.02.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której podkreślił, że wiarę trzeba strzec do końca życia. Główny celebrans zachęcał do modlitwy o wytrwanie do końca na drodze, którą Bóg prowadzi, a także do wiary pełnej pokory. Przykładem wytrwałości i nieustępliwości w modlitwie może być postać Syrofenicjanki, o której traktuje dzisiejsza Ewangelia. 

08.02.2018 (czwartek)
Konsulta

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

06.02.2018 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. bp Ignacy Dec, Ks. bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem było przedstawienie alumnów kursu III jako kandydatów do przyjęcia posługi lektoratu. W tym czasie w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

02.02.2018 - 04.02.2018 (pią - nie)
Rekolekcje dla młodzieży męskiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „Pan mój i Bóg mój”, w których wzięło udział 67 uczestników. Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała rozpoczęła tegoroczne rekolekcje. Ważnym punktem pierwszego dnia była również konferencja wprowadzająca, którą wygłosił ks. Piotr Gołuch, diecezjalny duszpasterz powołań.  Po niej w kaplicy głównej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się muzyczną pobudką przygotowaną przez alumnów. Tego dnia uczestnicy wraz z klerykami modlili się Liturgią Godzin, uczestniczyli w Eucharystii oraz wysłuchali konferencji przygotowanych przez ojców duchownych naszego seminarium. Nowością w programie rekolekcji dla młodzieży męskiej były warsztaty tematyczne, dzięki którym rekolektanci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogli uczestniczyć w grupie teatralnej, filmowej, muzycznej i liturgicznej. Dla najstarszych uczestników rekolekcji została utworzona specjalna grupa o charakterze typowo powołaniowym.

Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca. Oprawę liturgiczną i muzyczną Eucharystii przygotowali uczestnicy.

02.02.2018 (piątek)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi również Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Na początku Mszy Świętej, w której uczestniczyły także osoby życia konsekrowanego z terenu całej naszej diecezji, Biskup Świdnicki poświęcił świece, po czym we wnętrzu świątyni wyruszyła procesja.

Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę na przymioty, którymi winna odznaczać się osoba życia konsekrowanego. Są nimi: miłość, wierność i jedność. Biskup Świdnicki wskazywał również na wartość życia konsekrowanego dla Kościoła i świata.

Po zakończonej homilii nastąpił obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów zakonnych. Następnie miało miejsce dziękczynienie za dar życia konsekrowanego, wygłoszone przez przedstawicieli zakonów. 

01.02.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że uczniowie Jezusa wykonywali pracę ewangelizacyjną w zespole oraz w przekazywaniu wiary posługiwali się skromnymi środkami. Główny celebrans zachęcał wiernych do bezinteresowności na wzór św. Brata Alberta. Na zakończenie Eucharystii, Ks. bp Ignacy Dec odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania. 

Wybierz kronikę