Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2009

01.02.2009 (niedziela)
Wizyta w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich

W niedzielę 22 alumnów naszego seminarium wraz z ks. Julianem Rafałko, prefektem, odwiedziła wspólnotę parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Podczas Mszy Świętej klerycy służyli pomocą przy ołtarzu oraz ubogacali liturgię swoim śpiewem. W godzinach popołudniowych w sali Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko zaprezentowany został spektakl "Juliusz Cezar". Składamy podziękowania za życzliwe przyjęcie i gościnność.

  

02.02.2009 (poniedziałek)
Dzień życia konsekrowanego

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwana świętem Matki Bożej Gromnicznej, jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To już dziewiąty taki dzień w historii.

Z tej okazji w naszej katedrze zgromadzili się ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. We Mszy Świętej celebrowanej przez bp. Ignacego Deca uczestniczyli także bp Adam Bałabuch, przełożeni seminaryjni i klerycy.

  

13.02.2009 - 15.02.2009 (pią - nie)
Rekolekcje zamknięte dla młodzieży męskiej

Zwyczajem lat ubiegłych podczas przerwy semestralnej przełożeni naszego seminarium wraz z alumnami trzeciego roku organizowali rekolekcje zamknięte dla młodzieży męskiej. Przebiegały one pod hasłem Otoczmy troską życie. Jak co roku rekolektantów podzielono na dwie grupy ? starsi przebywali w Świdnicy (było to 56 osób), natomiast młodsi uczestniczyli w ćwiczeniach duchowych w Zagórzu Śląskim (67 osób). Od piątkowego popołudnia do niedzielnego południa mogli oni zakosztować życia seminaryjnego uczestnicząc w Eucharystiach, konferencjach, modlitwach i spotkaniach w grupach. Oprócz tego organizatorzy dali uczestnikom możliwość również w inny sposób zbliżać się do Boga i w skupieniu poznawać samych siebie. Nad całością pieczę mieli oczywiście ojcowie duchowni ? w Świdnicy ks. kan. Wiesław Rusin, a w Zagórzu Śląskim ks. kan. Stanisław Przerada.

Mimo, iż same rekolekcje już się skończyły, to dla wielu młodych ludzi to dopiero początek zmagań. Zwłaszcza dla maturzystów rozpocznie się teraz czas rozeznawania swojego powołania i podjęcia decyzji dotyczącej wyboru życiowej drogi.

      

24.02.2009 - 28.02.2009 (wto - sob)
Rekolekcje

W seminarium odbyły się trzydniowe rekolekcje, które dla alumnów w tym roku wygłosił o. Stanisław Glista OFMConv z Krakowa.

W nauce skierowanej do kleryków mówił głównie o indywidualnym powołaniu każdego człowieka i jego drodze ku świętości. Na drodze tej bardzo często pojawiają się różne pokusy, które prawdziwy uczeń i świadek Chrystusa powinien umieć pokonywać i przezwyciężać. Musi nauczyć się uzewnętrzniać swoje emocje, aby nie kumulowały się one wewnątrz niego i nie eksplodowały po pewnym czasie. Przede wszystkim jednak powinien, co podkreślał do końca swoich dni św. Franciszek z Asyżu, czynić dobro. Nie wystarczy bowiem tylko unikać zła, trzeba dać z siebie więcej, trzeba wykorzystać dane przez Boga talenty. Tylko tak można realizować w sobie plany Boże, nie swoje. Inaczej zaś człowieka dopada accedia, czyli tzw. demon południa, objawiający się zgryzotą i niezadowoleniem z życia. Tylko Chrystus leczy ze wszystkich schorzeń i Jemu trzeba w pełni zawierzyć.

  

28.02.2009 (sobota)
Posługa lektoratu oraz kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

Po zakończeniu rekolekcji wielkopostnych piętnastu alumnom roku trzeciego została udzielona posługa lektoratu ? to pierwsze oficjalne zadanie, jakie Kościół powierza przygotowującym się do kapłaństwa. Tegorocznej uroczystości przewodniczył bp Adam Bałabuch. Powierzając klerykom to ważne zadanie wyjaśniał:"Do głoszenia słowa Bożego powołani są przede wszystkim biskupi, prezbiterzy i diakoni. Wy zaś, jako lektorzy Słowa Bożego będziecie im pomagali w wypełnianiu tego obowiązku". Nawiązując zaś do ewangelicznej opowieści o powołaniu celnika Mateusza wzywał powołanych: "Wpatrzcie się dzisiaj w tę postać apostoła Lewiego, Mateusza, który potrafił pod wpływem spojrzenia Jezusa zostawić wszystko, aby służyć Bogu samemu i człowiekowi, do którego miał być posłany. Jakże to ważne abyście w spotkaniu z Jezusem potrafili dojrzeć do takiej wiary, która was otworzy na każde słowo i na każdy gest Chrystusa, która was otworzy na miłość i gotowość służby drugiemu człowiekowi".

Tego dnia także dwóch kleryków roku piątego zostało przedstawionych Kościołowi jako kandydaci do przyjęcia świeceń diakonatu i prezbiteratu. Od tego momentu są poddani szczególnej trosce wspólnoty a także ocenie życia i postępowania.

      

Wybierz kronikę