Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2018

15.03.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczorna Msza Święta, jak co czwartek była sprawowana w intencji powołań. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Gołuch, wicedyrektor seminarium, a przy tym odpowiedzialny za dzieło powołań w naszej diecezji. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której przekonywał do postawienia sobie fundamentalnego pytania: Czy wierzę, czy ufam Jezusowi? Kapłan powinien być przynajmniej pół kroku przed ludźmi w zaufaniu Panu, bo to on ma ich utwierdzać i przyprowadzać do Chrystusa.

11.03.2018 (niedziela)
4 Niedziela Wielkiego Postu

Radość, która wypływa z naszego serca wynika z doświadczenia Chrystusa.

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną niedzielą radości– Laetare, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Główny celebrans zwrócił uwagę, że Chrystus zaprasza nas do radości, która nie jest jedynie wesołkowatością, lecz wypływa z głębi serca. Przekonywał również, że należy nieustannie powracać na drogę prawości. W zakończeniu, Ks. Rektor zachęcał do postępowania w świętości, by stawać się świadkami Boga, któremu poświęciliśmy swoje życie.

10.03.2018 (sobota)
Spotkanie Rady Kapłańskiej

Bóg wart jest miłości.

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca w kaplicy głównej. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której pochylił się nad postawą faryzeusza i celnika, o których czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Biskup Świdnicki przestrzegał również przed pychą, która utrudnia codzienną współpracę i relacje z innymi. To choroba, na którą lek stanowi modlitwa, kontemplacja i lektura Pisma Świętego. Główny celebrans podkreślił, że naszym zadaniem ma być naśladowanie Chrystusa w Jego miłości, cierpliwości i dobroci.

Po zakończonej Eucharystii, w auli rozpoczęły się obrady Rady Kapłańskiej. Zwieńczeniem spotkania był wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

09.03.2018 (piątek)
"24 godziny dla Pana"

Wszystko, co wielkie i wspaniałe w nas pochodzi od Boga.

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w Mszy Świętej rozpoczynającej nabożeństwo „24 godziny dla Pana”. Jest ono związane z papieską inicjatywą przeprowadzenia w całym Kościele całodobowej adoracji, w czasie której będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wskazał dwa wezwania płynące z dzisiejszych czytań mszalnych, jest to wezwanie do nawrócenia oraz do zachowywania największego przykazania, którym jest miłość Boga i bliźniego. Główny celebrans wyróżnił także poszczególne etapy procesu nawracania, na który składają się przyznanie do własnej winy, wyznanie grzechu w postawie żalu oraz odwrócenie się od niego. Biskup Świdnicki podkreślał, że nawrócenie ma być zorientowane na miłość Boga i bliźniego.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się całodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Początkowo adorację prowadziła wspólnota seminaryjna, a po niej zgromadzenia zakonne i poszczególne świdnickie parafie.

08.03.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Diabeł daje nam kłamstwo i zło w pięknym opakowaniu.

Jak co czwartek, wieczornej Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, że odciąganie ludzi od Boga oraz zatwardziałość serc jest owocem pokus szatańskich, kierowanych w stronę każdego człowieka. Diabeł daje kłamstwo i zło często w pięknym opakowaniu, ma dostęp do wszystkich. Walcząc bez Chrystusa, licząc jedynie na własne siły, nie jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwa. JE Ks. bp Ignacy Dec zachęcał do otwartości na Ducha Świętego.

06.03.2018 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. bp Ignacy Dec, JE Ks. bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. To najważniejsza rada w całym roku akademickim, gdyż jest poświęcona kandydatom do święceń diakonatu i prezbiteratu. W czasie obrad, w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Rada pedagogiczna zakończyła się wspólną kolacją w seminaryjnym refektarzu.

04.03.2018 (niedziela)
3 Niedziela Wielkiego Postu

Krzyż ma być umocnieniem.

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu, Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który zwrócił uwagę, że na początku naszej wiary, Bóg daje pewne „podpórki”, pocieszenia, które wraz z jej wzrostem może zabrać. Stąd w życiu duchowym pojawiają się pewne trudności i wątpliwości. O. Mirosław Rakoczy podkreślał, że wzmocnieniem ma być krzyż. Wpatrywanie się w cierpienie wiszącego na nim Chrystusa ma prowadzić do refleksji, że Bóg wymaga od nas wyrzeczeń i poświęcenia. W nawiązaniu do pierwszego czytania, o. Mirosław wskazał, że to Bóg wyzwala nas z niewoli grzechu, nie sam dekalog. Od Pana zależy znacznie więcej niż od naszej silnej woli. O. Mirosław Rakoczy w zakończeniu zachęcał, by otwierać się na działanie Ducha Świętego.

02.03.2018 - 04.03.2018 (pią - nie)
I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy WSD

W dniach 2-4 marca w gmachu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych pod hasłem „Zaangażowanie ciała, zaangażowanie ducha”, na które przybyli ceremoniarze z około 20 seminariów duchownych z całej Polski.

Tematy konferencji wygłoszonych w ramach forum oraz panele dyskusyjne dotyczyły duchowości ceremoniarza, a także samej posługi. Jednym z prelegentów był JE Ks. bp Adam Bałabuch, Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski. Swoje referaty wygłosili także wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy zamknęła uroczysta Eucharystia sprawowana w archikatedrze poznańskiej pod przewodnictwem  JE Ks. abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego.

01.03.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tylko w czasie ziemskiego życia można się nawrócić.

Z racji pierwszego czwartku miesiąca, cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Eucharystię pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego.

Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że Liturgia Słowa, nad którą przyszło się nam pochylić, ukazuje dwie kategorie ludzi. Są to przeklęci- pokładający nadzieję w sprawach doczesnych oraz błogosławieni, którzy pokładają ufność w Panu. Główny celebrans wysnuł też następujące wnioski płynące z dzisiejszej przypowieści ewangelicznej: trzeba poważnie traktować Boże napomnienia i wskazania; być wrażliwym na biedę i potrzeby drugich; tylko w czasie ziemskiego życia można się nawrócić. Ks. bp Ignacy Dec zachęcał także do pomocy innym w nawracaniu się, nie bojąc się ich napominać w imię prawdy i miłości. Na zakończenie Mszy Świętej, Biskup Świdnicki odmówił modlitwę bł. Pawła VI o powołania. 

Wybierz kronikę