Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Lipiec 2013

01.07.2013 - 04.07.2013 (pon - czw)
Rekolekcje dla kapłanów

W seminarium rozpoczęła się pierwsza seria dorocznych wakacyjnych rekolekcji kapłańskich. W tym roku prowadzi je Ks. Biskup Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. W czasie rekolekcji seminarium jest miejscem pobytu kapłanów z terenu całej diecezji świdnickiej, którzy poprzez rekolekcje pogłębiają swoją duchowość.

02.07.2013 (wtorek)
Początek pielgrzymki

We wtorkowy wieczór 2 lipca duża część wspólnoty seminaryjnej wraz z przełożonymi udała się na autokarową pielgrzymkę do Rzymu. Wezmą oni udział w organizowanych w tych dniach z okazji Roku Wiary spotkaniach seminarzystów z całego świata, będą uczestniczyć w okolicznościowych celebracjach, a w niedzielę 7 lipca we Mszy świętej w bazylice św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka.

Klerycy odbędą pielgrzymki w murach Wiecznego Miasta do kościołów, w których spoczywają święci, pod hasłem "Ścieżki powołań". W sobotę 6 lipca w Auli Pawła VI wezmą udział w "Spotkaniu ze Świadkami Powołań", po którym odbędzie się maryjne czuwanie modlitewne w Ogrodach Watykańskich.

W tych dniach w Rzymie odbędzie się także konferencja rektorów seminariów diecezjalnych oraz przełożonych odpowiedzialnych za formację w domach zakonnych i instytutach życia konsekrowanego: Rola odpowiedzialnych za formacje w służbie Nowej Ewangelizacji.

W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzą m.in. Sanktuarium Świętego Oblicza w Manopello.

02.07.2013 - 10.07.2013 (wto - śro)
Pielgrzymka do Rzymu

Dzień pierwszy
Świdnica - Padwa

W Roku Wiary na zaproszenie Benedykta XVI - ponowione przez Ojca Świętego Franciszka - na spotkania w Rzymie skierowane do seminarzystów, nowicjuszek i nowicjuszy z całego świata, odpowiedziała także znaczna część wspólnoty świdnickiego seminarium duchownego udając się w pielgrzymkę do Włoch. 

Swoją podróż do Wiecznego Miasta rozpoczęła Eucharystią w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy legnicki, który w tym czasie prowadził rekolekcje dla prezbiterów Kościoła świdnickiego. Po kolacji w refektarzu wspólnota wyruszyła w drogę do Włoch.


Dzień drugi
Padwa - Gatteo Mare

Po nocnym przejeździe z Polski do Włoch wspólnota seminaryjna przybyła na pierwszy przystanek na pielgrzymim szlaku. Była to Padwa, gdzie w kaplicy przy Bazylice św. Antoniego miała miejsce Msza Święta. Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił także homilię, mówiąc o świadectwie świętych, jako fundamencie do budowania własnej wiary.

Po Eucharystii był czas przeznaczony na zwiedzanie bazyliki i nawiedzenie grobu św. Antoniego, prezbitera i doktora Kościoła. Po spacerze przez miasto, wspólnota udała się na nocleg do nadmorskiej miejscowości Gatteo Mare. Wyczerpujący dzień pielgrzymi zakończyli kolacją i wypoczynkiem nad morzem.


Dzień trzeci
Gatteo Mare - Asyż - Rzym

Kolejnym punktem pielgrzymki wspólnoty seminaryjnej w drodze do Rzymu był Asyż. Po drodze pielgrzymi zwiedzili Bazylikę Matki Bożej Anielskiej w miejscowości Santa Maria degli Angeli. W niej znajduje się Porcjunkula - kaplica, którą św. Franciszek po otrzymaniu od benedyktynów odbudował własnymi rękami.

Po przyjeździe do Asyżu świdniccy alumni wraz z księżmi przełożonymi uczestniczyli w Eucharystii. Miała ona miejsce w kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bazylice św. Franciszka. Przewodniczył jej ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Nawiązał w niej do dewizy franciszkanów: "Pokój i Dobro", mówiąc również o potrzebie budowania wspólnoty na jedności i wierze. Po Mszy Świętej był jeszcze czas na zwiedzanie.

Wieczorem tego dnia po przybyciu do Rzymu wspólnota uczestniczyła w pierwszym spotkaniu z pielgrzymami z całego świata. Rozpoczęło się ono w ogrodach przy Zamku św. Anioła, gdzie powitania i wprowadzenia dokonał abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. krzewienia Nowej Ewangelizacji. Stamtąd wszyscy uczestnicy wyruszyli na Plac św. Piotra, gdzie przy obelisku każdy z uczestników wyznał wiarę w swoim ojczystym języku. Następnie seminarzyści, nowicjuszki i nowicjusze przeszli przez Bazylikę św. Piotra śpiewając litanię do Wszystkich Świętych, po czym końcowej refleksji dokonał Angelo kard. Comasti, archiprezbiter Bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Na kolację i nocleg wspólnota udała się do Domu Polskiego Jana Pawła II.


Dzień czwarty
Rzym

Kolejny dzień pobytu w Rzymie rozpoczął się katechezą: "Powołanie w nauczaniu soborowym", która miała miejsce w kościele Sant'Andrea della Valle. Poprowadził ją bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Po niej uczestnicy spotkania mogli zadawać prelegentowi pytania.

Po katechezie miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś. Podkreślał w niej słabość i grzeszność ludzi powołanych do służby Bogu, którzy po nawróceniu są zdolni prowadzić do Boga wielu kolejnych grzeszników.

Po Mszy Świętej świdniccy seminarzyści wzięli udział w "Ścieżkach powołań do kościołów gdzie spoczywają święci". Mogli nawiedzić wtedy groby m.in. św. Ignacego Loyoli, św. Agnieszki czy św. Katarzyny Sieneńskiej. Był to także czas, aby odwiedzić kolejne bazyliki większe: Bazylikę św. Pawła za Murami i Bazylikę Matki Bożej Większej.

Ostatnim punktem dnia było spotkanie na Placu Campidoglio zatytułowane: "Radosne głoszenie powołania i świadectwa". Oprócz kilku świadectw osób powołanych do służby Bogu, można było posłuchać koncertu danego przez chrześcijańskie zespoły muzyczne.


Dzień piąty
Rzym

Następny dzień wspólnota seminaryjna rozpoczęła od Eucharystii w kaplicy domu pielgrzyma prowadzonego przez siostry elżbietanki, gdzie miał miejsce nocleg. Mszy Świętej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie otwarcia na działanie Ducha Świętego, bez którego niewiele warte są zapał czy nowe metody docierania do ludzi z Dobrą Nowiną.

Po Eucharystii każdy z alumnów mógł skorzystać z łaski odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty i pojednania, który dla polskojęzycznych seminarzystów, nowicjuszek i nowicjuszy miał miejsce w kościele Sant'Andrea della Valle. Część alumnów kontynuowała zwiedzanie odwiedzając m.in. Bazylikę św. Jana na Lateranie, Muzea Watykańskie, Forum Romanum i Koloseum, czy Plac Hiszpański.

W czasie sprawowania sakramentu spowiedzi w Auli Magna na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, miała miejsce konferencja dla rektorów i odpowiedzialnych za formację. Tytuł jej brzmiał: "Rola odpowiedzialnych za formację w służbie Nowej Ewangelizacji".

Kolejnym punktem dnia było spotkanie z Ojcem Świętym w Auli Pawła VI. Zostało ono otwarte przez Mauro kard. Piacenzę, Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa. Po świadectwach ks. Roberta Barrona, s. Marii R. Piccione i Juana M. Cotelo, na spotkanie przybył Ojciec Święty Franciszek. W swojej przemowie zwrócił uwagę szczególnie na cztery filary życia powołanego: formację duchową, intelektualną, życie apostolskie i życie we wspólnocie.

Po spotkaniu w Auli Pawła VI wszyscy jego uczestnicy wyruszyli w procesji różańcowej do Ogrodów Watykańskich, której przewodniczył abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. krzewienia Nowej Ewangelizacji. Refleksji końcowej dokonał Joao Braz kard. de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.


Dzień szósty
Rzym

Niedzielna Eucharystia w Bazylice św. Piotra na Watykanie sprawowana przez Ojca Świętego Franciszka była ostatnim punktem spotkania seminarzystów, nowicjuszek i nowicjuszy z całego świata w Wiecznym Mieście. Po niej alumni uczestniczyli jeszcze w modlitwie Anioł Pański na placu przed bazyliką. Mieli również okazję pomodlić się do bł. Jana Pawła II, w kaplicy gdzie spoczywa jego ciało.

Resztę dnia wspólnota przeznaczyła na indywidualne zwiedzanie bądź odpoczynek.


Dzień siódmy
Rzym - Manopello - Loreto - Gatteo Mare

Po kilkudniowym pobycie w Rzymie, wspólnota seminaryjna udała się do Manopello, gdzie znajduje się Chusta z Obliczem Chrystusa. Tam w bazylice miała miejsce Msza Święta pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o pragnieniach jakie Bóg składa w sercu człowieka, a które wyrażają się poprzez wiarę, obecność powołanych w seminarium, na pielgrzymce, a także uczestnictwo w sakramentach świętych. Po Eucharystii był czas na zwiedzanie, po którym wspólnota spotkała Paula Badde, autora znanej książki: "Twarzą w Twarz".

Następnie wspólnota odwiedziła Loreto. Tam zwiedziła Bazylikę Świętego Domku wraz z nazaretańskim domem, w którym wg tradycji Matka Boża urodziła się i wychowała, doświadczyła zwiastowania i w którym w dzieciństwie mieszkał Jezus Chrystus. 

Wyczerpujący dzień pielgrzymi zakończyli wypoczynkiem nad morzem i noclegiem w miejscowości Gatteo Mare.


Dzień ósmy
Gatteo Mare - San Marino - Wenecja - Świdnica

Ostatniego dnia pielgrzymki wspólnota udała się do San Marino, gdzie uczestniczyła w Eucharystii w kościele ojców franciszkanów. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej, iż osobiste doświadczenie Pana Boga nie jest w stanie zastąpić żadnej pielgrzymki, ani wiary bliskich osób. Zachęcał zgromadzonych do budowania relacji międzyludzkich na realnej miłości.

Po zwiedzeniu San Marino pielgrzymi udali się w drogę powrotną do Polski po drodze zatrzymując się jeszcze w Wenecji. Tam oprócz miasta seminarzyści wraz z księżmi przełożonymi zwiedzili Bazylikę św. Marka.

Stamtąd pielgrzymka wyruszyła już w drogę powrotną do Świdnicy, gdzie dotarła po nocnym przejeździe przez Włochy, Austrię i Czechy.

11.07.2013 - 26.07.2013 (czw - pią)
Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Kilku alumnów z V roku udało się wraz z ks. kan. Jarosławem M. Lipniakiem, proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym i wykładowcą teologii dogmatycznej w seminarium do Ziemi Świętej. Będą tam odwiedzać miejsca związane z działalnością Jezusa Chrystusa.

16.07.2013 (wtorek)
Egzamin dla kandydatów

We wtorek 16 lica odbył się tradycyjny egzamin kwalifikacyjny do naszego Seminarium, obejmujący pracę z tekstami biblijnymi, nauczania Kościoła oraz test wiedzy katechizmowej. W chwili obecnej kwalifikację wstępną pozytywnie przeszło 7 kandydatów do naszego seminarium.

Druga tura kwalifikacji odbędzie się we wtorek 17 września.

 

26.07.2013 - 27.07.2013 (pią - sob)
Wakacyjny dzień skupienia

W seminarium odbył się wakacyjny dzień skupienia dla alumnów, który poprowadził ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Motto ćwiczeń duchowych zaczerpnięte było z Drugiego Listu św. Piotra:"... Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy...."

Alumni mogli w tym czasie uczestniczyć w Eucharystiach, adoracji Najświętszego Sakramentu, sakramencie pokuty, modlitwie słowem Bożym, koronce do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwie Liturgią Godzin.

31.07.2013 - 09.08.2013 (śro - pią)
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Mszą Świętą w świdnickiej katedrze rozpoczęła się jubileuszowa X Piesza pielgrzymka diecezji świdnickiej na Jasną Górę. Eucharystii tradycyjnie przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W tych "rekolekcjach w drodze" wzięła udział grupa diakonów i alumnów z naszego seminarium.

Pielgrzymi po dotarciu do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze zostali przywitani na wałach, a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec.

Wybierz kronikę