Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2018

20.05.2018 (niedziela)
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego alumni wraz z o. Mirosławem Rakoczym udali się do katedry świdnickiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił również homilię.

19.05.2018 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Późnym wieczorem wspólnota seminaryjna zgromadziła w kaplicy głównej, by celebrować Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył ks. Tomasz Zięba, Prefekt. Homilię wygłosił o. Mirosław Rakoczy, który zwrócił uwagę, że woda stanowi składnik życia, dlatego jest ona pierwszą metaforą Ducha Świętego. Duch Święty to życie w najgłębszym sensie. O. Mirosław podkreślił, że przyjęcie Ducha Świętego wymaga pokory, uniżenia i wyjścia poza siebie. Po homilii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili alumni zaangażowani w seminaryjny zespół muzyczny.

18.05.2018 (piątek)
XIII Dni Papieskie

Z racji obchodów XIII Dni Papieskich w naszym mieście, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy udała się do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której pochylił się nad niektórymi faktami z życia św. Jana Pawła II. Zaznaczył przy tym, że na drodze życia Papieża Polaka wskazać można wiele powołań, począwszy od powołania do życia, poprzez powołanie do studiów polonistycznych, powołanie kapłańskie, naukowe, biskupie, aż do powołania papieskiego. Główny celebrans zachęcał wiernych, by przyjmować to, co nam przynosi życie jako nowe powołanie, stale oddając się prowadzeniu Boga.

17.05.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Jak co czwartek, myśli całego Kościoła zwracają się ku powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu. Z tej racji wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, gdzie Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Dzisiejsza Eucharystia była szczególna, gdyż asystę przygotowali księża diakoni, dla których to jedna z ostatnich Mszy Świętej w „Domu Ziarna”, ponieważ już w sobotę rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Ks. Rektor Tadeusz Chlipała w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, że człowiek jest darem Boga ofiarowanym Jezusowi. Wskazał również, że zadaniem każdego jest podążanie ku jedności, która ma obejmować zarówno ducha, jak i ciało. Tylko wtedy będziemy spójni. Główny celebrans zwrócił się również do diakonów, którzy już niedługo opuszczą mury seminarium i będą służyć jako kapłani. Zachęcał ich, by zawsze stanowili jedno i byli otwarci na działanie Boga. Strach przed nowym jest zrozumiały, jednak nieustannie należy być z Jezusem, a wtedy Bóg będzie sam o nas walczył.

16.05.2018 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W świdnickim „Domu Ziarna” odbył się kolejny dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była również okazja do spowiedzi. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Następnie księża neoprezbiterzy uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

13.05.2018 (niedziela)
Wniebowstąpienie Pańskie

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do katedry świdnickiej. Tam wzięli udział w Nieszporach i nabożeństwie majowym. Dzień 13 maja jest szczególny, gdyż to właśnie dziś świętujemy 101. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, a na szczeblu diecezjalnym obchodzimy 1. Rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej, której dokonał JE Ks. Kard. Zenon Grocholewski.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec, który pochylił się nad prawdami dotyczącymi wydarzeń, które w tym dniu wspominamy.

Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęło się nabożeństwo fatimskie, któremu przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Wierni zgromadzeni w świdnickiej katedrze wspólnie odmówili modlitwę różańcową, a następnie wyruszyli w procesji fatimskiej z figurą Matki Bożej. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

12.05.2018 (sobota)
X Ogólnopolski przegląd chórów

Chór Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej wziął udział w X Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Amatorskich w Olesznej. To już II edycja pieśni maryjnych „Mater misericordiae”. Konkurs obejmował dwie kategorie: chóry seniorskie, w której wystąpiły cztery zespoły oraz chóry mieszane i jednorodne, w której można było usłyszeć wykonania pięciu chórów.  Alumni pod dyrekcją Pani Marty Monety wykonali trzy pieśni maryjne: „Tota pulchra es Maria”, „Ojca wiecznego cna Oblubienico” oraz „Błogosławiona- Madre De Deus”. Po zakończonej części konkursowej miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył ks. Marek Mielczarek, proboszcz parafii w Słupiach. Klerycy podczas Eucharystii przygotowali asystę oraz oprawę muzyczną.

Decyzją jury w składzie: Natalia Magnucka, Anna Tabisz i Artur Wróbel, chór Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zajął III miejsce. To ogromny sukces!

10.05.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by modlić się w intencji powołań kapłańskich. Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zwrócił uwagę, że przyszłość przynosi różne sytuacje, których człowiek często się nie spodziewa. Chrześcijanin jest jednak w dobrej sytuacji, gdyż perspektywę jego życia stanowi droga prowadząca do Boga. Ks. Rektor podkreślił, że kto będzie żył taką perspektywą, zwycięży.

08.05.2018 (wtorek)
Uroczystość św. Stanisława

Obchody uroczystości ku czci św. Stanisława, Patrona naszej diecezji, rozpoczęły się w sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy od wspólnych Nieszporów. Modlitwie przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Następnie wierni przeszli w procesji do świdnickiej katedry. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej, do użytku liturgicznego została oddana nowa katedra oraz ambona. Uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Homilię wygłosił natomiast JE Ks. Bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Tegoroczny odpust diecezjalny miał szczególny charakter, gdyż tego dnia JE Ks. Bp Adam Bałabuch obchodził 10. rocznicę swoich święceń biskupich.

Zdjęcia: Ks. P. Pojasek

08.05.2018 (wtorek)
Święcenia diakonatu

Trzeba być rzeczywiście zakochanym w Bogu, by iść za Jezusem.

W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski i naszej diecezji, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie dziesięciu akolitów przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii rozpoczął się obrzęd święceń. Na początku ks. Rektor Tadeusz Chlipała przedstawił biskupowi kandydatów do święceń diakonatu. Następnie JE Ks. bp Adam Bałabuch wygłosił homilię, w której podkreślił, że dzisiaj trzeba być rzeczywiście zakochanym w Bogu, by iść za Jezusem. Po zakończonej homilii, kandydaci podeszli do biskupa i włożyli swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo. Kolejnym ważnym momentem był śpiew litanii do Wszystkich Świętych, w czasie którego przyszli diakoni leżeli krzyżem w nawie głównej świdnickiej katedry. Następnie główny celebrans na każdego z kandydatów nałożył ręce.

Na zakończenie Mszy Świętej, przedstawiciele kursu V wyrazili swą wdzięczność księżom biskupom, przełożonym seminaryjnym, rodzicom i swoim bliskim.

Lista wyświęconych diakonów:

  1. dk. Jarosław Buczyński (Dzierżoniów, par. pw. Królowej Różańca Świętego)
  2. dk. Adrian Fajkowski (Ciepłowody, par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - archidiecezja wrocławska)
  3. dk. Michał Gibek (Bystrzyca Kłodzka, par. pw. Św. Michała Archanioła)
  4. dk. Tomasz Kowalczuk (Świebodzice, par. pw. Św. Mikołaja)
  5. dk. Krzysztof Malinowski (Świdnica, par. pw. Ducha Świętego)
  6. dk. Radosław Mielczarek (Strzegom, par. pw. Św. Piotra i Pawła)
  7. dk. Adam Przybysz (Wałbrzych, par. pw. Św. Józefa Oblubieńca)
  8. dk. Piotr Sipiorski (Wałbrzych par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
  9. dk. Bartosz Tusiński (Trzebieszowice par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)
  10. dk. Mateusz Zając (Jaroszów, par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Zdjęcia: Ks. P. Pojasek

07.05.2018 (poniedziałek)
Przysięga przed święceniami diakonatu

W przeddzień uroczystości św. Stanisława, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, gdzie dziesięciu akolitów złożyło przysięgę przed przyjęciem święceń diakonatu. Na początku wszyscy wspólnie odmówili nieszpory, którym przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po nich alumni piątego roku złożyli uroczyste wyznanie wiary, przysięgę przed objęciem urzędu diakona oraz zobowiązali się do służby w diecezji świdnickiej. Złożyli także deklarację dobrowolnego i świadomego przyjęcia święceń diakonatu. Ślubowanie zakończyło się przekazaniem stosownych dokumentów na ręce ks. Rektora Tadeusza Chlipały.

06.05.2018 (niedziela)
Koncert "The Clouds"

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu „The Clouds” udali się do parafii pw. św. Antoniego w Ratajnie. Tamtejsza wspólnota parafialna obchodzi w tym roku 50- lecie powstania. Z tej okazji członkowie zespołu zagrali okolicznościowy koncert.

06.05.2018 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W 6. Niedzielę Wielkanocną wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której nawiązując do Liturgii Słowa, zachęcał do miłości Boga i bliźniego.

05.05.2018 (sobota)
Wyjazdy majowe

Początek maja był dla alumnów naszego seminarium czasem zasłużonego odpoczynku. Poszczególne roczniki organizowały w tym okresie wyjazdy, których celem było zacieśnianie wzajemnych relacji oraz nabranie sił przed zbliżającą się wielkimi krokami sesją egzaminacyjną. Klerycy z roku IV wraz ze swym opiekunem ks. Andrzejem Majką udali się do Dolní Morava w Czechach, gdzie mieli okazję spacerować „w chmurach”. 

03.05.2018 (czwartek)
Uroczystość NMP Królowej Polski

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski alumni wraz z ks. Prefektem Tomaszem Ziębą udali się do katedry świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. W wygłoszonej przez siebie homilii, główny celebrans pochylił się nad słowami Apelu Jasnogórskiego „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Zachęcał do wierności Maryi oraz podkreślił, że wierność tę zachowuje się dzięki wierze. Na zakończenie Mszy Świętej zgromadzeni w katedrze wspólnie odnowili milenijny akt oddania Polski Najświętszej Maryi Pannie.

02.05.2018 (środa)
Pielgrzymka do Kalisza

Przedstawiciele alumnów naszego seminarium wraz z ks. Andrzejem Majką, dyrektorem administracyjnym, ks. Tomaszem Ziębą, prefektem i ks. Marcinem Dolakiem, ojcem duchownym, wzięli udział w Pielgrzymce Duchowieństwa Diecezji Świdnickiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Program pielgrzymki obejmował m.in. okolicznościową konferencję w sanktuarium, modlitwę różańcową i Eucharystię pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego.

01.05.2018 (wtorek)
Nabożeństwo majowe

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w ogrodzie przy figurze Matki Bożej na pierwszym w tym roku nabożeństwie majowym. Przewodniczył mu dk. Mateusz Matusiak. Na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski.

01.05.2018 - 07.05.2018 (wto - pon)
Rekolekcje przed święceniami diakonatu

Alumni kursu V rozpoczęli dziś rekolekcje w Polanicy-Zdroju, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia święceń diakonatu, które odbędą się już 8 maja. Kilkudniowe ćwiczenia duchowe prowadzą ks. Mirosław Rakoczy i ks. Piotr Gołuch. Polecamy modlitwie dziesięciu braci akolitów, by jak najlepiej przygotowali się do tego ważnego wydarzenia.  

 

Wybierz kronikę