Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Sierpień 2011

01.08.2011 (poniedziałek)
Msza Święta w Bobolicach

Tradycyjnie na trasie pielgrzymki w Bobolicach łączą się nurt główny z kłodzkim. Z tej okazji w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii mówił o bł. Gerhardzie Hirschfelderze.

09.08.2011 (wtorek)
Zakończenie pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górą

Pielgrzymi wędrujący z diecezji świdnickiej do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze dotarli rano do celu. Po przywitaniu ich na wałach, w kaplicy Cudownego Obrazu miała miejsce Msza Święta. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii podkreślił, że Matka Boża jest także naszą Matką, do której możemy zwracać się we wszystkich potrzebach.

19.08.2011 (piątek)
Wyjazd alumnów z grupy roboczej do Krzeszowa

Grupa robocza wraz z ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udała się do Krzeszowa na XVIII Spotkanie Młodych. Alumni uczestniczyli w bazylice Wniebowzięcia NMP w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Leon Knabit OSB. Po Mszy Świętej odbył się koncert zespołu Natalii Niemen.

  

21.08.2011 - 26.08.2011 (nie - pią)
Piesza pielgrzymka alumnów trzeciego roku na Górę Igliczną

Już po raz szósty z naszego seminarium wyruszyła piesza pielgrzymka alumnów roku trzeciego na Górę Igliczną. Seminarzyści chcą w ten sposób przygotować się do grudniowych obłóczyn, czyli przyjęcia stroju duchownego.

Dzień pierwszy
Świdnica - Walim

Alumni z trzeciego roku rozpoczęli w świdnickim "domu ziarna" swoje kursowe pielgrzymowanie. Po błogosławieństwie udzielonym przez bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego, seminarzyści udali się na uroczystości dożynkowe do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej sprawowanej przez ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora. Na trasie pielgrzymki klerycy odwiedzili także parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim. Na zakończenie dnia, wraz z mieszkańcami Walimia, odprawili w tamtejszym kościele pw. św. Barbary apel jasnogórski. Tam też mieli pierwszy nocleg.

  

 

Dzień drugi
Walim - Nowa Ruda-Słupiec

Po porannej jutrzni, odprawionej w kościele pw. św. Barbary w Walimiu, klerycy udali się na długi (30 km) i górzysty etap do Nowej Rudy-Słupca. W trakcie drogi alumni gościli w parafii pw. św. Katarzyny w Jugowie, a następnie przemierzyli trasę prowadzącą przez dwa wzniesienia: Górę św. Anny i Górę Wszystkich Świętych. Tam nawiedzili sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Po dotarciu na miejsce uczestniczyli w wieczornej Eucharystii, sprawowanej przez ks. Pawła Kuriatę, wikariusza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu. Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor, ukazując obraz Maryi jako Służebnicy i Królowej. Wieczorem seminarzyści tradycyjnie zgromadzili się wraz z wiernymi na apelu jasnogórskim, po którym udali się na nocleg do rodzin.

  

 

Dzień trzeci
Nowa Ruda-Słupiec - Wambierzyce

Po porannych modlitwach alumni wyruszyli w dalszą wędrówkę, kierując się w stronę sanktuarium Królowej Rodzin w Wambierzycach. Po drodze odwiedzili parafię pw. św. Piotra Kanizjusza we Włodowicach, gdzie zatrzymali się na czytanie duchowne i poczęstunek. Drugi postój miał miejsce w Ścinawce Średniej w parafii pw. św. Marii Magdaleny. Wieczorną Mszę Świętą z kolei celebrował o. Albert Ireneusz Krzywański OFM, proboszcz i kustosz wambierzyckiego sanktuarium, gdzie dotarli alumni. Homilię wygłosił rektor naszego seminarium, ks. prał. Tadeusz Chlipała, który wskazał na troskę o szczerość i prawdę w życiu każdego człowieka. Wieczorem klerycy uczestniczyli wraz z miejscową wspólnotą i ojcami franciszkanami w apelu jasnogórskim, po którym nastąpiła iluminacja bazyliki i wspólna kompleta. Klerycy dzięki życzliwości ojców franciszkanów mieli okazję gościć w ich klasztorze.

  

 

Dzień czwarty
Wambierzyce - Polanica-Zdrój

Kolejny dzień rozpoczął się od nawiedzenia bazyliki wambierzyckiej i pożegnania ojców franciszkanów. Klerycy udali się w następny etap do Polanicy-Zdroju. Po dotarciu do miejscowości noclegowej alumni odwiedzili Dom Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II, gdzie wspólnie z kapłanami i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym, uczestniczyli w podwieczorku i koronce do Bożego Miłosierdzia. Następnie seminarzyści udali się do parafii pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie wzięli udział w wieczornej Eucharystii. Przewodniczył jej ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Po kolacji na plebani klerycy udali się na nocleg do polanickich rodzin.

  

 

Dzień piąty
Polanica-Zdrój - Bystrzyca Kłodzka

Przedostatni dzień pielgrzymowania klerycy rozpoczęli jutrznią. Po śniadaniu, na które zaprosił ks. prał. Antoni Kopacz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju, alumni wyruszyli w dalszą trasę. Po drodze pielgrzymi zatrzymali się w parafii pw. św. Małgorzaty w Starej Łomnicy, gdzie oddali cześć relikwiom św. o. Damiana de Veustera i wysłuchali konferencji ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora. Poruszył w niej temat posłuszeństwa. Bystrzyca Kłodzka była ostatnim miejscem noclegu w tegorocznej pielgrzymce. Ksiądz prał. Stefan Smoter, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, przywitał seminarzystów i udzielił im gościny na plebanii. Alumni uczestniczyli tam w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz wicerektor. Po Mszy Świętej czekające przed kościołem rodziny zabrały kleryków na nocleg.

  

 

Dzień szósty
Bystrzyca Kłodzka - Góra Igliczna

Po porannym śniadaniu u rodzin, klerycy udali się już bezpośrednio na Górę Igliczną. Tam w samo południe w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego świdnickiego, alumni uczestniczyli wraz z księżmi przełożonymi we Mszy Świętej. W homilii biskup mówił o rozsądnym wykorzystaniu wolności na wzór Maryi, Matki Jezusa. Po Eucharystii rektor sanktuarium, ks. kan. Andrzej Adamiak, podjął kleryków i księży poczęstunkiem,. Po nim niektórzy klerycy wrócili do seminarium na wakacyjny dzień skupienia, a pozostali do swoich rodzinnych parafii.

    

 

26.08.2011 - 27.08.2011 (pią - sob)
Wakacyjny dzień skupienia

W seminarium odbył się wakacyjny dzień skupienia, w którym uczestniczyli głównie diakoni i akolici. Przewodniczył mu ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, który za motto ćwiczeń wybrał słowa bł. Jana Pawła II, wypowiedziane 6 kwietnia 1979 roku na Jasnej Górze: "O Matko Kościoła! Raz jeszcze oddaję Ci siebie w «macierzyńską niewolę miłości...» Matko przyjmij! Matko nie opuszczaj! Matko prowadź!" Na koniec dnia skupienia diakoni i akolici dostali skierowania na parafie, gdzie już od środy będą odbywali swoje praktyki duszpasterskie.

30.08.2011 (wtorek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekan z dekanatów diecezji świdnickiej, aby uczestniczyć w konferencji. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecny był także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy. Następnie miały miejsce obrady, podczas których dyskutowano na bieżące tematy związane z funkcjonowaniem diecezji. Całość zakończyła się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

31.08.2011 (środa)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni i akolici udali się do parafii diecezji świdnickiej, gdzie rozpoczęli wrześniowe praktyki duszpasterskie. Podczas ich trwania uczyć się będą funkcjonowania kancelarii, będą pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych oraz będą katechizować w szkołach.

Wybierz kronikę