Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Spotkania rodziców

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Dni skupienia dla rodziców alumnów

Bł. Jan Paweł II w adhortacji poświęconej formacji przyszłych kapłanów mówi o współpracy seminarium z rodzicami: „rodzice z mocnym postanowieniem wypełnienia woli Bożej powinni wspierać proces formacji modlitwą, postawą pełną szacunku, dobrym przykładem cnót rodzinnych, pomocą duchową i materialną. Doświadczenie uczy, że w wielu przypadkach ta wielostronna pomoc ma decydujące znaczenie dla kandydata do kapłaństwa” (PDV 63).

Dni skupienia dla rodziców alumnów Wyższego seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej to dla nich okazja do spotkania z moderatorami seminarium oraz do zapoznania się z formacją ich synów.

Przebieg dnia skupienia