Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Sierpień 2012

30.07.2012 - 02.08.2012 (pon - czw)
Rekolekcje kapłańskie

W czasie wakacji w seminarium mają miejsce rekolekcje dla kapłanów z diecezji świdnickiej. Drugą już turę ćwiczeń duchowych tego lata poprowadził o. Damian Stachowicz OFM, będący jednym ze stałych spowiedników świdnickich alumnów.

Zakończyły się one uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

08.08.2012 (środa)
Wspomnienie św. Dominika Guzmán, prezbitera

W liturgiczne wspomnienie św. Dominika Guzmán, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. W ten sposób wspólnota przebywająca w tym czasie w "domu ziarna" świętowała jego dzień patronalny.

Po Komunii Świętej alumni przebywający na grupie roboczej w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu solenizantowi życzenia.

09.08.2012 (czwartek)
Zakończenie pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górą

Pielgrzymi wędrujący z diecezji świdnickiej do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze dotarli rano do celu. Po przywitaniu ich na wałach, w kaplicy Cudownego Obrazu miała miejsce Msza Święta. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

13.08.2012 (poniedziałek)
Msza Święta za zmarłego ks. kan. Władysława Smotera

Alumni przebywający na grupie roboczej zgromadzili się na Mszy Świętej w kaplicy głównej pod przewodnictwem ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego. Chcieli oni modlić się w ten sposób za zmarłego ks. kan. Władysława Smotera, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Braszowicach.

17.08.2012 (piątek)
Pogrzeb ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka

Trzech alumnów wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem oraz ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym, udało się do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie na uroczystości pogrzebowe ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita wrocławski.

Ksiądz prof. dr. hab. Waldemar Irek, zmarł nagle 13. sierpnia w wieku 55 lat. Od 1. września 2007 r. pełnił funkcję Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Był konsultorem Rady ds. Apostolstwa Świeckich oraz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, a także członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

21.08.2012 - 26.08.2012 (wto - nie)
Piesza pielgrzymka alumnów trzeciego roku na Górę Igliczną

Już po raz siódmy ze świdnickiego "domu ziarna" wyruszyła piesza pielgrzymka alumnów roku trzeciego na Górę Igliczną. Seminarzyści chcą w ten sposób przygotować się do grudniowych obłóczyn, czyli przyjęcia stroju duchownego.

Dzień pierwszy
Świdnica - Walim

Alumni z trzeciego roku rozpoczęli w świdnickim "domu ziarna" swoje kursowe pielgrzymowanie. Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego, seminarzyści udali się do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej. Na trasie pielgrzymki klerycy odwiedzili także parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim. Po południu dotarli do celu pierwszego dnia, czyli do parafii pw. św. Barbary w Walimiu. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Na zakończenie dnia, wraz z mieszkańcami Walimia, odprawili w tamtejszym kościele apel jasnogórski. Tam też mieli pierwszy nocleg.

Dzień drugi
Walim - Nowa Ruda

Po porannej jutrzni, odprawionej w kościele pw. św. Barbary w Walimiu, klerycy udali się na górzysty etap do Nowej Rudy. W trakcie drogi alumni gościli w parafii pw. św. Katarzyny w Jugowie. Po dotarciu na miejsce uczestniczyli w wieczornej Eucharystii, sprawowanej przez ks. Mirosława Rakoczego, prefekta. Po apelu jasnogórskim klerycy udali się do rodzin.

Dzień trzeci
Nowa Ruda - Wambierzyce

Po porannych modlitwach alumni wyruszyli w dalszą wędrówkę, kierując się w stronę sanktuarium Królowej Rodzin w Wambierzycach. Po drodze odwiedzili parafię pw. św. Piotra Kanizjusza we Włodowicach, gdzie zatrzymali się na nabożeństwo, podczas którego odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Drugi postój miał miejsce w Ścinawce Średniej w parafii pw. św. Marii Magdaleny. Wieczorną Mszę Świętą w sanktuarium celebrował ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Wieczorem klerycy uczestniczyli wraz z miejscową wspólnotą w apelu jasnogórskim, po którym nastąpiła iluminacja bazyliki. Klerycy dzięki życzliwości ojców franciszkanów mieli okazję gościć w ich klasztorze.

Dzień czwarty
Wambierzyce - Polanica-Zdrój

Kolejny dzień rozpoczął się od nawiedzenia bazyliki wambierzyckiej i pożegnania ojców franciszkanów. Klerycy udali się w następny etap do Polanicy-Zdroju. W drodze odprawili nabożeństwo drogi krzyżowej, według rozważań bł. Gerharda Hirschfeldera, patrona tego rocznika. Po dotarciu do miejscowości noclegowej alumni odwiedzili Dom Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej im. bł. Jana Pawła II, gdzie wspólnie z kapłanami i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym, uczestniczyli w podwieczorku i koronce do Bożego Miłosierdzia. Następnie seminarzyści udali się do parafii pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie wzięli udział w wieczornej Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Po Mszy Świętej klerycy udali się na nocleg.

Dzień piąty
Polanica-Zdrój - Bystrzyca Kłodzka

Przedostatni dzień pielgrzymowania klerycy rozpoczęli jutrznią. Po drodze pielgrzymi zatrzymali się w parafii pw. św. Małgorzaty w Starej Łomnicy, gdzie oddali cześć relikwiom św. o. Damiana de Veustera, a następnie zostali zaproszeni na obiad przez o. Józefa Kucińskiego SSCC. Bystrzyca Kłodzka była ostatnim miejscem noclegu w tegorocznej pielgrzymce. Ksiądz prał. Stefan Smoter, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, przywitał seminarzystów i udzielił im gościny na plebanii. Alumni uczestniczyli tam w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prefekt. Po Mszy Świętej czekające przed kościołem rodziny zabrały kleryków na nocleg.

Dzień szósty
Bystrzyca Kłodzka - Góra Igliczna

Po śniadaniu u rodzin i jutrzni odmówionej na plebanii, klerycy udali się już bezpośrednio na Górę Igliczną. Tam w samo południe w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, pod przewodnictwem ks. Mirosława Rakoczego, prefekta, alumni uczestniczyli wraz z księżmi przełożonymi we Mszy Świętej. Homilię natomiast wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Mówił w niej o świętych górach, m. in. Moria, Synaju i Horeb, na których dokonywały się przemiany ludzi. Po Eucharystii rektor sanktuarium, ks. kan. Andrzej Adamiak, podjął kleryków i księży poczęstunkiem. Po nim klerycy wrócili do swoich rodzinnych parafii.

24.08.2012 - 25.08.2012 (pią - sob)
Wakacyjny dzień skupienia

W seminarium odbył się wakacyjny dzień skupienia, w którym uczestniczyli głównie diakoni i akolici. Przewodniczył mu ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, który za motto ćwiczeń wybrał cytat z Encykliki "Redemptoris Missio" bł. Jana Pawła II: "Nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wirzący w Chrystusa (...) nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom." Na koniec dnia skupienia diakoni i akolici dostali skierowania na parafie, gdzie już od września będą odbywali swoje praktyki duszpasterskie.

30.08.2012 (czwartek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Po homilii wygłoszonej przez głównego celebransa nastąpiło wyznanie wiary i zaprzysiężenie nowych księży dziekanów. Dziekanem dekanatu Świdnica-Wschód został ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, a dekanatu Wałbrzych-Zachód, ks. prał. Andrzej Raszpla, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Po Eucharystii wszyscy udali się na obrady, podczas których dyskutowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

31.08.2012 - 02.09.2012 (pią - nie)
Rekolekcje w ciszy

Do świdnickiego seminarium przybyły osoby świeckie z terenu metropolii wrocławskiej, a także z Warszawy i Białegostoku na weekendowe rekolekcje w ciszy. Poprowadził je ks. dr Janusz Michalewski, wykładowca psychologii w "domu ziarna". Motto ćwiczeń duchowych: "Oczyszczać swoje serce i ducha przez Słowo Boże i modlitwę" zaproponowali sami rekolektanci.

Rekolekcje w oparciu o teksty biblijne miały pokazać przyczyny niepokojów serca oraz wskazać drogi ich uporządkowania.

31.08.2012 (piątek)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni i akolici udali się do parafii diecezji świdnickiej, gdzie rozpoczęli wrześniowe praktyki duszpasterskie. Podczas ich trwania uczyć się będą funkcjonowania kancelarii, będą pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych oraz będą katechizować w szkołach.

 

Wybierz kronikę