Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Urlopy dziekańskie

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Urlopy dziekańskie i praktyki

Pomimo że formacja do kapłaństwa odbywa się w gronie alumnów przyporządkowanych do poszczególnych roczników, które tworzą małe wspólnoty, tym niemniej w rzeczywistości droga ku kapłaństwu nie jest zbiorowa i każdy kandydat odbywa ją samodzielnie zgodnie z własnym rytmem pracy wewnętrznej i studiów.

Dlatego, choć standardowo czas formacji to sześć lat, to jednakże w niektórych indywidualnych przypadkach może być potrzebny dodatkowy okres formacji i wyboru, gdy trzeba wyjaśnić wątpliwości dotyczące powołania kapłańskiego.

W takich sytuacjach alumni starszych roczników, przed podjęciem definitywnej decyzji o przyjęciu święceń, mogą skorzystać z możliwości rocznego urlopu i praktyki duszpasterskiej w wyznaczonej parafii diecezji pod opieką tamtejszych duszpasterzy.

W tym czasie mogą pomagać duszpasterzom w różnych dziedzinach życia parafialnego, odbywać praktykę katechetyczną lub zajmować się kancelarią parafialną.

Podczas urlopów dziekańskich alumni są zobowiązani uczestniczyć w seminaryjnych dniach skupienia i rekolekcjach, a w miejscu praktyk do intensywnej pracy wewnętrznej, opartej na programie seminaryjnym.